X

Lujia tehtäviä talonrakennuksessa

Lujia tehtäviä: Talonrakennus

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

* työmaan ennakkosuunnittelu
aikataulut, koneet ja kalusto, hankinta-
suunnittelu, työturvallisuus, työvoimasuunnittelu
* työmaan johtaminen
tiimitoiminta, työmaakokoukset, infot
valmentajan rooli
* toteutuksen suunnittelu, seuranta ja raportointi
* työmaan rakennuttaja-/tilaajasuhteet
* muut työmaan asiakassuhteet
mm. asunnonostajat

Tarvittavat ominaisuudet:
esimiestaito, jämäkkyys, tulosajattelu, suunnitelmallisuus, organisointikyky

TYÖNJOHTAJA

* työmaan ennakkosuunnittelu, aikataulu, koneet ja kalusto
* työntekijöiden johtaminen, tiimitoiminta
* työvaiheiden suunnittelu ja töiden organisointi

* työturvallisuus
* työvaiheiden seuranta ja raportointi

Tarvittavat ominaisuudet:
esimiestaito, jämäkkyys, tulosajattelu, suunnitelmallisuus, organisointikyky

KATSO VIDEOLTA LUJATALON TYÖNJOHTAJAN HAASTATTELU!

TUOTANTOINSINÖÖRI

* vastaavan mestarin työpari
* työmaan toteutuksen viikkosuunnittelussa avustaminen
* hankinnat sovitussa laajuudessa
* asiakasmuutostyöt
* toteutuksen seuranta ja raportointi

Tarvittavat ominaisuudet:
selkeä kirjallinen esitystaito, looginen ajattelu, asiakaspalvelukyky

 

TYÖPÄÄLLIKKÖ

* tulosyksikön ”toimitusjohtaja”, vastaa työmaiden toteutuksen onnistumisesta
* työn hankintaan ja asiakassuhteiden hoitoon osallistuminen
* tarjoustoimintaan osallistuminen
* työvoimaresurssien hallinta
* työnjohtoresurssien hallinta

* osallistuu työmaittensa hankintatoimeen
* työmaiden merkittävimmät hankinnat
* valmentajan rooli omilla työmaillaan

Tarvittavat ominaisuudet:
pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus, strateginen ajattelu, johtajaominaisuudet

KATSO VIDEOLTA LUJATALON TYÖPÄÄLLIKÖN HAASTATTELU!

PROJEKTI-INSINÖÖRI

* asiakastarpeiden kartoitus ja asiakasneuvottelut
* suunnittelun ohjaus
* hankesuunnittelun ohjaus
* yhteistyökumppaneiden etsintä ja sopimusten teko
* viranomaismenettelyt, kaavoitus, luvat
* hankkeen alustava kustannussuunnittelu

Tarvittavat ominaisuudet:
markkinointihenkisyys, neuvottelutaito, kustannustietous

KUSTANNUSLASKIJA

* alustava tuotannon suunnittelu
* (ennakko)tarjouskyselyiden hoito
* (ennakko)tarjousten tarjousvertailut
* alustavien tuotantoaikataulujen laadinta
* hinnoittelu
* urakkatarjouksen laadinta yhteistyössä johdon ja tuotannon kanssa
* työnaikainen kustannusseuranta

Tarvittavat ominaisuudet:
Täsmällisyys, hahmottamiskyky, kustannustietous, innovaatiokyky

KIRVESMIES

* tekee betonimuotti-, puurakenne-, korjaus-, elementtiasennus- ja sisustustöitä
* osaa hahmottaa koko rakennustyömaan ja suunnittelee oman työnsä osaksi kokonaisuutta
* työskentelee läheisessä yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa
* tekee itsenäisesti tai työkunnan jäsenenä töitä piirustusten ja annettujen ohjeiden mukaan
* suorittaa omaan ja työkuntansa työhön liittyvät mittaukset
* kokeneet kirvesmiehet tekevät kaikki työmaan mittaukset ja toimivat työkuntansa etumiehenä

Tarvittavat ominaisuudet:
ennakkosuunnittelutaito, yhteistyökyky, rationalisointikyky, kustannustietoinen ajattelu

RAKENNUSMIES

* työmaan moniosaaja, joka soveltaa hallitsemansa taidot erilaisiin työkohteisiin
* hahmottaa koko työmaan ja sovittaa oman työnsä osaksi kokonaisuutta
* toimii yhdessä kaikkien ammattiryhmien kanssa ja tietää niiden vaatimukset omalle työlleen
* tekee piirustusten ja ohjeiden mukaan:

– salaoja-, viemäripohja- ja pihanrakennustöitä
– perustus-, runko-, lämpö- ja kosteuseristys ja peruskorjauksen töitä
– betonointi-, muottien purku- ja betonin jälkihoitotöitä
– teline-, kaide-, suojaus-, varastointi- ja työmaan järjestelytöitä
– rakennuskoneiden kunnossapitotöitä
– muotti-, muuraus- ja raudoitustöihin kuuluvia rakennusmiehen töitä

Tarvittavat ominaisuudet:
taito hahmottaa kokonaisuuksia, yhteistyökyky, rationalisointikyky, kustannustietoinen ajattelu