X
Julkaistu: 09.04.2024

Lujatalolle uusia korjausrakentamisen hankkeita Helsingissä lähes 30 miljoonan euron edestä

Lujatalo on valittu Grundskolan Norsen Cygnaeus enhetenin perusparannushankkeen urakoitsijaksi Helsingissä. Osittain suojeltavan koulurakennukseen tehdään täydellinen talotekniikan ja rakennusosien peruskorjaus. Koulurakennuksen peruskorjausurakan summa on noin 12 miljoonaa euroa. Lujatalo voitti myös perinteisen Oulunkylän urheilupuiston 15 miljoonan euron perusparannushankkeen.

 – Korjausrakentaminen on kestävää rakentamista, jonka merkitystä Lujatalo haluaa strategisesti korostaa. Nämä hankkeet ovat meille merkittäviä vahvistaen asemaamme korjausrakentamisen laatutoimijana pääkaupunkiseudulla ja tuoden kaivattua työkuormaa haasteellisessa rakennusalan suhdanteessa, kertoo Lujatalon tuotantojohtaja Jyrki Tuohimetsä.

 Grundskolan Norsen Cygnaeus enhetenin perusparannusurakka tehdään kiinteähintaisena kokonaisurakkana, jossa Lujatalo toimii pääurakoitsijana. Urakkaan sisältyvät kaikki perusparannushankkeen suunnitelmissa esitetyt työt aputöineen ja tarvittavine aliurakoineen täyteen toimintakuntoon ja täysin valmiiksi saatettuna. Grundskolan Norsenin urakan arvioitu valmistuminen on lokakuussa 2025.

Maaliskuun lopulla allekirjoitettiin myös Oulunkylän urheilupuiston perusparannus sekä jäähallin tekninen korjaus, jonka arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Hanke keskittyy huoltorakennuksen laajaan tekniseen ja toiminnalliseen perusparannukseen sekä jäähallin tekniseen peruskorjaukseen, jolla varmistetaan käyttökelpoisuus seuraavien 10 vuoden ajan. Oulunkylän urheilupuiston perusparannushanke aloitetaan huhtikuussa 2024.

Lisätietoja:

Lujatalo Oy, tuotantojohtaja Jyrki Tuohimetsä, jyrki.tuohimetsa@luja.fi, p. 044 585 2856

 Kuva: Grundskolan Norsen

Julkaistu: 06.06.2024

Luja-yhtiöt tukee Itämeren suojelua

Luja-yhtiöt liittyi John Nurmisen Säätiön tukijaksi vuonna 2023. – Tämä yhteistyö on meille hyvin tärkeä, sillä se tukee säätiön arvokasta työtä Itämeren suojelemiseksi ja sen tulevaisuuden turvaamiseksi. Itämeren hyvinvointi on meille kaikille tärkeää, ja haluamme omalta osaltamme olla mukana varmistamassa sen säilymisen myös tuleville sukupolville, sanoo yksi Luja-yhtiöiden omistajista ja Luja-yhtiöiden hallituksen jäsen Mirja Vainikainen.

Lue lisää
Lisää uutisia