X
Julkaistu: 28.03.2022

Lujatalo on valittu Roihupeltoon nousevan uuden jättikampuksen rakentajaksi

Helsingin kaupunki on valinnut Lujatalo Oy:n Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen palvelutuottajaksi. Elinkaarimallilla toteutettava, laajuudeltaan noin 44 000 bruttoneliömetrin jättikampus on Lujatalon historian suurin hanke.

Uusi ammatti- ja aikuisopisto rakennetaan Holkkitie 5:een Itä-Helsingin Roihupeltoon. Uusi oppilaitos tulee korvaamaan ja kokoamaan yhteen saman katon alle tällä hetkellä eri puolilla Helsinkiä sijaitsevia oppilaitoksia.

Hanke toteutetaan elinkaariurakkamuodolla, jolloin Lujatalo vastaa oppilaitoksen suunnittelun, rakentamisen ja 20 vuoden ylläpitopalveluiden toteuttamisesta sekä kohteen luovutuskuntovaatimusten täyttymisestä.

– Elinkaarivastuu soveltuu meille oikein hyvin, koska laadukas rakentaminen ja lopputuote ovat meille Lujatalolla arvokas asia, Lujatalon projektipäällikkö Ari Pyötsiä sanoo. Rakennus pitää sisällään monipuolisesti laitejärjestelmiä, jotka vaativat erityisosaamista. Olemmekin jo suunnitteluvaiheessa varautuneet hyvin kohteen erityispiirteisiin. Koulujen rakentaminen itsessään on tuttua ja pystymme hyödyntämään kokemustamme ja osaamistamme aiemmista kouluhankkeista, Pyötsiä jatkaa.

– Kampus rakennetaan resurssiviisaasti. Sen hiilijalanjälki tulee olemaan vähintään 10 prosenttia pienempi kuin vertailulaskelman. Rakennuksen E-luku on 64 kWh/m2. Kohteeseen tulee muun muassa Suomen kolmanneksi suurin maalämpövoimala, kertoo Helsingin kaupungin projektinjohtaja Arja Törmä.

– Kohteen ekologisuus ja hiilijalanjäljen pienentäminen, esimerkiksi uusiutuvien energioiden merkittävän käytön muodossa, ovat myös Lujatalolle tärkeitä ja alleviivaavat meidän strategiaamme, sanoo Pyötsiä.

Uuden kampuksen tilat on suunniteltu noin 3 000 läsnä olevalle opiskelijalle. Kokonaismäärä opiskelijoita on noin 4 500, joista noin kolmannes on jatkuvasti oppimassa työelämässä tai muuten oppilaitoksen ulkopuolella. Hankesuunnitelman tavoitteellisen tilaohjelman mukaan hankkeen kokonaislaajuus on noin 44 000 bruttoneliömetriä ja hyötyala noin 30 000 hym2.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston nykyisistä tutkinnoista kampukselle sijoitetaan kone- ja tuotantotekniikan, tieto- ja viestintätekniikan, sähkö- ja automaatioalan, puuteollisuuden, maanmittausalan, teknisen suunnittelun, taideteollisuusalan, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan, pintakäsittelyalan, turvallisuusalan, logistiikan, osa sosiaali- ja terveysalan koulutuksista sekä TUVA-koulutuksen, nuorten työpajatoiminnan ja maahanmuuttajien osaamiskeskuksen koulutuksia ja palveluita. Tiloissa järjestetään myös ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksia sekä aikuisille suunnattuja lyhytkoulutuksia.

Lujatalolle Roihupellon opiskelijakampushanke on merkittävä. – Hankkeen voitto on otettu meillä ilolla vastaan. Olemme jo tarjousvaiheessa organisoituneet hyvin ja valmistautuneet huolellisesti hankkeen käynnistämiseen, mikä on erityisen tärkeää tämän mittaluokan kohteessa. Hanke tulee entisestään vahvistamaan Lujatalon elinkaarirakentamisen osaamista, sanoo Lujatalon toimialajohtaja Lauri Porokka. Tällä projektilla on merkittävä työllistämisvaikutus yritykselle, sen parissa työskentelee arviolta yli 100 rakennusalan ammattilaista toteutusvaiheessa, Porokka sanoo.

Hankkeen suunnittelijakumppaneina Lujatalolla on mukana Verstas Arkkitehdit Oy, A-insinöörit Oy sekä Granlund Oy. Rakentaminen alkaa purkutöillä kesällä 2022 ja tilat valmistuvat joulukuussa 2025 siten, että tilat otetaan käyttöön tammikuussa vuonna 2026.

Lisätiedot:
Lujatalo Oy, projektipäällikkö Ari Pyötsiä, ari.pyotsia@luja.fi, p. 044 585 2857
Lujatalo Oy, toimialajohtaja Lauri Porokka, lauri.porokka@luja.fi, p. 044 585 2971

Kuvat: Havainnekuva hankkeesta, Verstas Arkkitehdit Oy

Julkaistu: 06.06.2024

Luja-yhtiöt tukee Itämeren suojelua

Luja-yhtiöt liittyi John Nurmisen Säätiön tukijaksi vuonna 2023. – Tämä yhteistyö on meille hyvin tärkeä, sillä se tukee säätiön arvokasta työtä Itämeren suojelemiseksi ja sen tulevaisuuden turvaamiseksi. Itämeren hyvinvointi on meille kaikille tärkeää, ja haluamme omalta osaltamme olla mukana varmistamassa sen säilymisen myös tuleville sukupolville, sanoo yksi Luja-yhtiöiden omistajista ja Luja-yhtiöiden hallituksen jäsen Mirja Vainikainen.

Lue lisää
Lisää uutisia