X
Julkaistu: 08.09.2020

Lujatalo Oy valittu Siilinjärven terveyskeskuksen elinkaarihankkeen toteuttajaksi

Siilinjärven kunta on päättänyt valita Lujatalo Oy:n Siilinjärven terveyspalveluiden toimitilahankkeen elinkaaripalveluiden tuottajaksi. Hankkeen investointivaiheen arvo on n. 20 miljoonaa euroa ja koko sopimuksen arvo on yhteensä noin 39 miljoonaa euroa, terveyskeskuksen laajuus on reilut 6000 brm2.

Siilinjärvelle nousee uusi ja upea terveyskeskus Lujatalon rakentamana. Hanke toteutetaan elinkaariurakkamuodolla, jolloin Lujatalo vastaa terveyskeskuksen suunnittelun, rakentamisen ja 20 vuoden ylläpitopalvelujen toteuttamisesta sekä kohteen luovutuskuntovaatimusten täyttymisestä.

Uusi terveyskeskus rakennetaan Kasurilantielle nykyisen terveyskeskuksen viereen. Terveyskeskukseen tulee kolmeen kerrokseen vastaanottotoiminnan, suun terveydenhuollon, vuodeosaston, apuvälinehuollon, kuvantamisen, laboratorion, kuntoutuksen ja muiden terveyskeskuksen ydintoimintojen tiloja. Tilat sijoittuvat rakennuksessa toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi asioimisen ja liikkumisen helpottamiseksi. Vanha terveyskeskusrakennus puretaan kunnan toimesta myöhemmin toimintojen siirryttyä uuteen, nykyinen ns. Lääkäritalo puretaan kuitenkin heti työn aluksi.

Hankkeen suunnittelun lähtökohdaksi Lujatalo asetti tilaajan tavoitteiden mukaisesti terveet, turvalliset ja kosteusteknisesti varmat rakentamisen ratkaisut. Suunnittelutyötä tekemään valjastettiin sairaalarakentamiseen erikoistuneet suunnittelijat heti alusta lähtien. – Aikataulusuunnittelussa varasimme riittävän ajan huolellisen rakentamisen varmistamiselle, kertoo Lujatalon Itä-Suomen aluejohtaja Heikki Jalkanen.

– Jatkosuunnitteluvaiheessa pidämme erityisen tärkeänä sitouttaa tilojen käyttäjät mukaan suunnitteluun. Tämäkin terveysasema suunnitellaan potilaita ja hoitohenkilökuntaa varten, sanoo Lujatalon elinkaariliiketoiminnan johtaja Mikko Hollmén. – Tulemme heti valitusajan päätyttyä käynnistämään käyttäjien edustajien kanssa työpajat tarjousvaiheessa esittämämme suunnitteluratkaisujen edelleen kehittämiseksi.

– Siilinjärven terveyskeskuksen uudisrakennushanketta on odotettu todella pitkään nykyisten toimitilojen mittavan sisäilmaongelman vuoksi. Lisäksi tämän hetkiset toimitilat ovat nykyaikaiseen toimintaan sopimattomat, kertoo Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen.  – Uudisrakennuksen myötä saadaan evakon vuoksi hajasijoitukseen joutuneet terveyspalveluiden toiminnot koottua uudelleen järkeväksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi tulevaisuuden sote-keskus-suunnittelukin huomioiden.

Lujatalon siteet Siilinjärvelle ovat vahvat. Siilinjärveltä on alkanut Lujatalon rakennustoiminta ja paikkakunnalla sijaitsee edelleen yhtiön betoniliiketoimintaa harjoittavan Lujabetonin pääkonttori. – Yhtä tärkeää kuin vaalia perheyrityksen juuria on yrityksen jatkuva kehittyminen ja kestävän liiketoiminnan periaatteiden noudattaminen. Elinkaarihankkeiden toteuttaminen sopii luonnolliseksi osaksi Lujatalon kestävää liiketoimintaa, vuorineuvos Hannu Isotalo toteaa.

Siilinjärven uuden terveyskeskuksen rakentaminen aloitetaan loppuvuodesta 2020 ja uusi terveyskampus valmistuu elokuussa 2022.

Lisätiedot:

Lujatalo Oy, Itä-Suomen aluejohtaja Heikki Jalkanen, p. 044 585 2615, heikki.jalkanen@luja.fi

Lujatalo Oy, elinkaariliiketoiminnanjohtaja Mikko Hollmén, p. 044 585 2900, mikko.hollmen@luja.fi

Kuva:

Raami Arkkitehdit Oy, havainnekuva hankkeesta

Julkaistu: 05.07.2021

Lujatalo osti rakennusliike NyCon Oy Ab:n

Lujatalo Oy on 5.7.2021 tehdyssä yrityskaupassa ostanut NyCon Oy Ab:n koko osakekannan. Kaupassa kokkolalaisen rakennusliike NyCon Oy Ab:n omistus siirtyy kokonaisuudessaan Lujatalolle. Yrityskaupan myötä Lujatalon asema Keski-Pohjanmaan aktiivisella talousalueella vahvistuu ja yritykselle avautuu entistä paremmat mahdollisuudet palvella niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin asiakkaitaan.

Lue lisää
Julkaistu: 01.07.2021

Lujatalon asuntotyömaalla Helsingissä vakava kuolemaan johtanut tapaturma, päivitetty 2.7.

Lujatalon kerrostalotyömaalla Helsingin Lavakatu 10:ssä sattui 1.7.2021 torstai-aamuna seitsemän jälkeen vakava työtapaturma, jossa kuoli yksi henkilö ja toinen loukkaantui vakavasti. Molemmat henkilöt olivat Lujatalon alihankkijoita. Onnettomuus sattui nostotilanteessa, kun torninosturilla nostettu putkikuorma putosi noin viiden metrin korkeudelta noston tehneiden, taakan alapuolella seisoneiden henkilöiden päälle. Nähtävästi taakka on ollut sidottuna vain nostoketjuilla ja taakan epävakaudesta johtuen kiinnitystapa ei pitänyt taakkaa paikoillaan noston yhteydessä.

Lue lisää
Lisää uutisia