X

Lujia tehtäviä betoniteollisuudessa

Lujia tehtäviä: Betoniteollisuus

Työntekijät:

 • raudoittaja
 • muottitimpuri/varustelija
 • elementinvalmistaja (yhdistelmä edellisiä)
 • valaja
 • elementtien viimeistelijä
 • lastaaja/varastotyöntekijä
 • prosessinhoitaja (mylläri)
 • huoltomekaanikko (kone, metalli ja sähkö)

Tuotannon toimihenkilöt

 • työnjohtaja
 • tuotannon suunnittelija
 • valmistuspäällikkö

 

PROSESSINHOITAJA

Keskeiset tehtävät:
* Betonitilausten vastaanotto ja toimitusten järjestelyt
* Betonin valmistus
* Betonin laadunvalvonta
* Myynti pienasiakkaille ja neuvonta
* Raaka-aineiden tilaukset ja tehtaan kunnossapidon huollon tilauksia ja valvontaa

Tarvittava osaaminen:
Betonimylläri/laborantti – kurssi, rakennusalan koulutus

BETONILABORANTTI

Keskeiset tehtävät:
* Betonin laadunvalvonnan vaatimat kokeet ja testit
* Runkoaineiden laadunvalvonta
* Betonin laadunvalvonnan raportointi
* Sovittujen tavoitetuloksien poikkeamien raportointi
* Ennakkokokeet

Tarvittava osaaminen:
Betonimylläri/laborantti – kurssi

ELEMENTTIEN VALMISTAJA

* muottien ja varausosien valmistus ja kasaus
* raudoitteiden leikkaus, taivutus ja sitominen
* varusteiden asennus- ja kiinnitystyö
* elementtien valu, viimeistelytyö sekä varastointi- ja lastaustyö

Tarvittava osaaminen:
Ammattikoulun tai vastaavan kokemuksen mukanaan tuoma ammattitaito, soveltuvuus tiimityöskentelyyn.

ELEMENTINVALMISTUKSEN TIIMINVETÄJÄ

* ohjaa ja vastaa tiimin jäsenten toiminnasta
* perehtyy tuotanto-ohjelmaan
* vastaa tiimin puolesta tuotannon tavoitteiden toteutumisesta
* osallistuu tuotantopalavereihin
* huolehtii poikkeustilanteissa tarvittavan avun saamisesta
* huolehtii tuotteissa tarvittavan laadun toteutumisesta
* välittää tuotannon ylläpitämiseen tarvittavat tiedot

Tarvittava osaaminen:
Työ vaatii pidempiaikaista työnkulun ja henkilöstön tuntemusta, vankkaa ammattitaitoa, kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon ja harkintaan.

MUITA TEHTÄVIÄ: