X

taiderakentamisessa.fi2024

Kesäkuu

Ajankohtaista Julkaistu: 26.06.2024

Lujabetonin ja YBT:n omistama betonielementtiyritys Prefabmästarna Sverige AB on tehnyt merkittävän yrityskaupan – Laajentaa kapasiteettiaan tulevia Pohjois-Ruotsin teollisuushankkeita varten

Vihreän siirtymän teollisuusinvestointien myötä Prefabmästarna Sverige AB näkee betonielementtimarkkinoiden kasvavan Pohjois-Ruotsissa. Vastatakseen kasvaviin tarpeisiin yritys on jatkuvasti kehittänyt olemassa olevaa elementtiliiketoimintaansa Öjebynissä ja vahvistaakseen edelleen asemaansa yhtiö on hankkinut 100 % Norsjö Betong AB:n osakkeista yrityskaupalla 25.6.2024. Prefabmästarna Sverigen liikevaihto oli noin 26 M€ vuonna 2023 ja Norsjö Betongin liikevaihto noin 6 M€.

Lue lisää
Ajankohtaista Julkaistu: 06.06.2024

Luja-yhtiöt tukee Itämeren suojelua

Luja-yhtiöt liittyi John Nurmisen Säätiön tukijaksi vuonna 2023. – Tämä yhteistyö on meille hyvin tärkeä, sillä se tukee säätiön arvokasta työtä Itämeren suojelemiseksi ja sen tulevaisuuden turvaamiseksi. Itämeren hyvinvointi on meille kaikille tärkeää, ja haluamme omalta osaltamme olla mukana varmistamassa sen säilymisen myös tuleville sukupolville, sanoo yksi Luja-yhtiöiden omistajista ja Luja-yhtiöiden hallituksen jäsen Mirja Vainikainen.

Lue lisää

Toukokuu

Huhtikuu

Ajankohtaista Julkaistu: 24.04.2024

Pyörön päiväkodin rakentaminen käynnistyy

Pyörön uuden päiväkodin rakentajaksi on valittu Lujatalo Oy. Pyörön päiväkoti toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana. Kyseessä on laajuudeltaan 10-ryhmäinen päiväkoti, jonka pinta-ala on noin 2.800 neliömetriä. Hankinnan kokonaisbudjetti on n. 10 M€.

Lue lisää
Ajankohtaista Julkaistu: 17.04.2024

VisiLean-aikatauluohjelmisto käyttöön Lujatalossa

Lujatalo Oy ja VisiLean Oy ovat tehneet puitesopimuksen VisiLean-aikatauluohjelmiston käyttämisestä rakennushankkeiden suunnittelu- ja tuotantovaiheen aikatauluhallinnassa ja -ohjauksessa. Aikatauluohjelmiston käyttöönotto tulee parantamaan merkittävästi Lujatalossa aikatauluohjausta, aikataulutiedon läpinäkyvyyttä ja hankeosapuolien välistä yhteistyötä rakennushankkeissa.

Lue lisää
Ajankohtaista Julkaistu: 17.04.2024

Lujatalo Oy ja Mestamaster Oy ovat tehneet puitesopimuksen

Lujatalo Oy ja Mestamaster Oy ovat tehneet puitesopimuksen Mestamaster-aikatauluohjelmiston käyttöönotosta tahtituotannon aikataulutukseen Lujatalon urakoimissa rakennushankkeissa. Ottamalla käyttöön uusia ja innovatiivisia tuotannonohjauksen ratkaisuja ja -ohjelmistoja Lujatalo uudistaa toimintatapaansa, yhteistyötä ja läpinäkyvyyttä rakennushankkeissa.

Lue lisää
Ajankohtaista Julkaistu: 09.04.2024

Lujatalolle uusia korjausrakentamisen hankkeita Helsingissä lähes 30 miljoonan euron edestä

Lujatalo on valittu Grundskolan Norsen Cygnaeus enhetenin perusparannushankkeen urakoitsijaksi Helsingissä. Osittain suojeltavan koulurakennukseen tehdään täydellinen talotekniikan ja rakennusosien peruskorjaus. Koulurakennuksen peruskorjausurakan summa on noin 12 miljoonaa euroa. Lujatalo voitti myös perinteisen Oulunkylän urheilupuiston 15 miljoonan euron perusparannushankkeen.

Lue lisää

Maaliskuu

Ajankohtaista Julkaistu: 24.03.2024

Uusi Kalajärven koulu on valmis - kolmivaiheinen hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2026

Pohjois-Espoon koulupalvelut laajenevat, kun uusi Kalajärven koulu otetaan käyttöön maaliskuun lopussa. Uusi koulu on valmistunut vanhan koulurakennuksen tilalle ja se tarjoaa energiatehokkaat ja muuntojoustavat tilat yli 600 ala- ja yläkoululaiselle. Koulun tilat on suunniteltu ja mitoitettu monenlaiseen toimintaan sopiviksi ja rakennus on toteutettu siten, että tiloja voidaan yhdistää isompien opetusryhmien käyttöön. Varsinaisen koulun yhteyteen on suunniteltu luokkatilojen lisäksi kolmeen osaan jaettava liikuntasali, joka palvelee opetuksen lisäksi iltaisin myös laajasti alueen asukkaita ja urheiluseuroja.

Lue lisää

Helmikuu

Ajankohtaista Julkaistu: 16.02.2024

Luja vuosi 2023 – Vakaana vaikeassa suhdanteessa

Kaikkien Luja-yhtiöiden eli Lujatalon Oy:n, Lujabetoni Oy:n ja Fescon Oy:n yhteenlaskettu liikevaihto oli 781 miljoonaa euroa (840 miljoonaa euroa) ja yhteenlaskettu liikevoitto oli 19,6 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa). Luja-yhtiöiden henkilöstömäärä laski edellisestä vuodesta ja oli 1 725 (1 885).

Lue lisää
Ajankohtaista Julkaistu: 09.02.2024

Betonielementeille vähähiilisyysluokitus – Lujabetoni saavutti sertifioinnin ensimmäisenä betonialan yrityksenä

Lujabetoni on ensimmäisenä betonialan yrityksenä saavuttanut virallisen sertifioinnin Suomen Betoniyhdistyksen (BY) betonielementeille luotuun vähähiilisyysluokitukseen. BY-Vähähiilisyysluokitus® -menetelmän avulla betonielementtien valmistuksen hiilidioksidipäästöt voidaan laskea erittäin luotettavasti ja arvot ovat vertailukelpoisia alan toimijoiden välillä.

Lue lisää
Ajankohtaista Julkaistu: 05.02.2024

Lujabetoni oli kokonaistoimittajana Vuoden Betonirakenne 2023 voittajahankkeessa, Raide-Jokeri -pikaraitiotiessä

Lujabetoni toimitti Betoniyhdistyksen Vuoden Betonirakenne 2023 -kilpailun voittajaksi valitun Raide-Jokeri -hankkeen kaikki valmisbetonit, ratapölkyt sekä yhteiskäyttöpylväiden perustuselementit. Tuomariston näkemyksen mukaan Raide-Jokerin onnistunut sovittaminen olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen on pohjautunut nimenomaan laajamittaiseen betonin käyttöön ja oleelliselta osin myös aiemmin rakennettujen betonirakenteiden muuntojoustavuuteen.

Lue lisää

Tammikuu