X
Julkaistu: 30.10.2020

Siilinjärven uuden terveyskeskuksen elinkaarihankkeen sopimus sinetöity

Siilinjärven kunta ja Lujatalo Oy ovat tänään 30.10.2020 allekirjoittaneet sopimuksen Siilinjärven uuden terveyskeskuksen elinkaarihankkeen rakentamisesta. Hankkeen investointivaiheen arvo on noin 20 miljoonaa euroa ja koko sopimuksen arvo on yhteensä noin 39 miljoonaa euroa, terveyskeskuksen laajuus on reilut 6000 brm2. Kohteen rahoittaa Kuntarahoitus Oyj.

Sopimukset allekirjoittivat Siilinjärven kunnan puolesta kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, talousjohtaja Petteri Ristikangas, tekninen johtaja Ari Kainulainen ja toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu sekä Lujatalon puolesta Lujatalon Itä-Suomen aluejohtaja Heikki Jalkanen ja elinkaariliiketoiminnan johtaja Mikko Hollmén.

Uusi terveyskeskus rakennetaan Kasurilantien varteen nykyisen terveyskeskuksen viereen.
– Olemme hyvin tyytyväisiä, että konkreettinen rakentaminen on pääsemässä alkuun. Vanhan lääkäritalon purkutyöt ovat jo käynnistyneet ja varsinainen uuden terveyskeskuksen rakentaminen käynnistyy tammikuussa 2021. Kohde tulee valmistumaan elokuussa 2022, sanoo aluejohtaja Heikki Jalkanen.

– Hanke on meille Lujatalossa monella tavalla tärkeä. Sijaintinsa puolesta hankkeella on vahvat siteet Lujan historiaan ja terveyskeskushankkeella on myös merkittävä työllistävä vaikutus alueellamme, tuleehan kohde työllistämään noin 60-70 rakentaja, Jalkanen jatkaa.

Hanke toteutetaan elinkaariurakkamuodolla, jolloin Lujatalo vastaa terveyskeskuksen suunnittelun, rakentamisen ja 20 vuoden ylläpitopalvelujen toteuttamisesta sekä kohteen luovutuskuntovaatimusten täyttymisestä.

– Elinkaarihankkeet tarjoavat kertaprojektien sijasta pidempiä asiakkuussuhteita ja kasvattavat palveluiden osuutta toiminnassa. Jo käynnistyneessä jatkosuunnitteluvaiheessa olemme pitäneet erityisen tärkeänä osallistaa ja sitouttaa tilojen käyttäjät mukaan suunnitteluun, sillä nämä tilat suunnitellaan potilaita ja hoitohenkilökuntaa varten, elinkaariliiketoiminnan johtaja Mikko Hollmén korostaa.

– Siilinjärven terveyskeskuksen uudisrakennushanketta on odotettu todella pitkään nykyisten toimitilojen mittavan sisäilmaongelman vuoksi. Odotamme uusien tilojen olevan terveelliset, turvalliset ja toimintaympäristöltään vastaavan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden tasoa. Tavoitteena on toiminnan sujuvuuden mahdollistavat tilat, jotka ovat potilaslähtöiset, helposti saavutettavissa ja asianmukaiset. Toivomme uusien tilojen mahdollistavan käyttäjäystävällisen toiminnan sekä tukevan ydinprosessien tuottamista, sanoo Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen.

Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen pitää erityisen tärkeänä kuntalaisten hyvinvointia.
– Nyt uuden terveyskeskuksen myötä kunta pystyy tarjoamaan terveet, nykyaikaiset ja puhtaat tilat niin työntekijöille kuin kaikille terveyskeskuspalveluja käyttäville kuntalaisille. Uusi terveyskeskus on kuntakeskusuudistuksen ensimmäinen vaihe, tästä lähdemme strategiamme mukaisesti kuntaa uudistamaan ja kehittämään, Lötjönen iloitsee.

Kuvassa vasemmalta Lujatalon Mikko Hollmén, Heikki Jalkanen, Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen ja talousjohtaja Petteri Ristikangas.

Lisätiedot:
Siilinjärven kunta, kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, p. 044 740 1101, vesa.lotjonen@siilinjarvi.fi
Siilinjärven kunta, sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen p. 044 740 1951, kati.kantanen@siilinjarvi.fi
Lujatalo Oy, Itä-Suomen aluejohtaja Heikki Jalkanen, p. 044 585 2615, heikki.jalkanen@luja.fi
Lujatalo Oy, elinkaariliiketoiminnanjohtaja Mikko Hollmén, p. 044 585 2900, mikko.hollmen@luja.fi

Kuva:
Raami Arkkitehdit Oy, havainnekuva hankkeesta

Julkaistu: 26.11.2020

Lujabetonilta erikoisbetonit Säteilyturvakeskuksen uusiin toimitiloihin

Lujabetoni on toimittanut merkittävän määrän erikoisbetonia Säteilyturvakeskuksen (STUK) Vantaan Jokiniemeen valmistuvien uusien toimitilojen rakenteisiin. Asiakkaan kanssa yhdessä kehittäen on valmistettu betoni, joka vastaa STUKin betoneille asettamiin erityisen tiukkoihin laatu- ja turvallisuuskriteereihin. Kohteen tilaajana toimii Senaatti-kiinteistöt ja päätoteuttajana rakentamisesta vastaa SRV.

Lue lisää
Julkaistu: 17.11.2020

Lujabetoni tuo markkinoille Luja-Superlaattaan integroidun parvekelaatan

Lujabetonin innovatiivinen välipohjaratkaisu, Luja-Superlaatta, mahdollistaa uudenlaisten rakentamisratkaisujen kehittämisen. Nyt tuotekehityksen tuloksena on tuotu markkinoille Superlaattaan integroitu parvekelaatta. Tehtaalla valmiiksi Superlaattaan kiinnitetyt parvekelaatat tehostavat rakentamista merkittävästi ja työmaan kustannussäästöt ovat huomattavat.

Lue lisää
Lisää uutisia