X
Julkaistu: 16.02.2024

Luja vuosi 2023 – Vakaana vaikeassa suhdanteessa

Kaikkien Luja-yhtiöiden eli Lujatalon Oy:n, Lujabetoni Oy:n ja Fescon Oy:n yhteenlaskettu liikevaihto oli 781 miljoonaa euroa (840 miljoonaa euroa) ja yhteenlaskettu liikevoitto oli 19,6 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa). Luja-yhtiöiden henkilöstömäärä laski edellisestä vuodesta ja oli 1 725 (1 885).

 Lujatalo-konsernin, johon kuuluvat Lujatalo Oy sekä Lujabetoni Oy tytär- ja osakkuusyhtiöineen, liikevaihto oli 705 miljoonaa euroa (777 miljoonaa euroa vuonna 2022). Liikevaihto laski edelliseen vuoteen nähden 9,3 %. Liikevoitto parani edellisestä vuodesta ja oli 15,1 miljoonaa euroa (14,4 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti oli 2,1 % (1,9 %). Konsernin omavaraisuusaste oli erinomaisella 52,9 %:n tasolla (56,6 %).

 Lujatalo-konsernin lähipiiriyhtiö on Fescon Oy. Vaikka Fescon ei kuulu juridiseen konserniin, toimii se yhteisen Luja-brändin alla. Fesconin liikevaihto oli 46,5 miljoonaa euroa (46,1 miljoonaa euroa). Liikevoittoa kertyi 4,2 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli 9,0 % (10,4 %).

Toimintaympäristö

Talonrakentamisen kokonaismarkkina supistui voimakkaasti vuonna 2023 inflaation ja korkojen nousun seurauksena. Vaikutukset tuntuivat erityisesti asuntorakentamisessa, jossa aloitusmäärät putosivat ennätyksellisen alhaiselle tasolle. Muun talonrakentamisen osalta markkinan pudotus ei ollut niin jyrkkä. Myös maantieteelliset erot tulivat selvästi esille kasvukeskusten ollessa aktiviteetiltaan kohtuullisia muiden alueiden kärsiessä voimallisesta kysynnän heikkenemisestä.

 

Lujatalo – Vakaana vaikeassa markkinassa

Lujatalo Oy:n liikevaihto oli 529 miljoonaa euroa (581 miljoonaa euroa) ja se laski 9,0 %. Liikevoitto
oli 3,4 miljoonaa euroa (6,0 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli 0,7 % (1,0 %). Henkilöstön määrä laski Lujatalolla ja oli keskimäärin vuoden aikana 798 (laskua 13,1 %).

 

Lujatalon toimitusjohtaja Harri Savolainen:

”Vuosi 2023 oli suuntimista vaikeassa markkinatilanteessa. Asuntoaloitukset putosivat ennätyksellisen alas ja vähistä hankkeista käytiin todella kovaa kilpailua. Muussa uudisrakentamisessa samoin kuin korjausrakentamisessa markkinatilanne säilyi kohtuullisena, vaikkakin kokonaismarkkina supistui hieman. Edellämainitut syyt johtivat Lujatalon liikevaihdon pienentymiseen ja erityisesti heikko asuntomyynti vaikutti tulokseen heikentävästi. Pääosa tuotannostamme ja tilauskannastamme on perinteistä urakointia, mikä osaltaan kertoo yhtiön kustannuskilpailukyvyn olevan hyvällä tasolla. Myös asiakastyytyväisyyden huomattava parantuminen kertoo erinomaisesta asiakasyhteistyöstä, jota olemme tehneet ja jota jatkamme myös kuluvana vuonna.”

Asuntorakentamisen osalta vuosi oli tahmea. Vuonna 2023 Lujatalolta valmistui 1 682 urakoitua asuntoa ja 343 omaperusteista asuntoa. Omaperusteisia asuntoja myytiin vuoden aikana 83 ja valmiita Lujakoteja oli vuoden lopussa myynnissä 90 kappaletta.

Toimitilarakentamisen puolella suurina hankkeina jatkuivat Stadin ammatti- ja aikuisopisto Roihupellon kampus, Vantaan ja Vaalan vankilarakennukset, Piispanmäen kouluhanke Kokkolassa samoin kuin Mustasaaren koulu sekä Kotkan XAMK-kampus. Korjausrakentamisessa merkittäviä hankkeita oli mm. Hyvinkään sairaalan päättyvä yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana tehty mittava peruskorjaushanke.

Myönteisiä tuulia Lujatalon vuoteen 2023 toivat asiakastyytyväisyyden merkittävä paraneminen sekä Lujatalon sijoittuminen kolmen halutuimman työnantajan joukkoon opiskelijoille tehdyssä Universum-tutkimuksessa toisena vuonna peräkkäin. Menestyminen useissa vuoden aikana järjesteyissä kilpailuissa, mm. Lukio ja kulttuuritalo Monion saama Vuoden Puupalkinto sekä Lauttasaaren kirkko -hankkeen valinta Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoehdokkaaksi nostivat ammattiylpeyttä.

Työ turvallisen työskentelykulttuurin parissa jatkui strategian mukaisesti Lujatalossa läpi vuoden. Työtapaturmien minimoimiseksi tehtiin systemaattisesti töitä mm. järjestämällä säännöllisiä turvavartteja ja Lujariihi-työpajoja eri työvaiheiden turvallisuusasioiden varmistamiseksi. Yhtiönä järjestimme neljä Lujatalon omaa turvallisuusviikkoa, joista yksi oli koko Luja-konsernin yhteinen teemaviikko. Myös työtä aliurakoitsijoiden työturvallisuuden parantamiseksi jatkettiin tavoitteena Tapaturmaton yhteinen työpaikka. Poissaoloihin johtaneiden tapaturmien määrä pieneni tapaturmataajuuden ollessa 19,4 (19,3) tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden sisältäen oman henkilöstön sekä aliurakoitsijoiden yli yhden päivän työkyvyttömyyteen johtaneet työtapaturmat.

 

Lujabetoni – Infra- ja toimitilarakentaminen kannattelivat

Lujabetoni Oy:n vuoden 2023 liikevaihto oli 205 miljoonaa euroa (213 miljoonaa euroa) ja se laski hieman
(3,5 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoittoa yritys teki 12,0 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli 5,8 % (3,5 %). Henkilöstön määrä oli 821 (860).

Laakson sairaala-alue lokakuussa 2023. Louhinta-alueen takana kaksi vanhaa ja myöhemmin peruskorjattavaa Laakson sairaalan rakennusta.

 

Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo:

”Vuoden 2023 tuloksemme oli kohtuullisen hyvä. Infra- ja toimitilaprojektit kannattelivat, kun asuntorakentamisen tyrehtyminen hiljensi elementtituotantoamme merkittävästi vuonna 2023. Uusi tuulivoimatehtaamme valmistui ajallaan ja tehtaan tuotanto sujui suunnitelmien mukaan. Valmisbetonipuolella kilpailu oli kovaa ja kysyntä laskevaa. Tästäkin huolimatta investoimme Espooseen uuden valmisbetonitehtaan. Pohjois-Ruotsin markkinassa onnistuimme erittäin hyvin, kun vastaavasti Tukholmassa tuloksemme oli heikompi asuntorakentamisen alueen erittäin huonosta suhdanteesta johtuen.”

Betoniin perustuvien hybriditornien betonielementtien kotimainen valmistus alkoi Lujabetonilla Kärsämäen tehdasinvestoinnin valmistuttua. Nordex Finland Oy:n kanssa solmittu sopimus 25 tuulivoimalan Karahka-hankkeen hybriditornien betonielementtien valmistuksesta tuo Kärsämäen tehtaalle yli 100 henkilötyö-vuotta. Tuotanto on sujunut hyvin ja toimitimme asennettavaksi vuonna 2023 jo kaksi 168 metrin korkuista betoni-teräs -hybriditornia, jotka ovat käytössä testattu ja tuottavat jo sähköä. Tuulivoimarakentamisen merkitystä alleviivaa voitto Suomen Tuulivoimayhdistyksen Tuulivoimateko 2023 -yleisöäänestyksessä, jonka voitimme yhdessä Nordex Finland Oy:n kanssa.

Investoimme vuonna 2023 toiseen valmisbetonitehtaaseen Espoossa. Uusi tehdas lisää erityisesti vähähiilibetoneiden valmistuskapasiteettia pääkaupunkiseudulla. Vastaamme nyt betonikysyntään neljän pääkaupunkiseudulla sijaitsevan valmisbetonitehtaan turvin. Taloteknisten rakennuselementtien osalta kehitimme entisestään Luja-Superkerrostalokonseptiamme, joka koostuu Luja-hormielementeistä, Luja-Superlaatoista ja Luja-Superkylpyhuoneista valmiiksi varusteltujen seinäelementtien lisäksi.

Kehittämiemme ratkaisujen avulla voidaan merkittävästi lyhentää kerrostalorakentamisessa rakennusaikaa, parantaa kokonaislaatua sekä saavuttaa kustannussäästöjä.

Uraauurtavaa työtä betonialalla teemme olemalla runkotoimittajana mukana yhteistoiminnallisen allianssissa Laakson yhteissairaala -hankkeessa. Hanke on laajuudeltaan merkittävä ja Lujabetonille hyvin tärkeä.

Lujabetonilla työturvallisuustaso parani edelleen ja saavutimme uuden ennätyksemme tapaturmataajuudessa ollen 10,5 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.

Henkilöstötyytyväisyys pysyi korkealla tasolla. Henkilöstön osallistamista ja valmentamista jatkettiin 1000-johtajaa mallin avulla, jossa erilaisiin areenoihin osallistui lähes jokainen lujabetonilainen. Kauden aikana aloitettiin myös erityisesti esihenkilöille suunnattu sisäinen coaching-toiminta.

 

Fescon – Vahvat tukijalat toivat tulosta

Fesconin liikevaihto oli 46,5 miljoonaa euroa (46,4 miljoonaa euroa) ja se pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. Yrityksen liikevoitto oli 4,2 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 9,0 %. Henkilöstön määrä oli 106 (107).

Fesconin toimitusjohtaja Kimmo Peltola:

”Fesconilla vuosi 2023 oli hyvä maailmantalouden epävarmuustekijöistä huolimatta. Uusien investointien osalta vuosi oli rauhallinen ja keskityimme kassan vahvistamiseen sekä perusliiketoimintoihin kotimaassa. Lattiapinnoitteisiin erikoistuneen Nantenin fuusioituminen Fesconiin onnistui ja tuotteiden myynti kasvoi voimakkaasti.”

Asiantuntijapalvelun myötä GR-granulileijupetimateriaalin myynti energiateollisuuteen kasvoi ja olemme nyt selvästi suurin voimalaitosmateriaalien toimittaja Suomessa. Granuliteknologinen osaamisemme on maailman laajuista osaamista, josta voimme olla ylpeitä. Ensimmäiset toimitukset Ruotsin voimalaitoksille tehtiin ja vastaanotto oli erinomainen.

Yhtiön viime vuosien aikana tekemät yritysfuusiot ovat onnistuneet, mistä osoituksena henkilöstön työtyytyväisyys on jatkanut nousuaan. Tyytyväinen henkilöstö luo hyvän pohjan uusille kehityssuunnille.

Fesconin työturvallisuus miljoonaa työtuntia kohti pysyi aiemman vuoden tasolla ja oli 25,3 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.

 

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu henkilömäärä laski ja oli 1 725 (1 885). Luja-yhtiöissä henkilöstö on ollut sangen sitoutunutta. Lujatalossa keskimääräinen työsuhteen pituus on 7,6 vuotta, Lujabetonilla
10,4 vuotta ja Fesconilla 9,4 vuotta.

Lujan sosiaalisessa vastuussa on korostunut jo vuosia työturvallisuuteen panostaminen sekä ammattitaidon jatkuva kehittäminen. Työturvallisuusasiat ovat keskeinen osa niin työntekijöiden kuin Lujan kesätyöntekijöiden perehdytystä.

Lujatalossa tapahtui historiallisen suuri sairauspoissaolojen vähentyminen vuonna 2023. Edelliseen vuoteen verrattuna laskua oli noin 35 %. Työkykyisyysprosentti oli niinkin korkea kuin 97,2 ja täysin ilman sairauspoissaoloja koko vuodesta selvisi 45 % henkilöstöstä.

Erityisen ilahduttavaa oli tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuvien poissaolojen suuri vähentyminen. Tiivis yhteistyö työkyvyn tukemiseksi jatkui yhdessä työterveyshuollon kanssa. Lujabetonin henkilöstöön liittyvät tunnusluvut saavuttivat erinomaisen tason vuoden aikana. Sairauspoissaolojen määrä (4,1 %) oli erittäin alhainen huomioiden sekä toimiala että mm. pitkäaikaiset kuntoutustukipoissaolojen määrät. Pitkäaikaista työkyvyttömyyttä kuvaava TYEL-maksuluokka tippui alhaisimpaan mahdolliseen luokkaan 1. Jatkoimme kehittämäämme Tönäri-palvelua mielenhyvinvoinnin tueksi ja mm. sen myötävaikutuksella mielenterveyspoissaolot laskivat edelleen, ollen vuoden aikana pienin poissaoloja aiheuttama diagnoosiluokka (5,3 % kaikista sairauspoissaoloista). Vuoden lopulla Tönäripalvelu laajeni koskemaan myös tuki- ja liikuntaelinsairauksia.

Luja-yhtiöt jatkoi Aseman Lapset ry:n ja Ensi- ja turvakotien liiton tukemista osana sosiaalista vastuunkantoaan. Uudeksi tukikohteeksi valittiin John Nurmisen Säätiö.

Ympäristövastuu

Lujatalo on toiminnassaan sitoutunut valittujen 3, 8, 11, 12 ja 13 YK:n Agenda 2030 tavoitteiden edistämiseen osana vastuullista toimintaa. Vuonna 2023 100 % työmaiden käyttämästä sähköstä tuotettiin hiilineutraalisti. Jätteiden lajitteluaste läheni 70 % tavoitettaan vuoden 2023 aikana ja oli 67 %. Jätteiden kierrätysaste oli 41 %.

Lujabetonin ympäristövastuun päätavoite on tuotannollinen hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä sekä yrityksen käyttämien raaka-aineiden CO2-päästöjen puolittaminen vuoteen 2035 mennessä vuoden 2019 toteutuneelta verrokkitasolta. Vuonna 2023 suurimmat panostukset keskitettiin energian käytön vähentämiseen edelleen sekä vähähiilisten tuotteiden kehittämiseen ja toimittamiseen. Panostuksemme vähähiilibetonien kehitykseen tukee sitoutumistamme kestävään rakentamiseen.

Fesconin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalituotanto vuoteen 2035 mennessä. Tutkimustyö sementtiä korvaaville ratkaisuille laasteissa etenee ja tulokset konkretisoituvat tuotteiksi seuraavan kolmen vuoden sisällä. Vuoden 2023 aikana panostettiin erityisesti hiekan kuivauksen hävikin vähentämiseen ja sementin käytön optimointiin nykyisissä tuotteissa.

Näkymät vuodelle 2024

Lujatalo

Vuonna 2024 suhdanne pysyy vaikeana, erityisesti asuntorakentamisessa markkinan piristymistä on ennustettavissa aikaisintaan vasta loppuvuodelle. Lujatalon tilauskanta on hyvällä tasolla ja se antaa meille selkänojaa alkaneelle vuodelle. Liiketoimintamme painottuu tänä vuonna entistä enemmän urakointiin ja suunnittelua sisältäviin hankkeisiin ja panostamme myös kustannuskilpailukyvyn kehittämiseen. Pidämme yllä Lujakoti-hankkeiden aloitusvalmiutta, jotta markkinatilanteen salliessa olemme valmiina uusiin käynnistyksiin.

Lujabetoni

Asuntorakentamisen ei odoteta elpyvän vielä tämän vuoden puolella runkotoimitusten osalta, minkä vaikutuksesta elementtituotannon matalasuhdanne jatkuu. Huolimatta infra- ja toimitilapuolen rakentamisen jatkumisesta kohtuullisen aktiivisena ja hankkeiden käynnistymisestä, tulee vuosi 2024 olemaan hankala betonialalla ja piristymistä on lupa odottaa vasta vuonna 2025.

Fescon

40-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2024 viettävän Fesconin toiminta on edelleen vakaalla pohjalla liiketoiminta-alueiden täydentäessä toisiaan. Lattiapinnoiteliiketoiminnassa näkymät ovat kohtuullisen hyvät. Hiekkaliiketoiminnassa valtaosa myynnistä menee energiateollisuuteen, jossa ei ole odotettavissa kysynnän heikkenemistä ja kasvumahdollisuudet ovat edelleen hyvät. Laastiliiketoiminta reagoi rakennusalan suhdannevaihteluun viiveellä ja odotettavissa on hiljentymistä vuonna 2024.

Lisätietoja:

  • Lujatalon toimitusjohtaja Harri Savolainen, puh. 044 585 2715
  • Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo, puh. 044 585 2305
  • Fesconin toimitusjohtaja Kimmo Peltola, puh. 050 3077 413
  • luja.fi

Kuvat:

  • Stadin ammatti- ja aikuisopisto Roihupellon kampus, Lujatalo
  • Laakson yhteissairaala -hanke, Lujabetonin elementtitoimitus
  • Puuvillatehtaankatu-kohde, Tampere, Fescon

Lisäkuvat ja -materiaalit viestintäpäällikkö Paula Lahdenperä, paula.lahdenpera@luja.fi, p. 044 585 2749

Julkaistu: 26.06.2024

Lujabetonin ja YBT:n omistama betonielementtiyritys Prefabmästarna Sverige AB on tehnyt merkittävän yrityskaupan – Laajentaa kapasiteettiaan tulevia Pohjois-Ruotsin teollisuushankkeita varten

Vihreän siirtymän teollisuusinvestointien myötä Prefabmästarna Sverige AB näkee betonielementtimarkkinoiden kasvavan Pohjois-Ruotsissa. Vastatakseen kasvaviin tarpeisiin yritys on jatkuvasti kehittänyt olemassa olevaa elementtiliiketoimintaansa Öjebynissä ja vahvistaakseen edelleen asemaansa yhtiö on hankkinut 100 % Norsjö Betong AB:n osakkeista yrityskaupalla 25.6.2024. Prefabmästarna Sverigen liikevaihto oli noin 26 M€ vuonna 2023 ja Norsjö Betongin liikevaihto noin 6 M€.

Lue lisää
Julkaistu: 06.06.2024

Luja-yhtiöt tukee Itämeren suojelua

Luja-yhtiöt liittyi John Nurmisen Säätiön tukijaksi vuonna 2023. – Tämä yhteistyö on meille hyvin tärkeä, sillä se tukee säätiön arvokasta työtä Itämeren suojelemiseksi ja sen tulevaisuuden turvaamiseksi. Itämeren hyvinvointi on meille kaikille tärkeää, ja haluamme omalta osaltamme olla mukana varmistamassa sen säilymisen myös tuleville sukupolville, sanoo yksi Luja-yhtiöiden omistajista ja Luja-yhtiöiden hallituksen jäsen Mirja Vainikainen.

Lue lisää
Lisää uutisia