X

Perussivupohja

Sisulla ja sydämellä suomalaista yhteiskuntaa rakentamassa

Lujan perusti Feliks Isotalo, entinen maanviljelijä, poliisi ja maatalouskauppias vuonna 1953. Hän aloitti 16-vuotiaana maanviljelijänä. Ostamallaan pienellä sukutilalla Feliks raivasi peltoa ja kaivoi ojia, niin että kun hän pari vuotta myöhemmin meni sotaväkeen, oli pikkutila paisunut jo 100 hehtaarin maatilaksi. Feliksin sinnikkyys ja periksiantamattomuus olivat omaa luokkaansa: kun hän illalla lopetti ojankaivuun, olivat kädet verillä eikä koukistuneita sormia tahtonut saada irti lapionvarresta.

Tässä kuvassa on kaksi Lujabetonin autoa. Toinen auto on vaaleansininen ja toinen keltainen.

Tämä on väliotsikko

Kannattavuus luo edellytykset yritysvastuun kantamiselle

Vain kannattava ja kilpailukykyinen yritys voi pitkäjänteisesti kantaa vastuunsa sidosryhmiään ja yhteiskuntaa kohtaan; yrityksen terve tuloskehitys luo edellytykset riittävän sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun kantamiselle. Lujan vuoden 2013 liikevoitto ja oman pääoman tuotto paranivat jälleen edellisestä vuodesta. Tämä siitäkin huolimatta, että rakentaminen supistui arviolta 3 % vuonna 2013. Talonrakennustöitä aloitettiin jopa vähemmän kuin vuoden 2009 taantumassa.

U, eli Uudistamme ja kehitämme, on Lujan perusarvoja. Uudistamalla ja kehittämällä voidaan varmistaa Lujan kestävä kilpailukyky sekä kannattavuus pitkällä tähtäimellä. Se tarkoittaa jatkuvaa liiketoiminnan kehitystyötä sekä uusien ratkaisujen ja osaamisen hakemista asiakkaan sekä ympäristön parhaaksi. Luja-yhtiöissä panostettiin kehitystyöhön yhteensä 15 henkilötyövuotta.

  • Etu- ja sukunimi