X

Blogi2016

Lokakuu

Blogi Julkaistu: 02.10.2016

Tietomallipohjainen työmaan aluesuunnitelma

Työmaan aluesuunnitelma kuuluu osaksi rakennushankkeen toteutuksen tuotantosuunnittelua. Se on työmaa-alueen käyttöä ohjaava suunnitelma. Aluesuunnitelma toimii työmaan työ- ja turvallisuusjärjestelyjen sekä sisäisten ja ulkoisten logistiikkajärjestelyjen tiedotusvälineenä rakennushankkeessa toimiville osapuolille. Työmaan aluesuunnitelmassa esitetään kuinka työmaatoiminnot sijoitetaan rakennuspaikalla. Se pitää sisällään työmaan liikenne- ja nostojärjestelyt, työmaatilojen määrän ja niiden sijoituspaikat, työnaikaiset LVVST-järjestelmät, rakennustarvikkeiden varastointijärjestelyt, työtilat ja -alueet sekä työmaa-alueen erottamisen aitaamisella sekä erilaiset suojaukset. Rakentamisen edetessä aluesuunnitelmaa täydennetään, muutetaan ja laajennetaan rakennusvaiheittain. Eri vaiheita ovat yleissuunnittelu, maarakennus- ja perustusvaihe, runkotyövaihe sekä sisätyövaihe. (RATU C2-0299).

Lue lisää