X
 

Lujan 70 rakentamisen vuotta

Luja juhli vuonna 2023 peräti 70 rakentamisen vuotta tuuliseksi tunnetulla rakennusalalla. Yhtiö on pysynyt koko historiansa ajan saman perheen, Isotalojen, omistuksessa. Kun muut alan isot toimijat toimivat pörssiyhtiöinä, Luja-yhtiöt on yksi harvoista alalla toimivista tämän mittaluokan perheyhtiöistä. Yhtiön toiminta perustuu Lujiin arvoihin, joissa vältetään liian suuria riskejä ja velkoja, nojataan uudistavaan ja kehittävään toimintaan, arvostetaan osallistavaa tekemistä yhdessä koko henkilöstön kanssa, vaalitaan asiakkaiden tarpeita ja toiveita sekä keskitytään toimimaan tehokkaasti ja kannattavasti.

Kurkistus Luja-yhtiöiden historiaan

1950-luku

Ennen Luja-yhtiöiden perustamista Alahärmässä vuonna 1909 syntynyt Feliks Isotalo toimi maanviljelijänä, poliisina ja maatalouskauppiaana. Hän oli tunnettu työtä pelkäämättömänä ja yrittäjähenkisenä miehenä, jolla oli rohkeutta kokeilla ja soveltaa keksimiään ratkaisuja käytäntöön. Samalla rohkeudella hän aloitti yrittäjätoimintansa betoni- ja rakennusteollisuudessa, ensin osa-aikaisesti konstaapelin toimen yhteydessä ja myöhemmin päätoimisesti ostaessaan Nurmeksessa sijaitsevan sementtivalimotoiminnan itselleen. Isotalon liiketoiminta laajeni vuonna 1953, jolloin hän perusti Siilinjärvelle Lujabetoni Oy:n. Luja-yhtiöiden tarina alkoi.

1960-luku

1960-luvusta tuli betonin menestyksen vuosikymmen. Valmisbetoni yleistyi ja erityisesti pääkaupunkiseudulle perustettiin useita valmisbetonitehtaita. Aluksi yhteisyrityksenä Veikko Piispasen kanssa perustettu Siilin Sora Oy siirtyi Isotalojen ja sittemmin kokonaisuudessaan Lujabetonin omistukseen. Lujabetoni oli yksi ensimmäisiä esijännitetyn betonin käyttöönottajia Pohjois-Savon alueella.
Rakennusala eli kultakauttaan ja sotien jälkeinen aika pakotti alan toimijat kehittämään uusia tuotantomenetelmiä. Elementtiteollisuus kehittyi. Betonitehtaan viereen Lujabetonin tontille perustettiin asuinrakennuselementtitehdas. Feliks Isotalo perusti Lujabetonille myös oman rakennusosaston.

1970-luku

Lujabetonissa tapahtui sukupolvenvaihdos, kun Feliksin pojasta Hannu Isotalosta tuli yhtiön toimitusjohtaja. Feliks Isotalo siirtyi yhtiön hallitukseen, jossa toimi aina 80-luvulle asti.
Rakennusalalla jatkui voimakas nousukausi, jossa myös Lujabetoni oli vahvasti mukana aloittamalla talonrakennustoiminnan. Yhtiö rakensi ensimmäisen pilarilaattatehtaansa, jonka tekniikalla rakennettiin noin tuhat asuntoa Kuopion alueelle. Ensimmäinen niistä rakentui Siilinjärvelle jo vuonna 1970. Syntyi Lujakoti. Ensimmäiset tietokoneet tulivat toimintaan mukaan, kun Siilinjärven valmisbetonitehdas siirtyi tietokoneella ohjattuun prosessiin. Lujabetoni loi henkilöstölle työpaikkaseura Lujatiimin, jonka tavoitteena on lisätä liikuntaa ja yhdessä tekemistä. Tiimi toimii edelleen.

1980-luku

Lujabetonin Siilinjärven tehdas laajeni 25 hehtaariin. Yhtiön menestystuotteeksi kasvoi ontelolaatta, ja se olikin Itä-Suomessa ensimmäinen esijännitetyn ontelolaatan valmistaja. Lujabetonin toiminta laajeni, kun syntyi suunnitteluapua tarjonnut Lujahalli-järjestelmä sekä maatalouden elementtirakentamiseen erikoistunut Lujafarmi. Yritys ryhtyi valmistamaan yhä enemmän erikoisbetonia, kuten korkealujuuksista betonia. Lujabetoni laajensi vahvasti teollista toimintaansa ja yritys laajeni 10 uudelle paikkakunnalle, kuten Joensuuhun, Ouluun, Hämeenlinnaan ja Haapajärvelle. Perustettiin Fescon Oy, joka keskittyi rakennusalan ja teollisuuden laasti-, hiekka ja pinnoitetuotteiden sekä -ratkaisujen kehittämiseen ja valmistamiseen.

1990-luku

Lujabetoni jatkoi valtakunnallista laajentumistaan. Yhtiö solmi mittavan sopimuksen ratapölkkyjen valmistamiseksi ja kehitti sen valmistusta varten oman pitkälle automatisoidun ratapölkkylinjaston. Lujabetoni alkoi ensimmäisten rakennusliikkeiden joukossa kiinnittää erityistä huomiota laatuun ja sen valvontaan. Perustettiin laatu- ja johtamisjärjestelmä sekä laatuohjelma, josta haettiin oppia Ruotsista. Laatuohjelman puitteissa henkilöstö sitoutettiin tiiviimmin mukaan oman työnsä suunnitteluun ja kehittämiseen. Vuonna 1991 päätettiin eriyttää betoni- ja rakennustoiminta omiksi yhtiöikseen. Lujabetoni yhtiöitettiin ja perustettiin Lujatalo Oy. Syvä maailmanlaajuinen lama iski myös Suomeen. Kiitos korkean omavaraisuusasteensa Lujan toiminta jatkui. Laman jälkeen muuttoliike Etelä-Suomeen kiihtyi ja siirsi myös Lujan painopistettä etelämpään.

2000-luku

Lujatalo jatkoi laajentumistaan ja kasvoi yhdeksi suurimmista alan yrityksistä Suomessa. Yritys huolehti yhä isommista urakointi- ja korjausrakentamisen hankkeista. Lujabetoni laajeni muun muassa Taavettiin ja Vieremälle ostamalla alueilta valmiit tehtaat. Vieremän tehtaan aiemman omistajan kehittelemät uudet harkkorakenteiset pientalot vauhdittivat yrityksen tuomaan markkinoille oman Luja Kivitalo -paketin. Lujabetoni myös osti ensimmäisen betonitehtaansa Ruotsista, Suur-Tukholman alueelta. Syntyi Lujabetong Ab. Luja lähti myös kiinteistö- ja siivousalalle perustamalla Lujapalvelut Oy:n.

2010-luku

Perheyhtiön omistussuhteissa tapahtui muutos, kun Feliksin lapset Hannu, Liisa ja Markku siirsivät omistustaan omille lapsilleen. Kolmas sukupolvi on aktiivisesti mukana yhtiön toiminnassa. Merkittävästi kasvanut Lujapalvelut Oy myytiin. Fescon vauhditti kasvavaa toimintaansa perustamalla uusia tehtaita ja ostamalla muun muassa Hiekkapojat Oy:n. Lujatalon toiminta alkoi uusilla markkina-alueilla kuten Kokkolassa ja Lounas-Suomessa Turun alueella, ja yhtiö kasvoi valtakunnallisesti merkittäväksi tekijäksi isoissa rakennushankkeissa sekä allianssi- ja elinkaarihankkeissa. Yhtiöissä tuotiin vahvasti digitaalinen rakentaminen mukaan toimintaan. Lujabetoni lähti panostamaan voimakkaasti tuotekehitykseen ja on tuonut useita uusia tuotekokonaisuuksia ja -palveluita markkinoille. Lujabetoni laajensi toimintaansa Suomen ja Ruotsin lisäksi Venäjän markkinaan ostamalla valmisbetonitehtaan ja myöhemmin perustamalla uusia tehtaita Pietarin alueelle. Järvenpäähän perustettiin alan suurin betonitehdas.

2020-luku

Alkanutta vuosikymmentä on leimannut pandemia ja Venäjän hyökkäyssota, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi rakentamisen kustannuksiin. Lujabetoni vetäytyi helmikuussa 2022 Venäjän markkinasta ja jatkaa vahvasti tuotteidensa sekä palveluidensa kehittämistä Suomessa ja Ruotsissa. Fescon on kasvanut tasaisesti koko toimintansa ajan ja toimii merkittävänä tuotekehittäjänä ja -valmistajana tarjoamalla ratkaisuja rakentamiseen, teollisuuteen ja erilaisille liikuntapaikoille. Lujatalo jatkaa asunto- ja toimitilarakentajana, joka tarjoaa kattavat palvelut elinkaarihankkeisiin, korjausrakentamiseen sekä kaupunki- ja kiinteistökehittämiseen.

Luja on kolmannen sukupolven perheyritys, joka on toiminut rakennusalalla 70 vuotta. Tänään Luja on yksi Suomen suurimmista alan yhtiöistä Suomessa ja yksi harvoista tämän kokoluokan rakennusalan perheomisteisista yrityksistä.