X
Julkaistu: 29.09.2022

Lujabetoni tuo markkinoille vähähiiliset ympäristöystävälliset betonielementit

Lujabetoni on tuonut markkinoille vähähiiliset seinäelementit sekä ontelo- ja tasolaatat, joiden hiilijalanjälki on jopa 40 % pienempi kuin normaaleilla betonielementeillä.

Lujabetonilla tehdään jatkuvasti kehitystyötä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja vähähiilisyyteen pyrkiminen on osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Nyt markkinoille tuotujen vähähiilisten elementtien lisäksi valikoimaan kuuluu jo aiemmin markkinoille tuotu vähähiilinen valmisbetoni, Luja-Vähähiilibetoni, jonka hiilijalanjälki on 50 % pienempi kuin tavallisen betonin.

– Yhdessä vähähiilisten tuotteiden sekä jatkuvan tuotekehityksen avulla haluamme omalta osaltamme olla pienentämässä hiilidioksidipäästöjämme ja tavoittelemassa toimintamme haitallisten ympäristövaikutusten minimoimista, sanoo Lujabetonin elementtiyksikön johtaja Kari Turunen.

– Esimerkkinä jo saavutetuista päästötavoitteista ovat jopa 15 % pudonneet päästöt käytössä olevissa elementtibetoneissa ja se, että Lujabetonin kehittämät vähäpäästöiset tuotteet on mahdollista ottaa osaksi normaalia elementtituotantoa, Turunen tarkentaa.

Seinäelementtien ja ontelolaattojen osalta vähähiilisyyteen päästään tuotteiden betonireseptien muutoksilla ja moderneilla teollisuuden sivuvirtoihin perustuvilla sideaineilla. Myös prosessitekniikkaa on kehitetty betonielementtien lämpöoptimoinnin osalta kovettumisvaiheessa.

– Vähähiilibetonissa osa betonin valmistukseen tarvittavasta sementistä on korvattu muun teollisuuden sivuvirtatuotteilla päästöjen alentamiseksi. Tuotteet ovat laadultaan vastaavia kuin ns. normaalilla elementtibetonilla valmistetut, kertoo reseptiikasta Lujabetonin kehityspäällikkö Olli Voutilainen.

Lujabetonin vähähiilibetonin kehitystyötä on viety eteenpäin oman, osaavan kehitysorganisaation toimesta ja betonin varhaislujuuksien kehittymistä on testattu yhteistyössä eri lisäainevalmistajien kanssa. Kehitystyötä jatketaan edelleen pääfokuksena vieläkin nopeampi betonin lujuudenkehitys.

Tällä hetkellä vähähiilibetonielementtien valmistuksen testaaminen on keskitetty Järvenpään tehtaalle, mutta tulevaisuudessa niiden valmistus on mahdollista kaikilla Lujabetonin elementtitehtailla.

Yhteystiedot, Lujabetoni Oy
Elementtiyksikön johtaja Kari Turunen, kari.turunen@luja.fi, p. 044 585 2482
Kehityspäällikkö Olli Voutilainen, olli.voutilainen@luja.fi, p. 044 585 2029

Kuva Lujabetonin elementtitehtaalta

Julkaistu: 06.06.2024

Luja-yhtiöt tukee Itämeren suojelua

Luja-yhtiöt liittyi John Nurmisen Säätiön tukijaksi vuonna 2023. – Tämä yhteistyö on meille hyvin tärkeä, sillä se tukee säätiön arvokasta työtä Itämeren suojelemiseksi ja sen tulevaisuuden turvaamiseksi. Itämeren hyvinvointi on meille kaikille tärkeää, ja haluamme omalta osaltamme olla mukana varmistamassa sen säilymisen myös tuleville sukupolville, sanoo yksi Luja-yhtiöiden omistajista ja Luja-yhtiöiden hallituksen jäsen Mirja Vainikainen.

Lue lisää
Lisää uutisia