X
Julkaistu: 05.10.2022

Lujatalon rakentama hirsilukio ja kulttuuritalo Monio voitti Rakennuslehden Vuoden rakennustyömaa -kilpailun

Lujatalon ensimmäinen mittava puurakentamisen hanke, kokonaisurakkana toteutettava, Tuusulan lukio ja kulttuuritalo Monio on valittu Rakennuslehden vuosittaisen Vuoden rakennustyömaa -kilpailun voittajaksi.

Monio on Tuusulan kunnan rakennuttama monitoimitilahanke, jossa samaan rakennukseen yhdistetään mm. lukio, kansalaisopisto, taiteen perusopetus sekä Tuusulan opisto. Hankkeessa yhdistyvät Lujatalon strategian mukainen tavoite luoda ekologisesti kestäviä rakennuksia sekä toiminnan hiilineutraaliuden lisääminen. Hirsirakenteinen Monio on Lujatalolle merkittävä puu- ja hirsirakentamisen avaus.

Työmaakilpailun yhdeksänhenkinen valintaraati vaikuttui hirsirunkoisen Monion teknisen vaativuuden ja arkkitehtonisen tyylikkyyden lisäksi työmaan osallistavasta johtamisesta ja rohkeudesta ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja seurantamenetelmiä.

Asiantuntijaraati kiinnitti työmaalla huomiota muun muassa työmaan johtamiseen, työturvallisuuteen, hankkeen tekniseen ja muuhun vaativuuteen sekä riskien hallintaan, suunnittelun ohjaukseen, tietomallin ja muiden digitaalisten ohjaustyökalujen hyödyntämiseen, aikataulun ja kustannusten hallintaan, laadunvarmistukseen, kehitykseen ja innovaatioihin työmaalla, ympäristökysymysten huomioon ottamiseen sekä yhteistoiminnan sujuvuuteen tilaajan ja eri osapuolten kanssa.

– Työmaalla olemme ylpeitä ja otettuja kilpailun voitosta. Hankkeen aikana on kohdattu ja ratkottu useita haasteita johtuen kustannusten noususta ja hyvin haastavasta rakennuskohteesta. Tuntuu erityisen hienolta, että asiantunteva raati näki, että projektinhallintamme ja tapamme tehdä työtä on ollut maan kärkitasoa, sanoo Monion vastaava työnjohtaja Mika Sairanen.

 – Monio on runkorakenteeltaan erittäin haastava hybridirunkoinen rakennus. Tähän haasteeseen on työmaaorganisaatiomme erittäin hienosti vastannut ja se näkyy nyt Vuoden rakennustyömaa -palkintona. Harva meistä käsittääkään, miten erikoislaatuinen projekti on kyseessä Suomen ja maailman laajuisesti. Vierailijoita Suomesta ja maailmalta käy työmaalla joka viikko, kertoo Lujatalon toimialajohtaja Lauri Porokka.

 Monion rakennustyömaalla onnistuttiin monella saralla

– Tärkeä onnistumisen edellytys on ollut saumaton yhteistyö kaikkien rakentajaosapuolien kanssa, kertoo Mika Sairanen.

Moniossa runkomateriaalitoimittajia oli runsaasti ja toimittajien keskinäinen yhteensovittaminen vaati paljon suunnittelunohjausresursseja. Puusta, betonista ja teräksestä koostuvan hybridirungon aikataulu tehtiin konsultin avulla visuaalisesti 4D-aikataululla, jotta materiaalitoimittajien sekä urakoitsijoiden toiminta työmaalla saatiin toimiaan saumattomasti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki toimittajat velvoitettiin myös suunnittelemaan kohde tietomallipohjaisena ja suunnitelmat yhteensovitettiin mallissa. Kohteen puuelementit asennettiin kahden suuren sääsuojan alla, myös sääsuoja tietomallinnettiin.

Työmaalla paneuduttiin huolellisesti kosteudenhallintaan ja siihen kehitettiin oma TR-mittausmenetelmänsä. Hybridirungon kosteudenhallinnasta tehtiin myös opinnäytetyö, jossa tutkittiin eri materiaalien kosteuskäyttäytymistä keskenään.

Työturvallisuus on Lujatalon työmailla ensiarvoisen tärkeää ja Monionkin työmaalla työturvallisuuden tärkeyttä korostettiin usein eri toimin. Lujatalon kehittämää Lujariihi-menetelmää hyödynnettiin urakoitsijoille järjestettävän työturvariihen muodossa, minkä lisäksi runkourakoitsijoille innovoitiin suoraan urakkasopimukseen kirjatut työturvabonukset ja heille järjestettiin taakankiinnittäjän koulutusta.

Ympäristönäkökulma konkretisoitui työmaan todella korkeaan lajitteluprosenttiin (84,15 %). Kohde auditoitiin sekä sisäisesti että ulkoisesti hyvin tuloksin Kiwa Inspectan toimesta.

– On hienoa olla mukana kehittämässä puurakentamista suuressa hankkeessa, joka on herättänyt laajasti kiinnostusta myös Lujatalon ulkopuolella, etenkin julkisten rakennuttajien ja oppilaitosten osalta. Vuoden rakennustyömaa -kilpailun edelliset voittajat ovat kovia, tunnettuja projekteja, joihin vertaaminen tuntuu hyvältä, kiteyttää työmaan tuntemuksia Lujatalon tuotantoinsinööri Kasperi Nyberg.

 Toimialajohtaja Lauri Porokka on erityisen iloinen tunnustuksesta, joka nyt on saatu ja siitä, miten ammattiylpeys heijastuu työmaata johtavasta porukasta. – Tunnustus vaan lisännee porukoidemme ammattiylpeyttä ja se on hyvä asia.

Lisätiedot:
Lujatalo Oy, toimialajohtaja Lauri Porokka, lauri.porokka@luja.fi, p. 044 585 2971
Lujatalo Oy, vastaava työnjohtaja Mika Sairanen, mika.sairanen@luja.fi, p. 044 585 2864
Lujatalo Oy, tuotantoinsinööri Kasperi Nyberg, kasperi.nyberg@luja.fi, p. 044 585 2754

 

Artikkelikuva: Lujatalo Oy, Lukio ja kulttuuritalo Monio
Kuva alla: Vasemmalta tuotantoinsinööri Kasperi Nyberg, vastaava työnjohtaja Mika Sairanen, laskentapäällikkö Jussi Kivistö ja edessä toimialajohtaja Lauri Porokka.

Julkaistu: 06.06.2024

Luja-yhtiöt tukee Itämeren suojelua

Luja-yhtiöt liittyi John Nurmisen Säätiön tukijaksi vuonna 2023. – Tämä yhteistyö on meille hyvin tärkeä, sillä se tukee säätiön arvokasta työtä Itämeren suojelemiseksi ja sen tulevaisuuden turvaamiseksi. Itämeren hyvinvointi on meille kaikille tärkeää, ja haluamme omalta osaltamme olla mukana varmistamassa sen säilymisen myös tuleville sukupolville, sanoo yksi Luja-yhtiöiden omistajista ja Luja-yhtiöiden hallituksen jäsen Mirja Vainikainen.

Lue lisää
Lisää uutisia