X
Julkaistu: 26.04.2017

Lujatalolle voitto kansainvälisessä työhyvinvointi- ja työturvallisuuskilpailussa

Lujatalo on voittanut Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston Hyvien käytäntöjen -kilpailussa ykköspalkinnon ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn huomiointiin keskittyneessä teemassa. Vuosien 20162017 Hyvien käytäntöjen -palkitsemisohjelman tavoitteena oli erityisesti edistää kestävää työtä ja terveenä ikääntymistä heti alusta alkaen ja tuoda esille koko työuran kestävän ennaltaehkäisyn merkitys. Kaksivuotiskausittain järjestettävän kilpailun palkinnot jaettiin Maltalla 26.4.2017.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) järjestää Terveellinen työ -kampanjan yhteistyössä Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja puheenjohtajavaltion kanssa. Kampanjoihin liittyy Euroopan hyvien käytäntöjen palkitsemisohjelman puitteissa tunnustuksen antaminen työterveyden ja työturvallisuuden merkittävästä ja innovatiivisesta edistämisestä. Vuosien 2016–2017 kilpailussa annettiin tunnustusta yrityksille ja organisaatioille, jotka ovat osoittaneet lujan ja osallistuvaan lähestymistapaan perustuvan sitoutumisensa työvoiman ikääntymisen hallintaan.

– Eläkeuudistus on lisännyt painetta työssä jatkamisen tukemiseen erityisesti rakennusalalla. Tämä on saanut meidätkin määrätietoisesti kehittämään keinoja ikääntyvien ihmisten työkyvyn ylläpitämiseksi, toteaa Lujatalon työhyvinvointipäällikkö Sari Tiainen. Lujatalon vuosittain noin 120:llä työmaalla työskentelevien ikäjakauma on suuri. Toisaalta nuoria on paljon, toisaalta ikääntyvien, yli 45-vuotiaiden määrä nousee jatkuvasti.

Kaksivaiheisen kilpailun osallistujat arvioitiin ensin kansallisella tasolla, minkä jälkeen Euroopan tason raati valitsi lopulliset voittajat. Kilpailun tuomaristo painotti voittajayrityksen toimintatavoissa erityisesti Lujatalon kehittämiä keinoja työkykyongelmien aikaiseen tunnistamiseen. Näihin puututaan Lujatalolla aktiivisesti mm. kevennetyillä työhön paluun keinoilla (osasairauspäiväraha ja työkokeilut), työtehtäviä muokkaamalla ja uudelleen kouluttamalla. Lujatalo on luonut toimivat yhteistyömenetelmät eläkevakuutusyhtiön ja työterveyshuollon kanssa.

– Nämä järjestelyt ovat kaikkien osapuolten etu ja tärkeintä on se, että ihminen pystyy jatkamaan työkykyään vastaavassa työssä normaaliin eläkeikään saakka. Tämä ei ensiajattelemalla ole kovin helpolta kuulostava asia rakennusalalla. Lujatalossa on koko ajan lisääntynyt vanhuuseläkkeelle jäävien määrä ja vain muutamia joutuu jäämään vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle, kertoo Sari Tiainen.

Myös sairauslomat ovat vähentyneet Lujatalolla. Ihmiset pystyvät olemaan paremmin töissä, kun asioihin puututaan ajoissa. Asenteiden muuttuminen työkykyasioissa positiiviseen suuntaan niin työntekijöiden kuin esimiestenkin kohdalla on myös ratkaiseva asia.

Asennemuutosta on tapahtunut myös työturvallisuuskulttuurissa. Lujatalon kehittämä TurvaApp on jokaisella työntekijällä puhelimen mukana kulkeva sovellus, jonka avulla työntekijät itse tekevät turvallisuushavaintoja. Ohjelman myötä turvallisuushavaintojen määrät ovat lisääntyneet selkeästi ja itse osallistumalla epäkohdat korjataan helpommin.

Edellisen kerran neljä vuotta sitten Lujatalo ansioitui samassa kilpailussa ja sai kunniamaininnan Lujavire-toiminnalleen eri teeman kilpailussa. – Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuminen on hyvä mittari oman osaamisemme arvioimisessa, kertoo osallistumisen jo toistamiseen alkuun pannut Lujatalon työturvallisuuspäällikkö Jukka Moilanen. – Vastavuoroisesti saamme erinomaisia ideoita toimivista käytännöistä ja toisaalta taas ymmärryksen siitä, mihin ei kannata panostaa, Moilanen painottaa.

Kilpailuun osallistuminen vaatii tarkkaa omien prosessien tarkastelua ja johdonmukaista toimintaa. – On sydäntälämmittävää huomata, että Lujatalon työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi tekemiämme toimintamalleja arvostetaan Euroopan laajuisesti ja saamme niistä tunnustusta. Tällä tavalla kansainvälisesti osaamistamme mittaamalla saamme viestin, että teemme oikeita asioita, Tiainen sanoo.

Hyvien käytäntöjen -kilpailun voittajia juhlitaan Suomessa vielä erikseen Finlandia-talossa järjestettävässä palkintojenjako- ja juhlatilaisuudessa 16.5.2017.

Lisätietoa:
Lujatalo, Sari Tiainen, työhyvinvointipäällikkö, sari.tiainen@luja.fi, p. 044 585 2629
Lujatalo, Jukka Moilanen, työturvallisuuspäällikkö, jukka.moilanen@luja.fi, p. 044 585 2824

Julkaistu: 16.10.2023

Hyväntekeväisyys on osa Lujan vastuullisuutta

Luja-yhtiöt haluaa perheyhtiönä noudattaa toiminnassaan kestävän liiketoiminnan periaatteita. Tämä tarkoittaa asiakaskeskeisyyden lisäksi sitä, että olemme mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa vastuullisesti, eettisin keinoin ja Lujia arvoja noudattaen.

Lue lisää
Lisää uutisia