X

Tietosuojaseloste: Lujabetonin asiakasrekisteri

1. Rekisterin pitäjä

Lujabetoni Oy
y-tunnus 0871011-1
Harjamäentie 1
71800 Siilinjärvi
Puh: 020 789 5500

2. Yhteyshenkilö

Järjestelmäsuunnittelija
Antti Airas
puh. 044 585 2307
antti.airas@luja.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin tiedoista tuotetaan tarjous- ja sopimusasiakirjoja sekä myyntilaskuja asiakkaille ja raportteja valmisbetoniliiketoimintayksikön käyttöön.
Vakiotuoteliiketoiminnan myynti-, tuotanto-, varastointi- ja lähetystoimintojen sekä niiden raportoinnin tietojärjestelmä.
Elementtiliiketoiminnan myynti-, suunnittelu-, tuotanto-, varastointi- ja lähetystoimintojen sekä niiden raportoinnin tietojärjestelmä. Henkilötiedot ovat välttämättömiä liiketoiminnan hoitamiseksi.
Henkilö- tai yritystietoja käytetään betonitilauksen tuottamista varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakastietorekisteri, tarjous- ja sopimusasiakirjarekisteri
Rekisteri sisältää Lujabetonin asiakastietoja myyntilaskutuksen, myyntireskontran ja kirjapidon tarpeisiin (MTJ/BETAR)

 • asiakkaan nimi- ja yhteystiedot
 • asiakkaan henkilö- tai Y-tunnus
 • asiakkaan luottotietoja
 • tarjousversion ja tilaajan yhteyshenkilö:
 • nimi, tehtävä, puhelin, email, fax, yritys,
 • projektin yhteyshenkilöt: (ELE)
 • nimi, puhelin, email, fax, yritys, feelback
 • vastaanottajatieto:
  nimi, puhelin
 • yritysrekisteri:
  nimi, puhelin, email, fax, yritys, hetu, tehtävä
 • käyttäjärekisteri:
  nimi, tehdas, tehtävä, oikeudet järjestelmässä
 • sokopro-lataukset: (ELE)
  suunnittelijan email
  Tilaaja (Ohjausjärj)
  Yritys (y-tunnus)
  Yks.henkilö (synt.aika)
  laskutusosoite
  toimitusosoite
  yhteyshenkilön nimi & puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan asiakkaalta kysymällä tarjousvaiheessa ja tilausvaiheessa täydentäen.
Asiakkaan tiedot kerätään tilauksen tekemisen yhteydessä tai sitten ne tuodaan ohjausjärjestelmään MTJ:stä, mihin ne tiedot on hankittu etukäteen

7. Henkilötietojen vastaanottajat

Ei luovuteta yhtiön ulkopuolelle.
Betonitilausta valmistettaessa kuormakirjalähetteeseen tulostuu asiakkaan tietosisältö. Betoninkuljetus!

8. Henkilötietojen säilytysaika

Maksimissaan kolme vuotta sen jälkeen, kun käyttötarve on poistunut.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Tietojen suojaus

Käyttäjäkohtaisella pääsyoikeudella sekä käyttäjän roolin mukaisilla käyttöoikeuksilla.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin kerätyt henkilötiedot sekä pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteyttä Lujan tietosuojayhteyshenkilöön täyttämällä lomake osoitteessa www.luja.fi/gdpr. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointia varten.