X
Julkaistu: 19.02.2022

Lujan tulostiedote vuodesta 2021 Luja vuosi – Kasvua kestävällä tiellä

Lujatalo-konsernin, johon kuuluvat Lujatalo Oy sekä Lujabetoni Oy tytäryhtiöineen, liikevaihto oli 800 miljoonaa euroa (756 miljoonaa euroa vuonna 2020). Kasvua tuli 5,9 % edellisestä vuodesta. Liikevoitto oli 24,6 miljoonaa euroa (39,6 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli
3,1 % (5,2 %). Konsernin omavaraisuusaste oli erinomaisella 53,4 %:n tasolla (54,7 %).

Lujatalo-konsernin lähipiiriyhtiö on Fescon Oy. Vaikka Fescon ei kuulu juridiseen konserniin, toimii se yhteisen Luja-brändin alla. Fesconin liikevaihto oli 34,1 miljoonaa euroa (29,8 miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvuprosentti oli 14,1 %. Liikevoittoa kertyi 2,7 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli 7,9 % (9,1 %).

Kaikkien Luja-yhtiöiden eli Lujatalon Oy:n, Lujabetoni Oy:n ja Fescon Oy:n yhteenlaskettu liikevaihto ennen konsernieliminointeja oli 848 miljoonaa euroa (801 miljoonaa euroa) ja yhteenlaskettu liikevoitto oli 28,1 miljoonaa euroa (42,3 miljoonaa euroa). Luja-yhtiöiden henkilöstömäärä nousi 1908:aan (1736).

Toimintaympäristö
Rakentamisen toimiala kasvoi pandemian varjossa, asuntorakentamisen toimiessa selkeänä kasvun vauhdittajana. Kerrostalorakentaminen kasvoi lähes ennätyslukemiin. Asuntorakentamisen vahvan vedon taustalla ovat kaupungistuminen, matala korkotaso, talouden reipas toipuminen ja matalalle tasolle pudonnut asuntotarjonta. Toimitilarakentaminen toipui vielä koronan aiheuttamasta notkahduksesta, korjausrakentaminen kääntyi hienoiseen kasvuun. Työllisyys kääntyy kasvuun, mutta työvoimapula oli suuri niukkuustekijä toimialalla. Lisähaasteen toi erityisesti puutavaran ja teräksen nopea ja suuri hintojen nousu.

Lujatalo – Kohti kestävämpää rakentamista kirkastetun strategian avulla
Lujatalo Oy:n liikevaihto oli 602,6 miljoonaa euroa (578,7 miljoonaa euroa) ja se kasvoi 4,1 %. Liikevoitto oli 18,5 (26,2) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 3,1 (4,5) %.

 Lujatalon toimitusjohtaja Harri Savolainen:
”Vuosi 2021 rakennettiin edelleen globaalin pandemian varjossa. Aaltomaisesti liikkuvasta epidemiatilanteesta huolimatta Lujatalolle vuosi oli hyvin työntäyteinen. Kysyntä pysyi koko vuoden ajan hyvänä kaikissa rakentamisen sektoreissa, tosin panoshintojen erittäin voimakas nousu vaikutti myös meidän toimintaamme. Kirkastimme vastuullisuuteen ja kesävään kehitykseen pohjautuvaa Lujatalon uutta strategiaa ja selkeytimme uudelleen organisoitumisen myötä toimintojamme tulevaisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseksi.”

Lujatalon asuntorakentaminen oli vilkasta ja uusia asuntohankkeita käynnistyi vuoden aikana lukuisa määrä useille Lujatalon toimintapaikkakunnille. Lujatalo rakensi vuoden aikana 1602 asuntoa, joista Lujatalon omia Lujakoteja myytiin ennätysmäärä, 416 kappaletta.

Vuoden aikana valmistui useita arkkitehtonisesti merkittäviä toimitilapuolen hankkeita kuten Tikkurilan kirkko ja Taideteollinen yliopisto Helsinkiin. Uusia hankkeita käynnistyi, mm. Tuusulan Monion lukio ja kulttuuritalo, joka on Lujatalolle merkittävä päänavaus puu- ja hirsirakentamiseen. Vahva koulu- ja sairaalarakentaminen jatkui edelleen vuonna 2021.

Lujatalo vauhditti toimintaansa entistä turvallisemmaksi ja julkisti turvallisuuskulttuurin parantamisohjelman tavoitteena Tapaturmaton Yhteinen Työpaikka. Tapaturmataajuus oli Lujatalon henkilöstön osalta 13,7 tt/milj.tuntia (12,6 vuonna 2020) ja 17,4 tt/milj.tuntia (20,1) aliurakoitsijoiden osalta.

Lujatalo osti 5.7.2021 Kokkolassa toimivan rakennusliike NyCon Oy Ab:n koko osakekannan vahvistaen näin läsnäoloaan Keski-Pohjanmaalla. Yhtiön tilinpäätösluvut on konsolidoitu loppuvuoden osalta osaksi Lujatalo-konsernin lukuja.

Lujabetonin vuosi 2021 oli kaksijakoinen
Lujabetoni Oy:n vuoden 2021 liikevaihto oli 210,5 miljoonaa euroa (192,7 miljoonaa euroa) ja se nousi 9,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoittoa yritys teki 7 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 3,3 %.

Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo:
”Lujabetonin vuosi 2021 oli kaksijakoinen: liikevaihto kasvoi selvästi, mutta tulostavoitteestamme jäätiin jonkin verran. Vuosi oli suhdanteeltaan erittäin vilkas ja betonituotteiden toimitukset kävivät kuumina. Tehtaiden tuottavuutta ja tuotantomääriä häiritsivät koronapandemia sekä alalle iskenyt työvoimapula. Myös useiden pääraaka-aineiden ennennäkemätön hinnannousu vaikutti kannattavuuteemme negatiivisesti.”

Toiminta kasvoi orgaanisesti usealla liiketoiminta-alueellamme. Kasvua olivat siivittämässä mm. hyvä elementtikysyntä, Superlaatan kasvaneet toimitukset sekä Kemin biotuotetehtaan jättimäinen paalutoimitus. Superlaattaan integroitavan kylpyhuoneratkaisun, Luja-Superkylpyhuoneen, valmistus aloitettiin. Yhtiö laajeni pääkaupunkiseudun valmisbetonimarkkinassa rakentamalla uuden tehtaan Tattarisuon olemassa olevan tehtaan yhteyteen. Myös yhtiön Vieremän tehtaalla tehtiin merkittävä laajennus vastaamaan kasvaneeseen infratuotteiden kysyntään. Venäjän liiketoiminnoista luovuttiin myymällä tehtaamme.

Tulevaan kasvuun panostettiin kehittämällä vähähiilisiä betoneita ja merkittävä tuote Luja-Vähähiilibetoni tuotiin valmisbetonimarkkinaan kesän aikana. Tuotekehityksessä keskityttiin vähähiilisiin betoneihin, betonituotteisiin ja elementteihin, joille vallitsee kova kysyntä ja kiinnostus markkinassa.

Lujabetonilla työturvallisuuteen panostamista jatkettiin ja tapaturmataajuus oli ennätysalhainen
17,8 Tt/Mth. Myös henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen panostavaa työtä jatkettiin aktiivisesti pandemiasta huolimatta.

Fescon – jälleen ennätykset uusiksi
Fesconin liikevaihto oli 34,1 miljoonaa euroa (29,8 miljoonaa euroa) ja se kasvoi edellisvuoteen verrattuna 14,1 %. Yrityksen liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 7,9 %. Fescon osti vuoden 2021 lokakuussa lattiapinnoitteita valmistavan Nantenin. Ostetun liiketoiminnan liikevaihto oli 9,5 miljoonaa euroa, josta yrityskaupan jälkeinen osuus on huomioitu Fesconin tuloksessa.

Fesconin toimitusjohtaja Kimmo Peltola:
”Fescon jatkoi viime vuonna kasvuaan kaikilla osa-alueilla. Laasti- ja hiekkaliiketoiminnoissa onnistuimme hyvin, hiekkaliiketoiminta jopa erinomaisesti. Laastipuolella suurin onnistuminen oli tasoite- ja laatoitustuotesektorin kasvu. Voimalaitosliikeliiketoiminta kasvoi jopa 25 %. Vaikka raaka-ainekustannusten nousu oli hyvin radikaali, onnistuimme tuloksen teossa hyvän ennakoinnin ja toimitusvarmuutemme ansiosta.”

Fesconin tuotteet ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan markkinoiden kärkeä ja yritys on tuonut uusia ratkaisuja työn tehostamiseen. Teknologiapalveluiden avulla Fescon on kehittänyt asiakassuhteita materiaalitoimittajasta voimalaitosten kumppaneiksi. GR-granulille pohjautuvan leijupetimateriaalin käyttö lämpövoimalaitoksissa on täysin uutta ja Fesconin osaaminen siinä on maailman huippua.

Fesconin liiketoiminta laajeni uudelle liiketoiminta-alueelle lattiapinnoitteita valmistavan Nanten Oy:n yritysoston myötä. Fesconilla on jo pitkään ollut valikoimissaan lattiatasoitteet ja kaupan myötä Fesconilla on mahdollisuus tarjota asiakkaille kokonaisratkaisuja lattioihin.

Fesconilla otettiin työturvallisuudessa kaikilla tehdaspaikkakunnilla aktiivikäyttöön 10Pro-ohjelmisto. Tapaturmataajuus Fesconilla oli 23,2 Tt/Mth.

Investoinnit
Luja-yhtiöt investoivat vuonna 2021 yhteensä noin 12,2 miljoonan euron edestä. Lujatalon investoinnit koostuivat mm. tietojärjestelmiin tehtävistä investoinneista ja kalustokeskuksen kalustoinvestoinneista. Lujabetoni investoi uusiin tehtaisiin ja nykyisten tehtaiden modernisointeihin ja laajennuksiin tukemaan tuotannon kasvua sekä pienentämään tuotannon hiilijalanjälkeä. Fesconin investoinnit painottuivat erityisesti tuotantolaitosten tehostamiseen ja korvausinvestointeihin.

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu
Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu henkilömäärä nousi 1908:aan (1736). Luja-yhtiöissä henkilöstö on ollut sangen sitoutunutta. Lujatalossa keskimääräinen työsuhteen pituus on 7,2, Lujabetonilla 9,1 vuotta ja Fesconilla 9,4 vuotta. Naisten osuus Luja-yhtiöiden henkilöstöstä on pikkuhiljaa kasvanut ja on noin 10,6 %.

Koronan kanssa eläminen jatkui ja vuonna 2021 keskiössä olikin terveysturvallisen työn tekemisen varmistaminen. Toimihenkilöiden työtä leimasi etätyökäytäntöjen vakiintuminen ja etänä toteutettavia työhyvinvointia edistäviä toimia jatkettiin. Lujatalolla jaksamisen tukitoimina hyödynnettiin työnohjausten lisäksi Auntie-palvelua ja Firstbeat-mittauksia sekä muita yksilöllisiä toimia työterveyshuollon kautta. Työmaiden käyttöön tarkoitettu LujavireApp päivitettiin. Lujabetonilla hyvän vastaanoton saanut mielenhyvinvoinnin palvelu Tönäri käynnistettiin alkuvuodesta. Tönärin käyttöaste on muodostunut varsin korkeaksi pandemian aikana. Fesconilla uudistettiin Tyky- ja virkistystoiminnan säännöt ja Fescon Tiimi -toiminta alkaa vuoden 2022 alusta toimimaan paikkakuntakohtaisin edustuksin.

Luja-yhtiöt tekivät merkittävän lahjoituksen viime vuonna tukiessaan miljoonalla eurolla Aseman Lapset ry:tä, Ensi- ja turvakotien liittoa sekä SOS-Lapsikylää. Näin tehdessään Luja halusi tukea erityisesti lapsia ja nuoria, joille korona-aika on ollut fyysisesti ja psyykkisesti haasteellinen.

Ympäristövastuu
Lujatalo on toiminnassaan sitoutunut valittujen 3,8,11,12 ja 13 YK:n Agenda 2030 tavoitteiden edistämiseen osana vastuullista toimintaa. Lujatalon työmaiden pakkausmuovit hyödynnetään uusio- ja kierrätyskäyttöön, ja kaikissa Lujakodeissa kiertotaloutta tukeva elämäntapa on mahdollinen kalusteisiin integroidun lajittelujärjestelmän avulla. Lujatalon työmailla otetaan käyttöön uusiutuva polttoöljy ja kaikki Lujatalon työmaat lämmitetään jatkossa Neste MY Uusiutuvalla polttoöljyllä©, jonka hiilijalanjälki on noin 90 % pienempi. Lujatalon työmaiden käyttämästä sähköstä 100 % tuotetaan tuulivoimalla. Jätteiden lajitteluaste läheni 70 % tavoitettaan vuoden 2021 aikana.

Lujabetoni julkisti viralliset ympäristötavoitteensa laajan ympäristöstrategiatyön huipennuksena. Yrityksen päätavoitteena on tuotannollinen hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä sekä yrityksen käyttämien raaka-aineiden CO2-päästöjen puolittaminen vuoteen 2035 mennessä vuoden 2019 toteutuneelta verrokkitasolta.

Välietappeina Lujabetoni tavoittelee lisäksi energiakäytön CO2-päästöjen puolittamista sekä 20 % pienempää tuotteidensa hiilijalanjälkeä vuoteen 2030 mennessä, 40 % pienempää kuljetustensa hiilijalanjälkeä vuoteen 2035 mennessä sekä jätteiden määrän vähentämistä 25 % vuoteen 2025 mennessä.

Fesconilla keskityttiin jätteiden ja kaasun käytön pienentämiseen. Tässä onnistuttiin hyvin sillä nestekaasun käyttö sekä hiekan hukan määrä väheni merkittävästi ja tuotannon suorat hiilidioksidipäästöt laskivat 4 % tehtyä tonnia kohti verrattuna edelliseen vuoteen. Jätekulut olivat Fesconin historian alimmalla tasolla ja 45 % alemmat kuin vuotta aiemmin.

Luja-yhtiöiden tulevaisuuden näkymät
Vuonna 2022 asuntorakentamisen odotetaan pysyvän hyvällä tasolla ja koronasta johtuva toimitila- ja teollisuusrakentamisen epävarmuus hälvenee. Korjausrakentaminen kääntyy vihdoin kasvuun pandemian takia patoutuneen kysynnän purkautuessa. Luja-yhtiöissä panostetaan kehityshankkeisiin, joilla varmistetaan kilpailukyvyn vahvistuminen. Kuluvaan vuoteen Luja lähtee hyvistä lähtökohdista, työkanta on hyvä ja osaaminen ja kilpailukyky ovat kunnossa.

Lujatalo
Vuodesta 2022 odotamme vilkasta rakentamisen vuotta. Tilauskantamme on hyvällä tasolla ja etenemme leveänä rintamana valtakunnallisesti rakentaen, samalla fokusoiden kestävään rakentamiseen, työturvallisuuteen sekä strategiamme jalkauttamiseen.

Otamme tulevana vuonna entistä määrätietoisempia askeleita kohti hiilijalanjäljen pienentämistä sekä kiertotalouden kehittämistä toiminnassamme. Luovumme tänä vuonna fossiilisten polttoaineiden käytöstä rakentamisvaiheen lämmityksessä ja korvaamme ne uusiutuvalla polttoöljyllä. Lujakoti-liiketoimintaamme liittyen teemme lujakodeista mahdollisimman energiatehokkaita, pohdimme rakentamisen prosessia yhdessä Lujabetonin kanssa vähähiilisen betonin osalta sekä hyödynnämme ostoenergiassa uusiutuvaa energiaa.

Lujabetoni
Suhtaudumme tulevaisuuteen valoisasti pyrkien parhaamme mukaan ennakoimaan energian ja raaka-aineiden hinnanmuutokset ja pandemian vaikutukset. Betonirakentamiselle on kysyntää, sen CO2-haasteet on pystytty jo pääosin ratkaisemaan ja asiakkaiden luottamus kivipohjaiseen rakentamiseen on vahvaa. Panostamme korkean tuotantokapasiteettimme täysimääräiseen hyödyntämiseen voimakasta asiakaskysyntää tukien etenkin rakennuselementeissä. Vuoden 2022 aikana erityisinä painopisteinä Super-tuotteiden tuotantoa kasvatetaan sekä markkinaan tuodaan vähähiilisiä elementti- ja infratuotteita Luja-Vähähiilibetoniin perustuen. Panostamme kasvuun paitsi Suomessa, myös Ruotsissa, missä rakentamisen suhdannenäkymät ovat hyvät.

Fescon
Panostamme tulevaisuudessa aktiivisesti nestemäisten tuotteiden tuotekehitykseen ja luvassa on uusia kokonaisratkaisuja sekä uusia tuotteita. Fesconin kehitys etenee nyt useammalla rintamalla ja uskomme, että jatkuva tuotekehitys sekä markkinoiden kärkiosaaminen kullakin eri liiketoiminta-alueella varmistavat menestyksemme myös tulevaisuudessa. Samoin työturvallisuushavaintojen määrän kasvattaminen on kuluvan vuoden tärkeimpiä tavoitteita.

Lisätietoja:

  • Lujatalon toimitusjohtaja Harri Savolainen, puh. 044 585 2715
  • Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo, puh. 044 585 2305
  • Fesconin toimitusjohtaja Kimmo Peltola, puh. 050 3077 413
  • www.luja.fi ja facebook.com/lujayhtiot

 

Julkaistu: 06.06.2024

Luja-yhtiöt tukee Itämeren suojelua

Luja-yhtiöt liittyi John Nurmisen Säätiön tukijaksi vuonna 2023. – Tämä yhteistyö on meille hyvin tärkeä, sillä se tukee säätiön arvokasta työtä Itämeren suojelemiseksi ja sen tulevaisuuden turvaamiseksi. Itämeren hyvinvointi on meille kaikille tärkeää, ja haluamme omalta osaltamme olla mukana varmistamassa sen säilymisen myös tuleville sukupolville, sanoo yksi Luja-yhtiöiden omistajista ja Luja-yhtiöiden hallituksen jäsen Mirja Vainikainen.

Lue lisää
Lisää uutisia