X

Lujat toimintatavat

Lujan arvot eli Lujat toimintatavat ovat olleet olemassa jo kymmeniä vuosia. Pääosan niistä loi yrityksen perustaja, Feliks Isotalo, omalla toiminnallaan ja persoonallaan. Lujat toimintatavat on myös vuosien varrella sisäistetty ja ne ohjaavat arkipäivän toimintaa ja päätöksentekoa. Arvoja täydennettiin käytännön työtilanteisiin liittyvällä etiikalla vuonna 2005. Arvojen ja etiikan toteutumista seurataan jatkuvasti Lujan vuosittaisissa henkilöstötutkimuksissa.

Liian suuria riskejä ja velkoja vältetään

Olemme luotettava ja rehti yhteistyökumppani. Toimintamme on vastuullista ja laadukasta. Toimimme sopusoinnussa ympäristön kanssa ja kunnioitamme hyvään ja kestävään kehitykseen liittyviä arvoja.

Uudistamme ja kehitämme

Uudistumme ja kehitymme koko ajan. Jatkuva parantaminen on osa jokapäiväistä toimintaamme.

Johtamistapa on osallistava

Suunnittelemme ja teemme yhdessä. Kunnioitamme yksilöä ja arvostamme hänen työtään. Teemme pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Asiakas on avainasemassa

Asiakaskeskeisyys ja jatkuvuus ohjaa toimintaamme. Palvelu ja laatu ovat meillä avainasioita

Tehokkuus ja kannattavuus on elinehto

Kustannustehokkuus luo kilpailukykyä. Kannattavuus on edellytys toimintojen jatkuvalle asiakaslähtöiselle kehittämiselle.

Etiikkaa

Lait ja sopimukset

Lakien ja säädösten noudattaminen

Lujalla noudatetaan kaikessa toiminnassa lakia ja asetuksia. Näin ollen ei esimerkiksi tehdä lainvastaisia sopimuksia tai makseta todellisuuteen perustumattomia korvauksia kuten perusteettomia päivärahoja ja kilometrikorvauksia. Lain tulkinnasta pyydetään tarvittaessa ennakkotieto esimerkiksi veroviranomaiselta.

Sopimukset

Lainvastaiset sopimukset, jotka yleensä pyritään pitämään salaisina, eli ns. pöytälaatikkosopimukset ovat Luja-yhtiöissä kiellettyjä. Mikäli lain tulkinnassa on vähänkin epävarmuutta, on ennen sopimuksen allekirjoittamista pyydettävä lausunto lakiasiantuntijalta ja yritysjohdolta.

Älä tee sopimuksia, joita et voi noudattaa. Solmituista sopimuksista pidetään Lujalla aina kiinni. Tämä koskee sekä kirjallisia että suullisia sopimuksia ja lupauksia. Pääsääntöisesti pyrimme kuitenkin sopimaan asiat aina kirjallisesti.

Sopimuksiin ja kaupantekoon liittyvät etuudet

Hankintaneuvotteluissa noudatetaan rehellisyyttä. Niissä ei anneta totuudenvastaisia tietoja. Hankinnoissa noudatetaan myös tasapuolisuutta eikä ketään suosita tai syrjitä ilman asiallista syytä. Kaikki toimittajavalinnat ja muut ratkaisut tehdään vain yhtiön etua silmällä pitäen. Sukulaisuus, tuttavuus tai oma etu ei saa koskaan olla ratkaisuihin vaikuttavana tekijänä. Sellaisten kauppaan liittyvien etuuksien (lahjukset) vastaanottamisesta on pidättäydyttävä, jotka selvästi ylittävät tavanomaisena ja kohtuullisena pidetyn rajan. Toimittajilta ei missään tilanteessa pyydetä tai vaadita henkilökohtaisia etuja itselle tai muille. Asiakkaalle ei myöskään voi antaa Luja-yhtiöiden kanssa kauppaan liittyen sellaista etuutta, jota ei itse voisi ottaa vastaan. Ehdottomasti kiellettyjä henkilökohtaisia etuja ostajalle tai myyjälle ovat esimerkiksi:

  • lainat
  • henkilökohtaiset oheistoimitukset
  • epänormaalit henkilökohtaiset alennukset
  • kauppaan liittyvät ehdolliset lahjat
  • työ- tai myyntisopimuksiin kuulumattomat palkkiot ja provisiot kaupanteosta

Luja-yhtiöiden laskutuksen kautta (eli ns. kauttalaskutuksella) ei saa ostaa tavaraa itselle suuremman alennuksen saamiseksi siinäkään tapauksessa, että on vilpitön tarkoitus maksaa lasku itse. Maksajana ja osoitteena ei siis saa missään olosuhteissa olla Luja-yhtiö, vaan maksajan kohdalla pitää olla oma nimi ja osoite. Sama sääntö koskee myös yhtiön luottokorttien käyttöä.