X

Lujaa, vastuullista yritystoimintaa

Luja-yhtiöt haluaa perheyhtiönä varmistaa olemassaolonsa myös tuleville sukupolville noudattamalla kestävän liiketoiminnan periaatteita. Kestävän liiketoiminnan kulmakiviä ovat aito asiakaskeskeisyys sekä luotettavuus ja vastuullisuus. Olemme mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa vastuullisesti, avoimuus ja läpinäkyvyys lähtökohtanamme. Tavoittelemme taloudellista tulosta aina eettisin keinoin ja Lujia arvoja noudattaen. Teemme työtämme laadukkaasti ja kuuntelemme asiakkaitamme tarjoten heille aitoa lisäarvoa ja hyötyjä. Kuuntelemme myös muita sidosryhmiämme, pidämme huolta henkilöstöstämme ja toimimme ympäristöä säästäen sekä ilmastonmuutosta ehkäisten.

Luja-yhtiöt raportoi yritysvastuustaan perinteisesti kolmen näkökulman eli taloudellisen vastuun, ympäristövastuun sekä sosiaalisen vastuun kautta. Lujatalon nettisivuilta löytyy lisäksi täydennyksenä YK:n Agenda 2030 -ohjelman tavoitteisiin sidottu tarkastelukulma, joihin Lujatalo on määritellyt omalle toiminnalleen toimintakohtia ja niille tavoitteita.

Linkki Lujatalon vastuullisuussivulle

Linkki Lujabetonin vastuullisuussivulle

Linkki Fesconin vastuullisuussivulle