X
Julkaistu: 02.02.2024

Lujatalon rakentamat Päijät-Hämeen keskussairaalan RV8 väistötilat on kaikkien osapuolien onnistunut hanke

Lujatalo toimi projektinjohtourakoitsijana ja päätoteuttajana Päijät-Hämeen Keskussairaalan rakennusvaiheen 8 väistötilat hankkeessa, jossa nykyisen sairaalakiinteistön tiloihin rakennettiin laajuudeltaan 6.000 bruttoneliön kokonaisuus. Urakkasummaltaan hanke on noin 20 miljoonaa euroa.

Kaikilla mittareilla mitattuna onnistunut hanke on saanut kiitosta erityisesti aikatauluhallinnasta, hyvästä yhteistyöstä osapuolien välillä sekä nollavirheluovutuksesta.

Hankkeessa painotettiin ensisijaisesti terveellisyyden ja turvallisuuden, käytettävyyden ja joustavuuden sekä elinkaarikustannustehokkuuden toteutumista huomioiden, että tilat ovat väistötiloja.

Kyseessä on teknisesti iso saneerausurakka, jossa rakennettiin samojen seinien sisään kaikki ilmanvaihdosta lähtien. Urakka sisälsi viisi eri aluetta ja osastoa sisältäen mm. lastenpoliklinikan ja lastenosaston, neurologian osaston ja stroken, kaksi sisätautien osastoa, keuhkosairauksien osaston sekä ilmanvaihtokonehuoneiden laajat päivitykset.

– Väistötilat on rakennettu 5–10 vuoden käyttöä varten ja mitä luultavimmin väistötiloille on jatkokäyttöä senkin jälkeen, sanoo Lujatalon työpäällikkö Vesa Laitinen.

Lujatalo on ollut monissa sairaalarakentamisen hankkeissa mukana ja osaamista ja tietotaitoa on kertynyt. – Meillä sairaalarakentamisen osaaminen on huippuluokkaa ja pystyimme hyödyntämään sitä myös tässä hankkeessa, Laitinen kertoo.

Tilaajan edustaja, projektipäällikkö Esa Koskinen, näkee, että onnistumisen edellytyksinä näin haastavassa hankkeessa ovat olleet hyvät suunnittelijavalinnat sekä saumaton vuorovaikutus osapuolien välillä.

– Säännölliset ja informatiiviset kokoukset ovat mahdollistaneet kokonaisaikataulussa pysymisen, mikä taas on oleellisin asia kaikkea jatkotoimintaa, esimerkiksi muuttoa sekä tulevan RV8 hankkeen aikataulussa etenemistä silmällä pitäen, Koskinen sanoo.

– Edelleen hämmästelen, että näin mittava saneeraustyö on tehty keskellä toimivaa keskussairaalaa, sanoo käyttäjän edustaja, toimitilojen tilasuunnittelupalvelun tulosyksikköpäällikkö Mervi Kallioinen. Kallioinen painottaa, että tässä on onnistuttu hyvän viestinnän ansiosta. Eritystä kiitosta saa jousto urakoitsijan puolelta. – Arvostan ketteryyttä urakoitsijalta, joka on ymmärtänyt sairaalan häiriöttömän toiminnan tärkeyden, Kallioinen sanoo.

– Kaikki käyttäjäryhmät ovat tyytyväisiä, kun suunnittelutyö on tehty kiinteässä yhteistyössä käyttäjän kanssa. Hyvä viestintä ja käyttäjän ottaminen mukaan suunnittelutyöhön mahdollistivat sen, että olemme nyt positiivisin ja odottavin mielen tekemässä muuttoa, Kallioinen sanoo.

– On ollut miellyttävä tehdä yhteistyötä, kun kaikki asiat on pystytty selvittämään, asiakas ja käyttäjä ovat tyytyväisiä ja hanke eteni nollavirheluovutuksena ja täysin aikataulussaan käyttäjän huomaan, sanoo Lujatalon työpäällikkö Vesa Laitinen.

Yhteystiedot:
Lujatalo Oy, Työpäällikkö Vesa Laitinen, vesa.laitinen@luja.fi, p. 044 585 2048

Kuva: Havainnekuva hankkeesta, väistötilat merkitty kirjaimin

Julkaistu: 06.06.2024

Luja-yhtiöt tukee Itämeren suojelua

Luja-yhtiöt liittyi John Nurmisen Säätiön tukijaksi vuonna 2023. – Tämä yhteistyö on meille hyvin tärkeä, sillä se tukee säätiön arvokasta työtä Itämeren suojelemiseksi ja sen tulevaisuuden turvaamiseksi. Itämeren hyvinvointi on meille kaikille tärkeää, ja haluamme omalta osaltamme olla mukana varmistamassa sen säilymisen myös tuleville sukupolville, sanoo yksi Luja-yhtiöiden omistajista ja Luja-yhtiöiden hallituksen jäsen Mirja Vainikainen.

Lue lisää
Lisää uutisia