X

Tietosuojaseloste Lime-CRM

1.       Rekisterin pitäjä Luja-yhtiöt
Lujabetoni Oy / Lujatalo Oy / Fescon Oy
Sokerilinnantie 11 B, 02600 Espoo
Puh: 020 789 5111
2.       Yhteyshenkilö Brändi- ja viestintäjohtaja
Jussi Hirvelä
jussi.hirvela@luja.fi
044-5852930
3.       Rekisterin nimi Lime CRM
4.       Henkilötietojen käsittelytarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

 

Lime CRM on asiakas- ja sidosryhmätietojen hallintaan tarkoitettu järjestelmä. Järjestelmä on esimerkiksi Lujan myyntihenkilöstön käytössä asiakastyön perustana. Sen avulla voidaan ohjata omaa asiakastyötä ja jalostaa asiakaskannasta uusia asiakkuuksia. Myös Lujan viestintä hyödyntää rekisteriä asiakas- ja sidosryhmäviestinnän osoitteistojen hallinnassa sekä erilaisten tilaisuuksien osallistujaluetteloiden hallinnassa.
5.       Rekisterin tietosisältö – Nimi
– Yhteystiedot
– Yritys
– Tehtävä / titteli
– Rooli (esim. tilaaja, rakennuttaja, valvoja..)
– Asiakasluokka (suspekti, prospekti jne.)
– Harrastukset
– Mistä Lujan tuotteista tai palveluista on kinnostunut
– Kuka asiakkuutta hoitaa
– Mitä markkinointitoimenpiteitä henkilöön kohdistetaan
– Henkilön tekemät reklamaatio
– Yhteistyön historiatietoja
6.       Säännönmukaiset tietolähteet Asiakastietoja kerätään asiakaskohtaamisten yhteydessä, nettisivujen kautta (ilmoittautumiset postituslistalle yms.), ostorekistereistä (Esim. MicroMedia tai Asiakastieto) sekä Lujan omista osto- ja tilausjärjestelmistä.
7.       Henkilötietojen vastaanottajat

 

Tietoja ei luovuteta rekisterin ulkopuolelle muutoin lainkaan, mutta niitä voidaan siirtää Apsis-järjestelmään, joka on sähköisten uutiskirjeiden tekemiseen ja lähettämiseen tarkoitettu erillinen ohjelmisto.
8.       Henkilötietojen säilytysaika

 

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin ne ovat asiakkuuksien- tai sidosryhmähallinnan kannalta merkityksellisiä. Esim. henkilön eläköityessä tai vaihtaessa toimialaa, hänet poistetaan rekisteristä.
9.       Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Ei ole
10.   Tietojen suojaus Vain sellaisilla lujalaisilla on pääsy rekisteriin, joille se on työn hoitamisen näkökulmasta relevanttia.
11.   Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin kerätyt henkilötiedot sekä pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteyttä Jussi Hirvelään. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointia varten.