X

Ajankohtaista2011

Joulukuu

Ajankohtaista Julkaistu: 29.12.2011

Lujatalo tukee reilua rakentamista: 2012 alkaen aliurakoitsijoiden kuuluttava tilaajavastuupalveluun

Vuoden 2012 alusta Lujatalon suomalaisten aliurakoitsijoiden on kuuluttava Suomen Tilaajavastuu Oy:n ylläpitämään Tilaajavastuu.fi-palveluun. Vaatimuksella halutaan edistää reilua rakentamista ja kitkeä harmaan talouden leviämistä. Tilaajavastuupalvelulla Lujatalo varmistaa, että alihankkijat noudattavat lakeja ja sopimuksia esimerkiksi verojen ja eläkemaksujen suhteen ja toimivat hyvän rakentamistavan mukaisesti.

Lue lisää

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Ajankohtaista Julkaistu: 19.08.2011

Lujapalvelut Oy myyty Coor Service Managementille

Coor Service Management (Coor) on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se ostaa ostaa Lujatalolta, Sponsor Capitalilta ja muilta osakkailta Lujapalvelut Oy:n koko osakekannan. Kaupan myötä Lujapalvelut Oy siirtyy syksyn aikana pois Luja-brändistä ja toimii jatkossa Coorin nimen ja yritysilmeen alla. Lujapalvelujen toiminta ja koko henkilöstö siirtyvät osaksi uutta kokonaisuutta.

Lue lisää

Toukokuu

Ajankohtaista Julkaistu: 10.05.2011

Lujabetonin uusi lattiaratkaisu tuo isoja säästöjä rakennustyömaille

Lujabetoni Oy on kehittänyt täysin uudenlaisen lattiaratkaisun kerrostalo- ja toimitilarakentamiseen. Luja-hybridivälipohja on paikalla valettu kivitalon elementtivälipohja, jonka avulla rakennustyömailla pystytään saavuttamaan merkittäviä säästöjä sekä ajallisesti että taloudellisesti. Myös tehtaan tuotantoprosessi nopeutuu ja helpottuu, mikä lisää asuntorakentamisen toimituskapasiteettia suhdannehuipuissa.

Lue lisää
Ajankohtaista Julkaistu: 06.05.2011

Lujabetonin ja Siilinjärven kunnan yhteistyössä kierrätetään betonia

Siilinjärven kunta ja Lujabetoni Oy ovat tehneet sopimuksen 18.4.2011, jossa Siilinjärven kunnan Jukolan alueella teollisuustontin esirakentamiseen hyödynnetään Lujabetonin ylijäämäbetonia. Siilinjärven kunnalla on useita teollisuustontteja, jotka eivät nykytilassaan kelpaa rakentajille. Nämä pehmeikkötontit voidaan vahvistaa kantaviksi ylijäämäbetonilla, jota Lujabetonilla tulee vuosittain 2000 kuutiota.

Lue lisää
Ajankohtaista Julkaistu: 04.05.2011

Lujatalon työtapaturmien määrä on laskenut 70 prosenttia

Luja-yhtiöihin kuuluva rakennusliike Lujatalo on saavuttanut vuonna 2010 erinomaisia tuloksia työturvallisuuden osalta, kun työtapaturmien määrä laski jo kolmantena vuonna peräkkäin. Lujatalon tapaturmataajuus on pudonnut 70 % vuodesta 2008 ja oli vuoden 2010 lopussa 36,3 tapaturmaa/miljoonaa työntuntia kohden. Rakennusalan työtapaturmamäärät ovat olleet viime vuosina nousussa, toisin kuin Lujatalossa. Rakennusalan keskimääräinen tapaturmataajuus oli noin 80 vuonna 2010.

Lue lisää