X

Tehtäviä talonrakennuksessa

Luja tarjoaa monenlaisia tehtäviä. Alla esittelyssä talonrakennusalan tavallisimmista työtehtävistä.

Luja Väylä tarjoaa sinulle mahdollisuuden rakennusalan työkokemuksen kartuttamiseen sekä rakennusliikkeen työtehtäviin tutustumiseen monipuolisesti jo opiskeluaikanasi.

Tutustu Luja Väylään >

Vastaava työnjohtaja

Tarvittavat ominaisuudet: esimiestaito, jämäkkyys, tulosajattelu, suunnitelmallisuus, organisointikyky

* työmaan ennakkosuunnittelu aikataulut, koneet ja kalusto, hankintasuunnittelu, työturvallisuus, työvoimasuunnittelu
* työmaan johtaminen tiimitoiminta, työmaakokoukset, infot, valmentajan rooli
* toteutuksen suunnittelu, seuranta ja raportointi
* työmaan rakennuttaja-/tilaajasuhteet
* muut työmaan asiakassuhteet mm. asunnonostajat

Työnjohtaja

Tarvittavat ominaisuudet: esimiestaito, jämäkkyys, tulosajattelu, suunnitelmallisuus, organisointikyky

* työmaan ennakkosuunnittelu, aikataulu, koneet ja kalusto
* työntekijöiden johtaminen, tiimitoiminta
* työvaiheiden suunnittelu ja töiden organisointi
* työturvallisuus
* työvaiheiden seuranta ja raportointi

Katso videolta haastattelu >

Tuotantoinsinööri

Tarvittavat ominaisuudet: selkeä kirjallinen esitystaito, looginen ajattelu, asiakaspalvelukyky

* vastaavan mestarin työpari
* työmaan toteutuksen viikkosuunnittelussa avustaminen
* hankinnat sovitussa laajuudessa
* asiakasmuutostyöt
* toteutuksen seuranta ja raportointi

Työpäällikkö

Tarvittavat ominaisuudet: pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus, strateginen ajattelu, johtajaominaisuudet

* tulosyksikön ”toimitusjohtaja”, vastaa työmaiden toteutuksen onnistumisesta
* työn hankintaan ja asiakassuhteiden hoitoon osallistuminen
* tarjoustoimintaan osallistuminen
* työvoimaresurssien hallinta
* työnjohtoresurssien hallinta
* osallistuu työmaittensa hankintatoimeen
* työmaiden merkittävimmät hankinnat
* valmentajan rooli omilla työmaillaan

Katso videolta haastattelu >

Projekti-insinööri

Tarvittavat ominaisuudet: markkinointihenkisyys, neuvottelutaito, kustannustietous

* asiakastarpeiden kartoitus ja asiakasneuvottelut
* suunnittelun ohjaus
* hankesuunnittelun ohjaus
* yhteistyökumppaneiden etsintä ja sopimusten teko
* viranomaismenettelyt, kaavoitus, luvat
* hankkeen alustava kustannussuunnittelu

Laskentainsinööri

Tarvittavat ominaisuudet: täsmällisyys, hahmottamiskyky, kustannustietous, innovaatiokyky

* alustava tuotannon suunnittelu
* (ennakko)tarjouskyselyiden hoito
* (ennakko)tarjousten tarjousvertailut
* alustavien tuotantoaikataulujen laadinta
* hinnoittelu
* urakkatarjouksen laadinta yhteistyössä johdon ja tuotannon kanssa
* työnaikainen kustannusseuranta

Kirvesmies

Tarvittavat ominaisuudet: ennakkosuunnittelutaito, yhteistyökyky, rationalisointikyky, kustannustietoinen ajattelu

* tekee betonimuotti-, puurakenne-, korjaus-, elementtiasennus- ja sisustustöitä
* osaa hahmottaa koko rakennustyömaan ja suunnittelee oman työnsä osaksi kokonaisuutta
* työskentelee läheisessä yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa
* tekee itsenäisesti tai työkunnan jäsenenä töitä piirustusten ja annettujen ohjeiden mukaan
* suorittaa omaan ja työkuntansa työhön liittyvät mittaukset
* kokeneet kirvesmiehet tekevät kaikki työmaan mittaukset ja toimivat työkuntansa etumiehenä

Rakennusmies

Tarvittavat ominaisuudet: taito hahmottaa kokonaisuuksia, yhteistyökyky, rationalisointikyky, kustannustietoinen ajattelu

* työmaan moniosaaja, joka soveltaa hallitsemansa taidot erilaisiin työkohteisiin
* hahmottaa koko työmaan ja sovittaa oman työnsä osaksi kokonaisuutta
* toimii yhdessä kaikkien ammattiryhmien kanssa ja tietää niiden vaatimukset omalle työlleen
* tekee piirustusten ja ohjeiden mukaan:
– salaoja-, viemäripohja- ja pihanrakennustöitä
– perustus-, runko-, lämpö- ja kosteuseristys ja peruskorjauksen töitä
– betonointi-, muottien purku- ja betonin jälkihoitotöitä
– teline-, kaide-, suojaus-, varastointi- ja työmaan järjestelytöitä
– rakennuskoneiden kunnossapitotöitä
– muotti-, muuraus- ja raudoitustöihin kuuluvia rakennusmiehen töitä