X

Ajankohtaista2015

Joulukuu

Marraskuu

Lokakuu

Ajankohtaista Julkaistu: 08.10.2015

Lujabetonin tuoteuutuus, Luja-tankki, vyöryy maatiloille

Lujabetoni jatkaa vahvaa betonituotekehitystyötä ja tuo nyt maatalouden rakentamisen markkinoille kehittämänsä merkittävän tuoteuutuuden, Luja-tankin. Luja-tankki on pyöreä varastotankki lietelannalle ja se valmistetaan teräsvaijereilla jännitetyistä betonielementeistä. Luja-tankki on kehitetty Lujabetonin toimintamallilla, jossa saumattomasti yhdistetään asiakkaiden tarpeet ja toiveet korkeaan betoniteknologiaosaamiseen.

Lue lisää

Syyskuu

Kesäkuu

Ajankohtaista Julkaistu: 24.06.2015

Yara ja Lujabetoni säästävät ympäristöä innovatiivisella kierrätyksellä

Yara Suomi Oy ja Lujabetoni Oy ovat sopineet Yaran Siilinjärven kaivoksessa syntyvän kiviaineksen hyödyntämisestä betonin raaka-aineena. Yaran tuotantoprosessissa käyttämättä jäävä kiviaines eli sivukivi murskataan ja toimitetaan Lujabetonin tehtaille Siilinjärvelle ja Kuopioon käytettäväksi betonintuotantoon. Käytettävä sivukivi on korkealaatuista graniittigneissiä ja alkava kierrätys korvaa suoraan muuta Lujabetonin kiviaineskäyttöä.

Lue lisää

Huhtikuu

Ajankohtaista Julkaistu: 28.04.2015

Lujabetoni mukana kierrätysraaka-aineen valmistuksessa Oulussa

Lujabetonin Oulun tehtaalla tehdään Paroc Oy:n kivivillan valmistuksen sivutuotteena syntyvästä linkojätteestä brikettejä uudelleen käytettäväksi kierrätysraaka-aineeksi. Uusioraaka-aine korvaa neitseellisen kiven käyttöä ja säästää energiaa. Linkojäte olisi muuten loppusijoitettavaa jätettä ja positiivisia ympäristövaikutuksia saadaan paitsi energiansäästöstä myös suorista jätemäärien pienenemisestä. Yhteistyö osoittaa, kuinka kivi kiertää häviämättä yhteiskunnassa lähes loputtomiin.

Lue lisää

Maaliskuu

Ajankohtaista Julkaistu: 20.03.2015

Lujan tilinpäätöstiedote 2014 - Yhteishenki toi tulosta

Luja-konsernin liikevoitto ja oman pääoman tuotto paranivat jälleen edellisestä vuodesta, vaikka rakentaminen yleisesti supistui 3 % vuonna 2014. Konsernin liikevoitto kasvoi 18,4 miljoonaan euroon (16,4 miljoonaa euroa) eli 4,2 % (3,6 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevaihto oli 437,5 miljoonaa euroa (456,1 miljoonaa euroa) ja se pieneni 4,1 % toimintaympäristön myötä.

Lue lisää

Helmikuu

Tammikuu

Ajankohtaista Julkaistu: 19.01.2015

Oikaisu Rakennuslehdessä 16.1.2015 olleeseen kirjoitukseen Espoon Sairaalan SR-urakasta

Rakennuslehti kirjoitti 16.1.2015 ilmestyneessä jutussaan Espoon Sairaalan SR (Suunnittele ja Rakenna) elinkaari-urakasta yksipuolisin ja puutteellisin tiedoin. SR-urakkamallissa urakoitsijan päävelvollisuus on aikaansaada sopimusasiakirjojen mukainen työ, joka luovutetaan määrättynä aikana rakennuttajalle. Lisäksi urakoitsijalle kuuluvat rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa (YSE) mainitut velvollisuudet, jotka ovat tarpeen rakennussuorituksen aikaansaamiseksi. Lujatalo on kokeneena ja tämän urakkamuodon hyvin tuntevana urakoitsijana suorittanut velvollisuutensa täysmääräisesti.

Lue lisää
Ajankohtaista Julkaistu: 12.01.2015

Suomen Lujatyö ei kuulu Luja-yhtiöihin

Lujatalo Oy:n Hämeen alueyksikkö on käyttänyt Suomen Lujatyö Oy:ta aliurakoitsijana Hämeenlinnan Tuomelan koulun purku-urakassa. Mitään muuta tekemistä Luja-yhtiöillä ei Suomen Lujatyön kanssa ole, eikä Suomen Lujatyö kuulu nimestään huolimatta Luja-yhtiöihin tai sen lähipiiriin.

Lue lisää