X
Julkaistu: 24.10.2018

Puolen kilometrin sillan kannen valu kesti neljä vuorokautta

Lujabetoni toimitti Jännevirran sillan työmaalle betonit ja isoin yksittäinen tehtävä oli sillan kannen valu. Mukana työssä oli kymmeniä lujalaisia, joiden ammattitaidon ja sitoutumisen voimin projekti vietiin ansiokkaasti läpi.

 

Kreaten työt vanhan sillan purkua vaille valmis

Lapualainen Mika Huhtala, työmaapäällikkö, on tehnyt siltoja jo kohta 30 vuotta eikä tämä silta poikkea muista kuin pituutensa ja korkeutensa puolesta. Mikan työnantaja on Kreate Oy, joka on sillan pääurakoitsija. Haastatteluhetkellä oli enää reilu viikko sillan avajaisiin. Mika aloitti työt 16.10.2016 ja jäljellä on vielä viimeistelyjä ja vanhan sillan purku pohjaa myöten. Purku on annettu aliurakoitsijalle, joten se vaatii Mikalta enää ”katsetta”.

Neljän vuorokauden mittainen sillan kannen valu siirtyi pitkään kestäneen talven vuoksi kahdella viikolla ja kun lopulta oli valun aika, lämpömittarissa olikin jo kesälukemat. Tämä toi omat haasteensa, koska koevalut tehtiin kylmässä säässä olettaen, että valun aikaan olisi noin +10 astetta. Kenelläkään ei ollut kokemusta 50 tunnin hidasteesta ja olosuhteet olivat täysin toiset kuin kokevaluissa. Nämä toivat Mikalle myös hiukan ”vatsan väänteitä”, mutta asiat sujuivat ”luonnikkaasti.” ”Työn aikana tehtiin vielä säätöjä ja onneksi oli aikaa, kun valu kesti” kertoi Mika. Paljon opittiin uutta ja selkein oppi oli, että ”hidastettu betoni on herkkä lämpötilalle”.

Työmaapäällikkönä Mika valitsee itse yhteistyökumppaninsa ja ”on käytettävä niitä firmoja ja henkilöitä, joiden kanssa tietää, että syntyy, jos on jotain tiukkaa paikkaa”. Kysyttäessä yhteistyöstä Lujabetonin kanssa Mikalla on selkeä näkemys: ”Ehdottomasti.”

 

Laadunvalvonta merkittävässä roolissa

Lujabetonin kehityspäällikkö Perttu Ruuskan rooli tässä siltaprojektissa keskittyi tuotannon tukemiseen, laadunvalvontaan, betonitekniikkaan ja reseptiikkaan. Myös asiakasnäkökulma oli Pertun vastuulla eli hän etsi betoniteknisiä ratkaisuja asiakkaan pyyntöjen mukaan. Ensikosketus työmaahan oli jo sillan ensimmäisten valujen yhteydessä, joihin betoni toimitettiin Siilinjärven tehtaalta, joka on Pertun päätoimipaikka.

Perttu on ollut mukana laadunvalvonnan näkökulmasta kaikissa tämän sillan betonitoimituksissa. Lisäksi Pertulle kuului laboranttien tulosten puhtaaksikirjoitus ja raportointi tilaajalle. Kannen valun aikana Perttu oli sekä tehtailla että sillalla valvomassa, että ”meidän miehet tekevät sovitulla tavalla”. Lisäksi hän hoiti kannen valun aikana öisin puhelinpäivystyksen. Etukäteen annettu ohjeistus onnistui niin hyvin, ettei Pertun tarvinnut puuttua missään vaiheessa toimintaan.

Tässä kohteessa laadunvarmistuksen koekappaleita tehtiin enemmän kuin koskaan aiemmin. Erityistä tässä työssä oli valtavat ennakkosuunnittelut ja -valmistelut ja ”kaikkeen pitäisi osata varautua”, totesi Perttu.

 

 

Työkavereille täysi kymppi

Savon alueen laatuvastaava Jarno Keränen vastaa valmisbetonin laadunvalvonnasta Lujabetonin Kuopion tehtaalla. Kun sillan betonikoostumusten ohjeistus oli saatu Liikennevirastolta ja urakoitsijalta, oli ennakkokokeiden vuoro. Kokeissa tutkitaan ilmamäärät, puristuslujuudet, notkeudet, työstettävyys sekä kuljetuksen että pumppauksen vaikutukset betonimassan ominaisuuksiin. Urakoitsijan toimesta oli työmaalle järjestetty työmaalaboratorio, jossa tehtiin koekappaleita ja muita tarvittavia testauksia.

Sillan osalta suurin työ Jarnolla oli ennakkotestausten koordinointi, laaturaporttien kokoaminen, joka tehtiin jokaisen valun jälkeen tilaajalle kaikesta siitä informaatiosta, mitä valun aikana suoritetuista testauksista saatiin. Lisäksi hänen vastuullaan oli valvoa, että kaikki tehdään oikein tehtaalla ja työmaalla ja että laborantti suorittaa kaikki testaukset ja mittaukset määräysten mukaisesti sekä valvoa, että betonikoostumukset täyttävät kaikki sille asetetut vaatimukset. ”Ei ihan perushuttua, mutta siltojahan me ollaan tehty aina ja tehdään koko ajan, tosin pienemmässä mittakaavassa” totesi Jarno.

Tämä työmaa on ollut opettavainen sekä laadunvalvonnan että tiettyjen betoniteknisten ominaisuuksien suhteen. ”Ja kyllä tämä on ollut myös yhtiölle yksi suurimmista töistä yli 3400 m3:n kertavalujen suhteen” kertoo Jarno. ”Onnistuttiin todella hyvin: työkavereiden suoritukselle täysi kymppi! Kaikki tulivat mukaan avoimin mielin sitoutuen sovittuihin tehtäviinsä, jokainen antoi kaikkensa ja tiimihenki oli ison kiitoksen arvoinen.” hyrisee Jarno tyytyväisenä. Ja kun yli 400 kuormasta ei yhtään kuormaa tarvinnut lähettää pois, hän voi laatuvastaavana ollakin tyytyväinen – varsinkin kun on vielä itse ollut suunnittelemassa ja vaikuttamassa betonin koostumuksiin, laadun toteutumisiin sekä muihin betonitoimitusten järjestelyihin.

Kannen valu vaati laadunvalvojilta joustoa ja työmaalla oltiin yölläkin tekemässä mittauksia. Sillalla tehtiin muita yli vuorokauden valuja parisenkymmentä. ”Kyllä me Lujabetonilla osataan suuria ja haasteellisia kokonaisuuksia. Meillä on vahva osaaminen, tahtotila onnistua ja korkea työmoraali sekä me-henki” jatkaa Jarno tiimin ylistämistä. Ja ylpeänä hän katsoo siltaa myös omalta osaltaan ja voi todeta lapsilleen: ”Isi, ja jonain päivänä myös ukki, on ollut tekemässä tuota siltaa”, hymyilee Jarno.

 

Johtaja mukana kannen valussa

Siltaan meni lujabetonia yhteensä noin 8.000 kuutiota. Kannen valu kesti tauotta maanantai-aamusta torstai-iltaan ja on poikkeuksellisen pitkä – näitä tehdään Suomessa 2-5 per vuosi. Samaan aikaan molemmilla tehtailla oli täysi miehitys ja työmaalla aina vähintään yksi lujabetonilainen. Siilinjärven yksikön johtaja Markus Haatainen oli järjestelyissä mukana ja myös paikan päällä. Markus kiittelee koko porukkaa korkeasta motivaatiosta, sitoutumisesta, joustavuudesta ja halusta tehdä hyvin. ”Laatu ja kaikki mitä tehtiin, meni oikeasti hyvin”, toteaa Markus tyytyväisenä.

 

Kannen valusta löytyy videomateriaalia Liikenneviraston ”Vt9 Jännenvirran silta” -facebook-sivulta www.facebook.com/vt9jannevirta/ 

Kannen valu, toukokuu 2018

 

Syyskuussa 2018 liikenteelle avattava Jännevirran silta ylittää Saimaan syväväylän valtatie 9:llä Joensuun ja Kuopion välillä. Se on Suomen 6.pisin silta (577 metriä) ja se on suunniteltu kestäväksi vähintään 100 vuotta. Sillan korkeus on 25 metriä veden pinnasta. Kokonaisuuteen liittyy uudet yhteensä 2,5 km pituiset tielinjaukset molemmin puolin siltaa. Sillan rakennus aloitettiin 2016 ja projekti päättyy vanhan sillan purkuun tämän vuoden marraskuussa. Pääurakoitsija Kreate Oy toimii valtakunnallisesti ja on Suomen 6. suurin infrarakennusyritys.

Lisää uutisia