X
Julkaistu: 14.02.2023

Lujabetonin tuulivoimalatornien elementtejä valmistava tehdas on harjakorkeudessaan

Lujabetonin tuulivoimalatornien betonielementtitehdas on noussut harjakorkeuteensa Kärsämäellä. Uudella tehtaalla on suuri merkitys Lujabetonille ja alueellisesti Kärsämäelle. Käynnistyttyään tehdas tuo jopa sata uutta työpaikkaa ja se tulee entisestään vahvistamaan Lujabetonin jalansijaa keskeisenä toimijana alueella. Tehtaan tuotannon on määrä käynnistyä kesällä 2023.

Vuoden 2022 lopulla tuulivoimalayritys Nordex Finlandin kanssa tehdyssä sopimuksessa Lujabetoni sopi 26 tuulivoimalatornin betonielementin valmistuksesta Nordex Finlandin rakentamiin tuulipuistoihin Suomessa. Nordex Finland kuuluu yhteen maailman suurimmista tuulivoimaturbiineiden valmistajista, kansainväliseen Nordex Groupiin.

Lujabetonin Kärsämäen tehtaalle historiallinen sopimus toi jätti-investoinnin, johon kuuluu uuden, pituudeltaan 160 metriä tehdasrakennuksen rakentaminen tuulivoimalaelementtien valmistukseen, teknisten laitteiden hankinta sekä täysin uudet tuotantoprosessit. Lisäksi alueelle on rakenteilla hyvin kantavaa varastoaluetta lähes neljä hehtaaria.

Uusien tuulivoimaloiden tornit rakennetaan hybridirakenteena, mikä tarkoittaa sitä, että tornit koostuvat kahdesta erilaisesta rakenteesta; teräsbetonitorneista ja niiden päälle tulevista terästorneista. Kärsämäen tehtaalla tullaan valmistamaan teräsbetonitornien elementit, jotka ovat laatuvaatimusten ja laadun varmistamisen osalta erittäin vaativia tehdä.

Nordexin edustajat ovat määräajoin auditoimassa tehtaan rakentamisen etenemistä aikataulun ja laadun suhteen.

– Vaikka aikataulu tehtaan valmistumiselle on ollut tiukka ja laatuvaatimukset erittäin tiukat, on prosessi edennyt hyvin suunnitellussa aikataulussaan. Tehtaan rakentamisessa seuraavat vaiheet ovat rakennuksen vaipan umpeensaattaminen ja lämpöjen päällesaaminen, jonka jälkeen alkaa lattiavalujen valmistelutyöt ja valmistusmuottien asennukset, sanoo Lujabetonin yksikönjohtaja Tuomo Eilola.

– Tuulivoimayhteistyön avulla Lujabetoni on vankasti mukana tuomassa vihreän siirtymän ratkaisuja Suomeen. Yhteistyö edistää myös omia kestävän kehityksen tavoitteitamme, Eilola sanoo.

Elementtien valmistus alkaa heti tehdasinvestoinnin valmistuttua kesällä 2023 ja ensimmäisen tuulivoimatornin elementtien toimitus tehdään loppukesästä 2023. Seuraavien tornielementtien toimitukset alkavat keväällä 2024.

Yhteystiedot, Lujabetoni Oy
Yksikönjohtaja Tuomo Eilola, tuomo.eilola@luja.fi, p. 044 585 2407

Kuvat: Tehdas harjakorkeudessaan

Julkaistu: 06.06.2024

Luja-yhtiöt tukee Itämeren suojelua

Luja-yhtiöt liittyi John Nurmisen Säätiön tukijaksi vuonna 2023. – Tämä yhteistyö on meille hyvin tärkeä, sillä se tukee säätiön arvokasta työtä Itämeren suojelemiseksi ja sen tulevaisuuden turvaamiseksi. Itämeren hyvinvointi on meille kaikille tärkeää, ja haluamme omalta osaltamme olla mukana varmistamassa sen säilymisen myös tuleville sukupolville, sanoo yksi Luja-yhtiöiden omistajista ja Luja-yhtiöiden hallituksen jäsen Mirja Vainikainen.

Lue lisää
Lisää uutisia