X
Julkaistu: 25.11.2021

Lujatalo on valittu toteuttamaan Vantaan vankilan lisärakennus

Lujatalo on voittanut Vantaan vankilan lisärakennuksen toteutuksen. Allianssimallina toteutettava lisärakennushanke on kooltaan noin 12 000 brm2 ja hinta-arvio on noin 56 miljoonaa euroa. Tilaajana toimii Senaatti‐kiinteistöt ja hankkeen käyttäjä on Rikosseuraamuslaitos (RISE). Lisäksi tehdään muutostöitä noin 1500 neliömetriä.

Vantaan vankila on vuonna 2002 toimintansa aloittanut vankila, jonka perustehtävänä on tutkintavankeuden toimeenpano. Vankilan yhteyteen nyt rakennettava lisärakennus on 160‐paikkainen lisärakennus, jossa tutkintavangeille määrätyt pakkokeinolain yhteydenpitorajoituksien toteuttaminen voidaan turvata.

Lisärakennus tulee mahdollistamaan eriasteiset osastot, joissa kyetään ottamaan huomioon tutkintavankeuden toimeenpanosta johtuvat tutkinnalliset rajoitteet, vankien toiminnalliset tarpeet sekä vuorovaikutuksellinen työskentelytapa. Lisärakennuksen myötä turvataan myös poliisille riittävät toimivat tilat kuulustelujen hoitamiseksi.

– Valitsimme Senaatin kärkiallianssihankkeen palveluntuottajan laatu- ja hintakilpailutuksella. Tällaisissa hankkeissa laatupisteet ja projektihenkilöstön ammattitaito ja kokemus korostuvat ja nousevat tärkeimmiksi valintakriteereiksi palveluntuottajaa valittaessa, toteaa Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Jarkko Vainionpää.

– Hankkeen vaativuus, aikataulu ja kustannusohjaus olivat keskeisiä asioita, joiden perusteella Senaatti-kiinteistöt päätti toteuttaa hankkeen Senaatin kärkihankeallianssina. Tavoitteena oli kytkeä hankkeeseen mukaan paras saatavilla oleva projektiryhmä tuottamaan rakentamisen palvelut. Hankinnassa painotettiin projektiryhmän osaamista, jota arvioitiin tiimirekrytointimenettelyllä. Lujatalo Oy:n projektiryhmä onnistui vakuuttamaan tilaajan edustajat substanssiosaamisellaan ja motivoituneella asenteellaan hanketta kohtaan. Tilaajalla on kovat odotukset Lujatalon projektiryhmän ja valittavien yhteistyökumppanien suorittamisesta ja yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, kertoo Jarkko Vainionpää.

– Meillä Lujatalossa kilpailutukseen osallistui todella hyvä ja ammattitaitoinen porukka. Tällä osaavalla projektinjohtoryhmällä voitimme kilpailun ja Senaatti-kiinteistöt valitsi meidät yhteistyökumppaniksi hankkeen kehitysvaiheeseen ja toteuttajaksi, sanoo Lujatalon rakennuttajapäällikkö Tommi Päivä.

Tommi Päivän mukaan kyseessä on erittäin tärkeä hanke Lujatalolle. – Haluamme ehdottomasti olla osana ja mukana tällaisissa suurissa vaativissa ja haastavissa hankkeissa. Toiminnassa oleva vankila ja sen keskellä operoiminen ja rakentaminen vaativat tarkkaa toteutussuunnittelua, ideointia ja joustavaa yhteistyötä palveluntuottajan, tilaajan ja käyttäjän kesken.

Vankilan tulee toimia koko hankkeen rakentamisen ajan ja vankilan eri toiminnoilla tulee olla tilat käytettävissään. Tämä vaikuttaa toteutus‐ ja rakentamisjärjestykseen. Esimerkiksi vankilan vastaanotolle rakennetaan uudet tilat ja nykyiset tilat osoitetaan muuhun käyttöön. Vastaanoton uusien tilojen tulee olla valmiina ja toiminta siirtynyt niihin ennen kuin nykyisiä tiloja päästään korjaamaan uuteen käyttöön.

Vantaan vankila on tutkintavankila, jossa on erittäin tarkat turvallisuuteen liittyvät rajat sekä hyvin vilkas vankilatoiminta. Työmaan ollessa vankila‐alueella tehdään kaikille työntekijöille ja alueella toimiville henkilöille Supon toimesta turvaselvitys.

Vantaan vankilan lisärakennus toteuttaa hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan Rikosseuraamuslaitoksen toimitilaverkostoa kehitetään nykyiset toimipaikat säilyttäen.

Rakentamisen on tavoitteena alkaa kesällä 2022 ja hanke valmistuu syksyllä 2024.

 

Lisätiedot:
Lujatalo Oy, rakennuttajapäällikkö Tommi Päivä, tommi.paiva@luja.fi, p. 044 585 2607

Julkaistu: 06.06.2024

Luja-yhtiöt tukee Itämeren suojelua

Luja-yhtiöt liittyi John Nurmisen Säätiön tukijaksi vuonna 2023. – Tämä yhteistyö on meille hyvin tärkeä, sillä se tukee säätiön arvokasta työtä Itämeren suojelemiseksi ja sen tulevaisuuden turvaamiseksi. Itämeren hyvinvointi on meille kaikille tärkeää, ja haluamme omalta osaltamme olla mukana varmistamassa sen säilymisen myös tuleville sukupolville, sanoo yksi Luja-yhtiöiden omistajista ja Luja-yhtiöiden hallituksen jäsen Mirja Vainikainen.

Lue lisää
Lisää uutisia