X
Julkaistu: 24.10.2017

Lujaa työtä ympäristön eteen

Lujatalon tavoitteena on paitsi rakentaa laadukkaita ja aikaa kestäviä rakennuksia, samalla myös minimoida rakentamisesta aiheutuvat ympäristökuormitukset.

Kestävä rakennuttaminen ja samalla rakentamisen ympäristövaikutusten minimointi ovat täysin mahdollisia toimintatapoja. Se vaatii tosin sitoutumista ja tahtoa. Näin uskoo ympäristöasiantuntija Pirkko Airaksinen, joka edistää ympäristöasioita Lujatalolla.

Rakennettu ympäristö vastaa hieman alle 40 % koko Suomen energiankäytöstä ja kasvihuonepäästöistä. Rakennus- ja purkutoiminta puolestaan muodostavat noin 33 % Suomessa syntyneiden jätteiden kokonaismäärästä. Energiankäytön tehostaminen, jätekuormituksen vähentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen leikkaaminen pitäisikin olla jokaisen rakennusliikkeen työlistalla. Luja-yhtiöt on tehnyt ympäristöasioiden eteen töitä jo useita vuosia. Lujalla on ollut käytössä vuodesta 2004 lähtien sertifioitu ISO 14011 ympäristöjärjestelmä. Ympäristöjärjestelmä varmistaa, että Lujan toiminta täyttää lakisääteiset ja viranomaisvaatimukset sekä myös toiminnan jatkuvan parantamisen.

– Joillakin isoilla rakennusyrityksillä on sama ympäristösertifikaatti, mutta meillä järjestelmä koskee koko konsernia sekä Lujan jokaista yritystä ja yksikköä koko Suomessa. Sertifikaatti varmistaa, että toimimme lakien ja asetusten mukaisesti ja olemme sitoutuneet parantamaan toimintaamme vuosittain.

Sitoutumisella Airaksinen viittaa pitkäjänteiseen työhön, jossa koko konsernissa kartoitetaan merkittävimmät ympäristönäkökulmat, asetetaan ympäristötavoitteet ja -päämäärät, ja seurataan, miten näihin tavoitteisiin päästään. Luja-yhtiöissä mm. tarkkaillaan energiankäyttöä, mitataan hiilidioksidipäästöjä, suositaan vähäpäästöisiä materiaaleja ja pyritään vähentämään jätemääriä.

– Jos mietitään ympäristön kuormittavuutta, työmailla siihen liittyy materiaalitehokkuus – syntynyt jäte pitäisi lajitella ja energiankulutus minimoida. Meillä työmailla monet käytännön ympäristöteot liittyvät jätehuoltoon, energiankulutukseen ja ympäristöriskien minimoimiseen. Näiden tavoitteiden avulla parannamme toimintaamme vähentämällä ympäristöhaittojamme.

Töitä puhtaamman tulevaisuuden eteen

Voisi kuvitella, että perinteisellä rakennusalalla ympäristöasioita tutkiva ja edistävä ympäristöasiantuntija on se välttämätön paha, joka häiritsee muiden normaalia päivittäistä työntekoa.

– Näin ei todellakaan ole, vakuuttaa Airaksinen. – Käyn auditoimassa todella paljon työmaitamme ja vastaanotto on poikkeuksetta erittäin asiallista. Minut otetaan aina hyvin vastaan ja ilokseni opin itsekin samalla paljon työmaan toiminnasta. Tämä vaatii pitkäjänteistä työtä ja sitä, että olemme aktiivisesti läsnä työmailla.

Puhtaamman ympäristön eteen tehtävä työ tuo paitsi parempaa elämänlaatua tuleville sukupolville, säästää myös rakentajayritykselle riihikuivaa rahaa.

– Olemme saaneet todella hyviä onnistumisia tarkkojen toimenpiteidemme ansioista. Kun esimerkiksi työmaiden jätemääriä on saatu minimoitua ja kasvatettua lajitteluprosenttia, teemme samalla merkittävää rahallista säästöä. Materiaalihukan pienentyminen itsessään tuo vielä tätäkin suuremmat säästöt.

Pirkko Airaksinen toteaa, että monesti tässäkin onnistutaan, jos tahtoa löytyy. Hyvä työmaan johtaminen on tässä avainasemassa.

– Tehokkaan ja hyvin johdetun työmaan tunnistaa siitä, että jätettä syntyy minimaalisesti. On hullua ajatella, että ensin maksetaan materiaalista ja sen jälkeen siitä, että tätä samaa materiaalia viedään työmaalta pois jätelavalla. Tämä on jatkuvaa työtä ja aina eteen tulee vielä jotain parannettavaa, joiden perusteella tehdään korvaavia toimenpiteitä.

Tällä hetkellä Luja on ainoa rakennusliike, jolla on valtakunnallinen jätehuoltosopimus kaikkia paikkakuntia koskien.

– Tämä mahdollistaa meidän työmaiden jätehuollon kehittämisen aivan toisella tavalla. Esimerkiksi jätehuoltokoulutukset ja -suunnitelmat pidetään ja tehdään jokaiselle työmaalle ja ylipäätään toimintamalli pystytään hiomaan samanlaiseksi ympäri Suomea.

Työmaan siisteys, laatu ja turvallisuus ovat kuitenkin vain osa isoa kuvaa. Laajassa mittakaavassa Airaksinen painottaa rakentamisen laadun tärkeyttä.

– Kun mietitään asioita isommin, niin mitä energiatehokkaammin me osaamme rakentaa, sen parempi se on ympäristön kannalta. Rakennuksen elinkaaren aikana sen energiankulutus on kuitenkin se kaikkein isoin asia.

Pirkko Airaksinen iloitsee, että yhä useammat rakennusliikkeet lähtevät myös mukaan ympäristötalkoisiin.

– Tosin se on toistaiseksi usein niin, että isoimmat yritykset ottavat pääsääntöisesti nämä asiat huomioon ja pienemmissä yrityksissä on enemmän vaihtelua. Meillä Lujalla nämä asiat ovat kulkeneet mukana jo vuosia.

Uusia sovelluksia ja vihreää sähköä

Ympäristöasioiden näkökulmasta myös digitaalisaatio on tuonut uutta rakennusalalle.

– Erilaiset mobiilisovellukset helpottavat työmaan arkea. Meillä on käytössämme mm. jätehuollossa raksanappi, millä tilataan lavan tyhjennykset nappia painamalla. Sähköiset asiakirjat korvaavat paperilappujen pyörittelyn,

 

Julkaistu: 16.10.2023

Hyväntekeväisyys on osa Lujan vastuullisuutta

Luja-yhtiöt haluaa perheyhtiönä noudattaa toiminnassaan kestävän liiketoiminnan periaatteita. Tämä tarkoittaa asiakaskeskeisyyden lisäksi sitä, että olemme mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa vastuullisesti, eettisin keinoin ja Lujia arvoja noudattaen.

Lue lisää
Lisää uutisia