X
Julkaistu: 18.12.2023

Lujabetonille erittäin merkittävä elementtitoimitus Laakson uuteen yhteissairaalaan

Lujabetoni toimittaa Helsinkiin rakennettavan Laakson yhteissairaalan päärakennuksen pohjoisosan seinä- ja laattaelementit, mikä tarkoittaa suuria määriä betonielementtejä ja kahden vuoden työllistävää vaikutusta toimittaville betonitehtaille. Laakson alueelle Helsinkiin useista osaprojekteista koostuva sairaalahanke on yksi Suomen suurimmista rakennusprojekteista, jossa uusia sairaalarakennuksia rakennetaan kaksi ja nykyisiä peruskorjataan kaksi kappaletta. Sairaalahankkeen päätoteuttajana toimii SRV. Elementtitoimitus toteutetaan allianssiperiaatteella open books –menettelyllä yhteistoimintaa korostaen.

Yhteistoiminnallisella allianssimallilla toteutettavan Laakson yhteissairaala -hankkeen päärakennuksen rakentaminen päästään aloittamaan 20.11.2023 tehdyn toteutusvaiheen tilauksen allekirjoituksen jälkeen. Lujabetoni on allianssihankkeen betonielementtitoimittajana päässyt mukaan hankkeen suunnitteluun jo aikaisessa vaiheessa.

– Tämä on arvokasta, sillä kehitystyö yhdessä rakentajaosapuolien kanssa jo hankkeen alusta lähtien jalostaa prosesseja ja tuo kustannustehokkuutta. Yhteistyö tilaajan ja runkokumppaneiden välillä onkin toiminut erinomaisesti, sanoo Lujabetonin elementtiyksikönjohtaja Kari Turunen.

Sairaalan päärakennuksen runko toteutetaan kantavilla seinäelementeillä, ontelolaatoilla ja teräksisillä pilareilla ja palkeilla. Nyt tehty tilaus käsittää päärakennuksen pohjoisosan seinä- ja laattaelementit, jotka Lujabetoni toimittaa. Tämä tarkoittaa yli 45 000 julkisivu- ja väliseinäelementtejä sekä yli 80 000 neliömetriä ontelolaattoja. Päärakennuksen eteläosan elementit tilataan myöhemmin erikseen.

– Julkisivun esivalmistusastetta nostetaan merkittävästi asentamalla ikkunat paikoilleen elementtitehtaalla. Lähes tuhannen suuren ikkunan tehdasasennus merkitsee väheneviä nostoja, logistiikkahyötyjä ja nopeampaa sääsuojaa kerroksiin, kuvailee Kari Turunen.

– On selvää, että tämän suuruusluokan sairaalahankkeessa mukana oleminen on Lujabetonille upea saavutus useilla mittareilla mitattuna, etenkin vallitsevassa suhdannetilanteessa. Kahden vuoden ajalle jaksottuvat toimitukset tarkoittavat lähes 50 miestyövuoden työllistävää vaikutusta meille, Kari Turunen sanoo. Pääosa betonielementeistä toimitetaan Lujabetonin Taavetin ja Hämeenlinnan tehtailta, joissa 24 henkilöä on jatkuvassa työssä kohteen parissa kahden vuoden ajan.

– Hanke on poikkeuksellisen laaja allianssiprojekti ja sen runkotoimitukseen on haluttu luoda täysin uudenlainen open books –menettely hankkeen alkumetreiltä lähtien. Olemme erittäin tyytyväisiä Lujabetonin yhteistyökykyyn ja osaamiseen hankkeen kustannustehokkuuden kehittämisessä jo käynnissä olleessa allianssin kehitysvaiheessa, sanoo SRV:n osaprojektipäällikkö Ilkka Hätönen.

Laakson yhteissairaalan elementtitoimituksissa Lujabetoni hyödyntää vahvaa osaamistaan aiemmista sairaalakohteista mm. Hämeenlinnan Ahveniston ASSI-sairaalan ja Turun TYS T3-sairaalan hankkeista.

Teräsrunkotoimittajana allianssihankkeessa toimii Nordec Oy. Nordec toimittaa ja asentaa Laakson yhteissairaalan teräsrungon sekä asentaa Lujabetonin toimittamat betonielementit valutöineen.

– Yhteistyö kehitysvaiheen aikana allianssin ja runkokumppaneiden välillä on ollut todella sujuvaa ja avointa. Kustannustehokkaimpaan ratkaisuun on aidosti yhdessä haettu optimaalisin vaihtoehto kaikkien kannalta, kertoo Nordec Oy:n liiketoiminpäällikkö Heikki Alakarhu.

Elementtitoimitukset päärakennuksen runkoon alkavat 19.1.2024 ja jatkuvat vuoteen 2026. Runko toteutetaan kahdessa osassa. Nyt saatu tilaus koskee päärakennuksen 1. vaihetta.

Yhteystiedot, Lujabetoni Oy
Elementtiyksikön johtaja Kari Turunen, kari.turunen@luja.fi, p. 044 585 2482
Aluemyyntipäällikkö Kari Lohikoski, kari.lohikoski@luja.fi, p. 044 585 2484

Kuva LYS-materiaalipankista: Laakson sairaala-alue lokakuussa 2023

Julkaistu: 06.06.2024

Luja-yhtiöt tukee Itämeren suojelua

Luja-yhtiöt liittyi John Nurmisen Säätiön tukijaksi vuonna 2023. – Tämä yhteistyö on meille hyvin tärkeä, sillä se tukee säätiön arvokasta työtä Itämeren suojelemiseksi ja sen tulevaisuuden turvaamiseksi. Itämeren hyvinvointi on meille kaikille tärkeää, ja haluamme omalta osaltamme olla mukana varmistamassa sen säilymisen myös tuleville sukupolville, sanoo yksi Luja-yhtiöiden omistajista ja Luja-yhtiöiden hallituksen jäsen Mirja Vainikainen.

Lue lisää
Lisää uutisia