X
Julkaistu: 21.03.2024

Lujatalo on voittanut Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 8 -rakennushankkeen

Päijät-Hämeen hyvinvointialue on valinnut Lujatalon toteuttamaan Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 8:n. Urakkasopimus allekirjoitettiin maanantaina 18.3.2024. Koko hankkeen arvo on 156,2 miljoonaa euroa, josta rakennusurakan osuus on 71 miljoonaa euroa. Rakennuttajana toimii Päijät-Hämeen hyvinvointialue.

Lujatalon on aiemmin rakentanut sairaalan vuonna 2022 valmistuneen rakennusvaihe 7:n sekä helmikuussa 2024 valmistuneet rakennusvaiheen 8:n väistötilat.

– Lujatalon valinta rakentajaksi on osoitus tilaajan luottamuksesta kykyymme toteuttaa vaativia sairaalahankkeita ja olemme erittäin tyytyväisiä, että hyvä yhteistyömme Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa saa jatkoa, toteaa Lujatalon tuotantojohtaja Marko Saloranta. Saloranta korostaa Lujatalon ammattitaitoisen työmaaorganisaation merkitystä hankkeen onnistumisen kannalta. – Kokenut ja osaava työmaaorganisaatio on avainasemassa hankkeen etenemisessä suunnitellusti ja aikataulussaan, Saloranta sanoo.

Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtaja Petri Virolaisen mukaan sopimuksen allekirjoituspäivä on tärkeä virstanpylväs. Uuden sairaalan rakentamisella on suuri merkitys alueen asukkaille, sillä se tarjoaa kattavat palvelut, mukaan lukien erikoissairaanhoidon, kaikille alueen asukkaille. Lisäksi sairaalalla voi tarvittaessa olla merkittävä rooli koko eteläisen YTA-alueen resurssina, ja meillä on myös mahdollisuus laajentaa sairaalapalveluita erityisesti tiettyjen erikoisalojen tarpeisiin. Tämä on mahdollista tilojen muuntojoustavuuden ansiosta, mikä on nykyään yleinen piirre sairaalahankeissa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimialajohtaja Jukka Santala painottaa, että tällaiset suurhankkeet eivät ainoastaan tarkoita uusien tilojen rakentamista, vaan niissä keskitytään kokonaisvaltaiseen toiminnan kehittämiseen ja toimintaprosessien hienosäätöön. Hän korostaa myös saumatonta yhteistyötä kaikkien osapuolten välillä, mikä on keskeinen onnistumisen edellytys monimutkaisissa rakennusprojekteissa.

Rakennuskohde käsittää Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 8:n purkamisen ja uudisrakentamisen työt. Uudisrakennus liittyy kiinteästi olemassa olevaan, koko rakennustyön ajan toiminnassa olevaan sairaalarakennukseen, ja se huomioidaan kaikessa toiminnassa rakennustyön aikana. Projekti sisältää vaativan ja suuren purkuvaiheen olemassa olevan sairaalan keskellä, mikä edellyttää erityistä huomiota sairaalatoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Paikallavalettavat välipohjat aina kuudenteen kerrokseen saakka asettavat omat tekniset haasteensa, samoin tärinäherkkä sairaalatoiminta koko rakentamisen ajan.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimitilajohtaja Johanna Aitamurron mukaan RV 8 tulee olemaan toistaiseksi suurin käynnissä oleva Päijät-Hämeen alueen rakennushanke. Vaativa hanke koostuu noin 28.000 purettavasta neliömetristä sekä noin 36.000 neliömetristä uutta rakentamista. Hanke toteutetaan täydessä toiminnassa olevan sairaalan vieressä ja paikoin uudisosat kiinnittyvät toiminnassa olevaan sairaalarakennukseen useasta eri kohdasta.

– Näin monivaiheisessa ja ajallisesti pitkässä hankkeessa ei voi liikaa korostaa aikataulun hallinnan merkitystä. Olen vakuuttunut, että yhdessä sovitellen pääsemme hyvään lopputulokseen. Meillä on ollut erittäin hyvä yhteistyö ja neuvotteluyhteys aiemmissa yhteisissä hankkeissa ja samalla tavalla uskon tämänkin hankkeen etenevän, Aitamurto sanoo todeten, että hyvinvointialueen oma erittäin kokenut projektitiimi tuntee kohteen jo rakennusvaihe 7 -hankkeen ajalta, ja se edesauttaa osaltaan onnistumista.

– Tämä hanke on meille hyvin tärkeä ja strategiamme mukainen suurhanke. Olemme varanneet hyvät resurssit hankkeeseen ja lähdemme innolla sitä toteuttamaan, sanoo Lujatalon toimialajohtaja Lauri Porokka.

Rakentamisen kokonaiskesto on 55 kuukautta, ja se on vaiheistettu neljään päävaiheeseen. Vaiheistus varmistaa rakentamisen sujuvan etenemisen ja mahdollistaa tarvittavien muutosten huomioimisen hankkeen eri vaiheissa.

Rakennustyöt aloitetaan toukokuun alussa ja hankkeen on määrä valmistua elokuussa 2028 mennessä. Käyttäjät pääsevät uusiin tiloihin kevättalvella 2029.

Lisätietoja:
Lujatalo Oy
Lauri Porokka, toimialajohtaja, lauri.porokka@luja.fi, p. 044 585 2971
Marko Saloranta, tuotantojohtaja, marko.saloranta@luja.fi, p. 044 585 2871

Kuva: Havainnekuva hankkeesta

Julkaistu: 26.06.2024

Lujabetonin ja YBT:n omistama betonielementtiyritys Prefabmästarna Sverige AB on tehnyt merkittävän yrityskaupan – Laajentaa kapasiteettiaan tulevia Pohjois-Ruotsin teollisuushankkeita varten

Vihreän siirtymän teollisuusinvestointien myötä Prefabmästarna Sverige AB näkee betonielementtimarkkinoiden kasvavan Pohjois-Ruotsissa. Vastatakseen kasvaviin tarpeisiin yritys on jatkuvasti kehittänyt olemassa olevaa elementtiliiketoimintaansa Öjebynissä ja vahvistaakseen edelleen asemaansa yhtiö on hankkinut 100 % Norsjö Betong AB:n osakkeista yrityskaupalla 25.6.2024. Prefabmästarna Sverigen liikevaihto oli noin 26 M€ vuonna 2023 ja Norsjö Betongin liikevaihto noin 6 M€.

Lue lisää
Julkaistu: 06.06.2024

Luja-yhtiöt tukee Itämeren suojelua

Luja-yhtiöt liittyi John Nurmisen Säätiön tukijaksi vuonna 2023. – Tämä yhteistyö on meille hyvin tärkeä, sillä se tukee säätiön arvokasta työtä Itämeren suojelemiseksi ja sen tulevaisuuden turvaamiseksi. Itämeren hyvinvointi on meille kaikille tärkeää, ja haluamme omalta osaltamme olla mukana varmistamassa sen säilymisen myös tuleville sukupolville, sanoo yksi Luja-yhtiöiden omistajista ja Luja-yhtiöiden hallituksen jäsen Mirja Vainikainen.

Lue lisää
Lisää uutisia