X
Julkaistu: 08.09.2020

Lujatalo Oy valittu Siilinjärven terveyskeskuksen elinkaarihankkeen toteuttajaksi

Siilinjärven kunta on päättänyt valita Lujatalo Oy:n Siilinjärven terveyspalveluiden toimitilahankkeen elinkaaripalveluiden tuottajaksi. Hankkeen investointivaiheen arvo on n. 20 miljoonaa euroa ja koko sopimuksen arvo on yhteensä noin 39 miljoonaa euroa, terveyskeskuksen laajuus on reilut 6000 brm2.

Siilinjärvelle nousee uusi ja upea terveyskeskus Lujatalon rakentamana. Hanke toteutetaan elinkaariurakkamuodolla, jolloin Lujatalo vastaa terveyskeskuksen suunnittelun, rakentamisen ja 20 vuoden ylläpitopalvelujen toteuttamisesta sekä kohteen luovutuskuntovaatimusten täyttymisestä.

Uusi terveyskeskus rakennetaan Kasurilantielle nykyisen terveyskeskuksen viereen. Terveyskeskukseen tulee kolmeen kerrokseen vastaanottotoiminnan, suun terveydenhuollon, vuodeosaston, apuvälinehuollon, kuvantamisen, laboratorion, kuntoutuksen ja muiden terveyskeskuksen ydintoimintojen tiloja. Tilat sijoittuvat rakennuksessa toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi asioimisen ja liikkumisen helpottamiseksi. Vanha terveyskeskusrakennus puretaan kunnan toimesta myöhemmin toimintojen siirryttyä uuteen, nykyinen ns. Lääkäritalo puretaan kuitenkin heti työn aluksi.

Hankkeen suunnittelun lähtökohdaksi Lujatalo asetti tilaajan tavoitteiden mukaisesti terveet, turvalliset ja kosteusteknisesti varmat rakentamisen ratkaisut. Suunnittelutyötä tekemään valjastettiin sairaalarakentamiseen erikoistuneet suunnittelijat heti alusta lähtien. – Aikataulusuunnittelussa varasimme riittävän ajan huolellisen rakentamisen varmistamiselle, kertoo Lujatalon Itä-Suomen aluejohtaja Heikki Jalkanen.

– Jatkosuunnitteluvaiheessa pidämme erityisen tärkeänä sitouttaa tilojen käyttäjät mukaan suunnitteluun. Tämäkin terveysasema suunnitellaan potilaita ja hoitohenkilökuntaa varten, sanoo Lujatalon elinkaariliiketoiminnan johtaja Mikko Hollmén. – Tulemme heti valitusajan päätyttyä käynnistämään käyttäjien edustajien kanssa työpajat tarjousvaiheessa esittämämme suunnitteluratkaisujen edelleen kehittämiseksi.

– Siilinjärven terveyskeskuksen uudisrakennushanketta on odotettu todella pitkään nykyisten toimitilojen mittavan sisäilmaongelman vuoksi. Lisäksi tämän hetkiset toimitilat ovat nykyaikaiseen toimintaan sopimattomat, kertoo Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen.  – Uudisrakennuksen myötä saadaan evakon vuoksi hajasijoitukseen joutuneet terveyspalveluiden toiminnot koottua uudelleen järkeväksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi tulevaisuuden sote-keskus-suunnittelukin huomioiden.

Lujatalon siteet Siilinjärvelle ovat vahvat. Siilinjärveltä on alkanut Lujatalon rakennustoiminta ja paikkakunnalla sijaitsee edelleen yhtiön betoniliiketoimintaa harjoittavan Lujabetonin pääkonttori. – Yhtä tärkeää kuin vaalia perheyrityksen juuria on yrityksen jatkuva kehittyminen ja kestävän liiketoiminnan periaatteiden noudattaminen. Elinkaarihankkeiden toteuttaminen sopii luonnolliseksi osaksi Lujatalon kestävää liiketoimintaa, vuorineuvos Hannu Isotalo toteaa.

Siilinjärven uuden terveyskeskuksen rakentaminen aloitetaan loppuvuodesta 2020 ja uusi terveyskampus valmistuu elokuussa 2022.

Lisätiedot:

Lujatalo Oy, Itä-Suomen aluejohtaja Heikki Jalkanen, p. 044 585 2615, heikki.jalkanen@luja.fi

Lujatalo Oy, elinkaariliiketoiminnanjohtaja Mikko Hollmén, p. 044 585 2900, mikko.hollmen@luja.fi

Kuva:

Raami Arkkitehdit Oy, havainnekuva hankkeesta

Julkaistu: 12.05.2021

Lujatalo rakentaa ensimmäisen mittavan puurakentamisen hankkeen – Hirsitoimittajana Kontiotuote Oy

Lujatalo on voittanut Tuusulaan rakennettavan lukio ja kulttuuritalo Monion urakan. Monio on Tuusulan kunnan rakennuttama monitoimitilahanke, jossa samaan rakennukseen yhdistetään mm. lukio, kansalaisopisto, taiteen perusopetus sekä Tuusulan opisto. Tämä suuri hirsirakenteinen kouluhanke on Lujatalolle merkittävä puu- ja hirsirakentamisen avaus, johon se ryhtyy kumppaninaan Kontiotuote Oy. Hankkeen urakkasumma on noin 27 miljoonaa eu­roa.

Lue lisää
Julkaistu: 10.05.2021

Luja-yhtiöt lahjoittavat miljoona euroa vaikeassa asemassa oleville lapsille ja nuorille

Luja-yhtiöt lahjoittavat yhteensä miljoona euroa pitkään tukemilleen tahoille, Aseman Lapset ry:lle, Ensi- ja turvakotien liitolle ja SOS-Lapsikylälle. Näin tehdessään Luja haluaa tukea erityisesti lapsia ja nuoria, joille korona-aika on ollut fyysisesti ja psyykkisesti haasteellinen. Lahjoituksen takana ovat kaikki Luja-yhtiöt eli Lujatalo Oy, Lujabetoni Oy ja Fescon Oy.

Lue lisää
Lisää uutisia