X
Julkaistu: 17.04.2024

VisiLean-aikatauluohjelmisto käyttöön Lujatalossa

Lujatalo Oy ja VisiLean Oy ovat tehneet puitesopimuksen VisiLean-aikatauluohjelmiston käyttämisestä rakennushankkeiden suunnittelu- ja tuotantovaiheen aikatauluhallinnassa ja -ohjauksessa. Aikatauluohjelmiston käyttöönotto tulee parantamaan merkittävästi Lujatalossa aikatauluohjausta, aikataulutiedon läpinäkyvyyttä ja hankeosapuolien välistä yhteistyötä rakennushankkeissa.

Kansainvälisesti palkittu ja innovatiiviseksi tunnustettu VisiLean ja Suomen suurimpiin rakennusliikkeisiin kuuluva Lujatalo Oy ovat solmineet merkittävän aikatauluohjelmiston käyttöön liittyvän puitesopimuksen. Sopimus allekirjoitettiin helmikuussa 2024. Nyt käyttöönotettavan ohjelmiston pilvipalvelu- ja 4D-ominaisuudet tuovat uusia aikatauluhallinnan menetelmiä Lujatalon suunnittelun- ja tuotannonohjaukseen.

Lujatalon keskeisiin arvoihin on jo useiden vuosikymmenien ajan kuulunut toimintatapojen uudistaminen ja kehittäminen. Lujatalo uudistaa aktiivisesti toiminnassaan niin suunnittelun kuin tuotannonohjauksen menetelmiä ja näkee tällä hetkellä digitaalisen rakentamisen yhdeksi keskeisistä alan muutosvoimista. ”Lujatalo tekee vaativia ja monipuolisia rakennushankkeita. Uskomme, että ohjelmistoyhteistyö VisiLeanin kanssa parantaa hankkeiden aikatauluhallinnan läpinäkyvyyttä ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Ohjelmiston käyttö mahdollistaa monipuolisesti perinteiset aikatauluohjauksen menetelmät, tietomallipohjaiset 4D-visualisoinnit ja mobiilin aikatauluhallinnan edut koko hankeryhmälle”, sanoo Matti Tauriainen, Lujatalo Oy:n digitaalisen rakentamisen johtaja.

VisiLeanin SaaS-palvelu edesauttaa yhteistyötä ja tehokkuutta ja palvelu on jo merkittävien rakennusliikkeiden käytössä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

“Tiivis yhteystyö Lujatalon osaavan tiimin kanssa on erittäin tärkeä askel meidän pohjoismaisessa toiminnassamme ja antaa mahdollisuuden kehittää palveluamme eteenpäin osaavan Lujatalon tiimin kanssa sekä projektihallinnan että tietomallityökalujen osalta”, sanoo Martin Zilliacus, VisiLean Oy:n operatiivinen johtaja.

Yhteystiedot:
Lujatalo Oy
Matti Tauriainen, Lujatalo Oy:n digitaalisen rakentamisen johtaja, p. 044 585 2752, matti.tauriainen@luja.fi

VisiLean Oy
Martin Zilliacus, VisiLean Oy:n operatiivinen johtaja, p. 040 733 9659, martin@visilean.com
www.visilean.com

Julkaistu: 06.06.2024

Luja-yhtiöt tukee Itämeren suojelua

Luja-yhtiöt liittyi John Nurmisen Säätiön tukijaksi vuonna 2023. – Tämä yhteistyö on meille hyvin tärkeä, sillä se tukee säätiön arvokasta työtä Itämeren suojelemiseksi ja sen tulevaisuuden turvaamiseksi. Itämeren hyvinvointi on meille kaikille tärkeää, ja haluamme omalta osaltamme olla mukana varmistamassa sen säilymisen myös tuleville sukupolville, sanoo yksi Luja-yhtiöiden omistajista ja Luja-yhtiöiden hallituksen jäsen Mirja Vainikainen.

Lue lisää
Lisää uutisia