X
Julkaistu: 21.02.2023

Lujatalo on valittu Piispanmäen koulu- ja päiväkotirakennuksen rakentajaksi Kokkolassa

Piispanmäen koulun ja päiväkodin rakentaminen Kokkolassa käynnistyy. Urakkasopimukset allekirjoitettiin perjantaina 10.2., ja rakennusurakoitsija Lujatalo Oy on aloittanut maanrakennustyöt tontilla.

Huhtikuun alussa aloitetaan myös alueen liikennejärjestelyjen uusiminen. Pohjoisväylän, Puntuksentien ja Ouluntien risteykseen rakennetaan kiertoliittymä ja alikulku Pohjoisväylän ali. Alueelle tulee tilapäisiä liikennejärjestelyjä kiertoliittymän ja alikulun rakentamisen ajaksi.

Piispanmäen uudet tilat rakennetaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen

Piispanmäen koulun ja päiväkodin rakennusaika on noin kaksi vuotta. Lujatalo Oy:n Håkan Nyman kuvailee kokonaisuutta mittavaksi: ”Kohteen bruttoala on yli 16 000 m²ja tilavuus lähes 83 000 m³, joten kyseessä on suuri rakennus. Hyvällä suunnittelulla ja suunnittelunohjauksella on tässä äärimmäisen suuri merkitys. Haluamme myös tarkoilla aikatauluilla tehdä rakentamisajasta mahdollisimman jouhevan ja tehokkaan.”

Työmaalle kohoaa kevään aikana kaksi torninosturia, ennakoi Nyman. ”Ohikulkijalle näkyvin vaihe on rakennuksen rungon kohoaminen tontille. Pisin osa rakentamisajasta kuluu kuitenkin sisärakennusvaiheessa, tekniikan ja sisämateriaalien parissa. Rakennusvaiheessa kiinnitetään erityistä huomiota työturvallisuuteen ja pölynhallintaan.” Kohteessa työskentelee päivittäin keskimäärin 50 rakennusalan ammattilaista, huippuvaiheessa määrä kohoaa yli 100 henkilön.

Kohteessa huomioidaan kestävän rakentamisen tavoitteet, energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käyttö. Vihreät arvot on huomioitu niin vähäpäästöisyydessä rakentamisen aikana ja käyttöönoton jälkeen, jätemäärien minimoimisessa kuin rakentamisen logistiikassakin. Materiaalit on valittu kestämään koulu- ja päiväkotiarkea. ”Näiden periaatteiden toteutumista myös valvotaan koko prosessin ajan. Sitä edellyttää jo Kuntarahoituksen kohteelle myöntämä Vihreä rahoitus, samoin kuin rakennusurakoitsijan sekä sivu- ja aliurakoitsijoiden oma mittarointi”, muistuttaa rakennuspäällikkö Veli-Matti Isoaho Kokkolan kaupungilta.

Käyttäjät vahvasti mukana suunnittelussa

Piispanmäen koulua ja päiväkotia on suunniteltu alusta asti yhdessä talon tulevien käyttäjien kanssa. Valmiissa kokonaisuudessa on tiloja päiväkodille, esiopetukselle sekä ala- ja yläkoululle. Talon suunnittelussa on huomioitu eri ikäisten lasten ja nuorten tarpeet.

”Uuteen Piispanmäen kouluun siirtyvät syksyllä 2025 Jokilaakson ja Rytimäen koulujen oppilaat sekä osa Hakalahden yläkoulun oppilaista”, kertovat suunnittelutyössä alusta asti mukana olleet rehtorit Harri Kangasniemi Hakalahden ja Kimmo Tastula Jokilaakson koulusta.

”Arjessa koululaiset ja päiväkodissa olevat lapset toimivat pääosin omilla kullekin ikäluokalle suunnitelluilla alueilla.  Tilaratkaisuissa on kiinnitetty huomiota tilojen monikäyttöisyyteen ja jakotilojen riittävyyteen. Ruokasalista rajautuu pienten lasten alue ja pienemmille lapsille on myös tulossa oma liikuntasali”, kuvailee Torkinmäen varhaiskasvatuksen johtaja Elina Myllyniemi.

Piispanmäen uuteen rakennukseen tulee tilat myös tuotantokeittiölle, jossa ruokaa valmistetaan myös muihin yksiköihin. Piispanmäen tuotantokeittiö parantaa kaupungin ruokahuollon toimintavarmuutta.

Yhteystiedot:
Lujatalo Oy, aluepäällikkö Håkan Nyman, p. 040 686 8150, hakan.nyman@luja.fi

Kuva:
Havainnekuva hankkeesta

Julkaistu: 26.06.2024

Lujabetonin ja YBT:n omistama betonielementtiyritys Prefabmästarna Sverige AB on tehnyt merkittävän yrityskaupan – Laajentaa kapasiteettiaan tulevia Pohjois-Ruotsin teollisuushankkeita varten

Vihreän siirtymän teollisuusinvestointien myötä Prefabmästarna Sverige AB näkee betonielementtimarkkinoiden kasvavan Pohjois-Ruotsissa. Vastatakseen kasvaviin tarpeisiin yritys on jatkuvasti kehittänyt olemassa olevaa elementtiliiketoimintaansa Öjebynissä ja vahvistaakseen edelleen asemaansa yhtiö on hankkinut 100 % Norsjö Betong AB:n osakkeista yrityskaupalla 25.6.2024. Prefabmästarna Sverigen liikevaihto oli noin 26 M€ vuonna 2023 ja Norsjö Betongin liikevaihto noin 6 M€.

Lue lisää
Julkaistu: 06.06.2024

Luja-yhtiöt tukee Itämeren suojelua

Luja-yhtiöt liittyi John Nurmisen Säätiön tukijaksi vuonna 2023. – Tämä yhteistyö on meille hyvin tärkeä, sillä se tukee säätiön arvokasta työtä Itämeren suojelemiseksi ja sen tulevaisuuden turvaamiseksi. Itämeren hyvinvointi on meille kaikille tärkeää, ja haluamme omalta osaltamme olla mukana varmistamassa sen säilymisen myös tuleville sukupolville, sanoo yksi Luja-yhtiöiden omistajista ja Luja-yhtiöiden hallituksen jäsen Mirja Vainikainen.

Lue lisää
Lisää uutisia