X
Julkaistu: 17.03.2017

Lujan tilinpäätöstiedote – Lujan liikevaihto puoli miljardia

Lujatalo-konsernin liikevaihto nousi ensimmäisen kerran historiassa puolen miljardin euron tuntumaan. Liikevaihtoa kertyi 496,8 miljoonaa euroa (468,0 milj. euroa) ja kasvuprosentti oli 6,1 %. Silti liikevoittotaso oli yhtiölle ennätyksellinen, 5,1% liikevaihdosta (4,1%). Liikevoittoa kertyi euroissa 25,5 miljoonaa (19,2 milj. euroa). Yhtiö on myös sangen vakavarainen, omavaraisuusaste on vahvistunut vuosi vuodelta ja ylsi nyt jo hyvään 43,8 prosenttiin.

Luja-yhtiöt panostaa edellisten vuosien tapaan kehitystyöhön, joka takaa tulevaisuuden kilpailukyvyn. Tutkimus- ja kehitystoimintaan käytettiin kaikkiaan 16 miestyövuotta. Henkilöstömäärä pysyi jokseenkin ennallaan, 1364 (1371). Hienoinen lasku johtuu aliurakoinnin kasvusta sekä toiminnan tehostamis-toimenpiteistä. Henkilöstö on perheyhtiössä sangen pysyvää, keskimääräinen työsuhteen pituus on 9,8 vuotta.

Luja-yhtiöihin kuuluu ”lähipiiriyhtiönä” myös sisaryhtiö Fescon Oy. Sen liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa (18,4 milj. euroa). Vaikka Fescon ei kuulu juridiseen konserniin, toimii se yhteisen Luja-brändin alla. Kaikkien Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 523 miljoonaa euroa (484,2 milj. euroa).

Hallituksen puheenjohtajan Hannu Isotalon kommentti:
”Vuosi 2016 oli Luja-yhtiöille hyvä. Pääsimme sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta historialliseen tulokseen. Kaikki yksittäiset Luja-yhtiöt onnistuivat toiminnassaan hyvin. Myös henkilöstön hyvinvointiin ja asiakastyytyväisyyteen liittyvät mittarit näyttivät positiivisia kehityslukemia kautta linjan.”

Toimintaympäristö
Rakentaminen kääntyi vuoden 2015 loppupuoliskolla positiiviselle kasvu-uralle usean haastavan vuoden jälkeen. Vuoden 2016 asuntoaloitukset nousivat jo huippuvuosien tasolle eli peräti 36 000 asuntoon. Lisäksi työllisten määrä rakennusalalla kasvoi keskimäärin 9 400 hengellä edelliseen vuoteen nähden. Yksityinen kulutus ja investoinnit auttoivat koko Suomen talouden takaisin kasvuun. Asuntosijoittajat olivat Suomessa edelleen aktiivisia ja erityisesti kasvukeskusten pienten asuntojen kysyntä pysyi hyvällä tasolla. Ruotsissa rakentaminen pysyi vilkkaana ennätyksellisen taloussuhdanteen siivittämänä. Pietarissa rakentaminen oli alamaissa Venäjän haastavasta talouden tilanteesta johtuen.

Lujatalolla vahva kivijalka asuntotuotannossa
Lujatalo teki kokonaisuudessaan hyvän tuloksen vuonna 2016, mutta alueelliset vaihtelut olivat suuria. Lujatalo on perinteisesti ollut vahva asuntorakentaja. Kerrostalorakentaminen jatkuikin Uudellamaalla vilkkaana ja Lujatalo sai osansa uudisrakentamisen kokonaisvolyymin kasvusta.

Lujatalon liikevaihto oli 365,3 miljoonaa euroa (353,4 milj. euroa) ja se kasvoi noin 3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Korjausrakentamisen liikevaihto oli 78,3 miljoonaa euroa (81,3 milj. euroa) eli 22 % (23 %) koko Lujatalon liikevaihdosta.

Lujatalo voitti vuoden 2016 aikana useita suuria hankkeita sekä solmi satojen asuntojen urakkasopimuksia eri asuntorahastojen ja –rakennuttajien kanssa. Lujatalo luovutti tilaajalle ensimmäisen elinkaarihankkeensa, kun Hämeenkyrön monitoimikeskus valmistui keväällä 2016. Samoin Lujatalo luovutti tilaajalle historiansa suurimman hankkeen, Espoon sairaalan.

Perustajaurakoituja Lujakoteja myytiin 249 (288) kappaletta. Kauppojen vähentyminen edelliseen vuoteen verrattuna selittyy osaltaan vuodelle 2017 siirtyneistä asuntoaloituksista ja -kaupoista. Valmiita myynnissä olevia asuntoja oli vuoden vaihteessa 79 (100) kappaletta, joista osasta on olemassa sijoittajan kanssa myyntioptio. Kaikkiaan tilikauden aikana valmistui 1 171 asuntoa (1 403 asuntoa), joista perustajaurakoituja asuntoja oli 258 kpl (461 kpl).

Lujabetonilla kerrostalot kysynnän runkona
Myös Lujabetonilla kerrostalotoimitukset edustivat eri tuoteryhmissä suurinta volyymiä suhdannetta mukaillen. Kysynnän veturina toimi pääkaupunkiseudun asuinkerrostalomarkkina, jonne tehtiin ennätysvilkkaasti toimituksia. Toimitilamarkkina oli edelleen vaisuhko Suomessa. Ruotsissa rakentaminen kävi kuumana.

Lujabetoni kasvoi vahvasti 2016 ja teki hyvän tuloksen. Lujabetonin liikevaihto oli 136,4 miljoonaa euroa (121,6 milj. euroa) ja se kasvoi 12,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lujabetonin tilikauden tulos oli kokonaisuutena hyvällä tasolla. Suomen tulos oli hyvä. Tytäryhtiö Lujabetong AB:n tulos oli erinomainen, osakkuusyhtiö Prefabmästarna Sverige AB:n hyvä. Osakkuusyhtiö OOO LujaBetomixin tulos oli kokonaisuudessaan varsin tyydyttävä Venäjän talouden tilanne huomioiden.

Vuoden 2016 aikana valmistui Suomessa suuria hankkeita, joissa Lujabetoni oli mukana. MetsäFibren Äänekosken biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi ja se valittiin vuoden 2016 Paalutustyömaaksi. Lujabetoni toimitti kohteeseen yli 135 kilometriä betonipaaluja. Yhtiö toimitti myös betonielementtejä S-ryhmän PTDC-logistiikkakeskukseen, joka oli yksi vuoden 2016 suurimpia valmistuneita elementtiurakoita. Lujabetoni sai myös hankkeen 3D-mallintamisesta Tekla Global BIM Award -palkinnon.

Fesconin liikevaihtoa kasvattivat uudet tuotteet
Fescon-konsernin liikevaihto kehittyi suotuisasti vuonna 2016 ja oli 21,6 miljoonaa euroa (18,4 milj. euroa). Fesconin tuloksen siivittivät kasvuun vesieriste- ja laatoitustuotteiden myynnin nousu sekä uudet pumpattavat linjasaneerausmenetelmät. Fescon aloitti liiketoiminnan Ruotsissa Fescon Ab -nimellä.

Fescon toi vuonna 2016 markkinoille useita tuoteuutuuksia mm. uusi nopea vedeneristysjärjestelmä Fescoseal A+B, vaalea kevennetty saneerauslaasti LITE sekä uudet säkitetyt hiekkatuotteet, erilaiset sorat ja kivituhkan. Fesconin tytäryhtiö Hiekkapojat Oy kasvatti liikevaihtoaan ja markkinaosuuttaan huomattavasti lämpövoimaloiden petihiekoissa sekä urheilukenttähiekoissa. Merkittävä uusi tuoteuutuus oli hiekkaliiketoiminnassa VTT:n kanssa yhteistyössä kehitetty ja patentoitu menetelmä granulipohjaisen petimateriaalin käytölle lämpövoimalaitoksissa. Hiekkapojat fuusioitiin vuoden 2016 päättyessä Fesconiin.

Investoinnit
Luja-yhtiöiden investoinnit vuonna 2016 olivat 5,4 miljoonaa euroa. Ne olivat lähinnä laajennus- ja korvausinvestointeja sekä panostuksia tietojärjestelmiin. Lujabetonilla käynnistettiin investointeja kerrostalotuotteiden valmistuskapasiteetin nopeaksi lisäämiseksi suhdannetta mukaillen. Lujabetonin vahvaa rahoitusasemaa kuvaa se, että kaikki investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella.

Tutkimus- ja kehitystyö
Luja-yhtiöiden perusarvoihin kuuluu Uudistaminen ja kehittäminen. Sen kautta varmistetaan yrityksen kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Lujalla tutkimus- ja kehitystoimintaan käytettiin kaikkiaan 16 miestyövuotta.

Lujatalossa panostettiin erityisesti erilaisten mobiilia työntekoa helpottavien sovellusten sekä mallinnukseen liittyvien tietojärjestelmien ja prosessien kehitystyöhön. Lujabetonin kehityksen painopisteitä olivat vuonna 2016 uudet tuotteet ja operatiivisten toimintojen kehitys arjen toiminnassa. Lujabetoni lähti lisäksi mukaan kansainväliseen kehityshankkeeseen, jossa kehitetään uutta, ympäristöystävällistä tapaa valmistaa betonia teollisuuden sivuvirroista saatavilla geopolymeereillä. Geopolymeeriteknologialla valmistettu betoni tuottaa jopa 80 prosenttia vähemmän CO2-päästöjä kuin perinteisin keinoin valmistettu betoni. Kehityshanke alkanee vuonna 2017. Fescon puolestaan keskittyi uusien tuotteiden luomiseen.

Henkilöstö
Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu henkilömäärä oli 1364 (1371). Hienoinen lasku johtuu aliurakoinnin kasvusta sekä toiminnan tehostamistoimenpiteistä. Henkilöstö on perheyhtiössä sangen pysyvää, keskimääräinen työsuhteen pituus on 9,8 vuotta. Lujabetonin henkilöstömäärä säilyi viimevuotisella tasolla ja oli keskimäärin 573 henkilöä (576). Lujatalon henkilöstömäärä laski edellisestä vuodesta hieman ja oli keskimäärin 736 henkilöä (747). Fesconin palveluksessa oli vuonna 2016 keskimäärin 55 henkilöä (vuonna 2015 keskimäärin 56 henkilöä).

Työturvallisuuteen panostettiin systemaattisesti vuonna 2016 kaikissa Luja-yhtiöissä. Lujatalossa turvallisuushavaintojen määrä kasvoi 54 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvuun vaikutti Turva-app –puhelinsovelluksen käyttöönotto, jonka kaikki työmaalla työskentelevät voivat ladata puhelimeensa. Lujabetonilla työturvallisuuden tunnusluvut paranivat merkittävästi vuonna 2016 eikä yhtään vakavaa tapaturmaa sattunut. Fesconilla saavutettiin ensimmäisen kerran yrityksen historiassa 0-tapaturmaa tavoite, yrityksessä ei sattunut yhtään tapaturmaa koko vuoden aikana.

Lujatalossa solmittiin vuoden aikana ensimmäiset paikalliset sopimukset, jotka koskivat niin toimihenkilöitä kuin työntekijöitä. Niitä tehtiin sekä työntekijäpuolen että työnantajan aloitteista. Lisäksi Lujatalo toteutti yhteistyössä Axxell Monikulttuurikeskuksen kanssa vuoden kestävän maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen Espoossa.

Koulutus alkoi syyskuussa 2016 ja sen tarkoituksena oli tuottaa rakennusalan perustutkinto noin kahdellekymmenelle maahanmuuttajalle. Koulutukseen kuului mm. rakennusalan suomenkielen opintoja, työelämätietoutta ja erilaisia ammattiopintoja sekä työssäoppimista.

Lujabetonilla koulutuksia ja valmennuksia järjestettiin jälleen vuoden aikana runsaasti. Ammatillista osaamista terävöitettiin vuoden aikana työntekijöiden osalta mm. kahdella erillisellä LB Ammattilaiset -ryhmällä, joihin osallistui lähes 40 lujabetonilaista. Johtamisasioita opiskeltiin puolestaan Lujabetonin esimiesakatemiassa, johon osallistui noin 40 esimiestä. Fesconilla koulutuksen pääpaino oli henkilökohtaisessa esimiesvalmennuksessa.

Laajempi kertomus Lujan yritysvastuusta on tuoreessa vuosikertomuksessa, joka on ladattavissa sivuiltamme www.luja.fi.

Luja-yhtiöiden tulevaisuuden näkymät
Suomessa rakentamisen kokonaismäärän odotetaan kasvavan maltillisesti vuonna 2017. Asuntotuotanto pysynee korkealla, vaikka asuntojen kysyntä painottuu yhä kasvukeskusten pieniin ja kohtuuhintaisiin asuntoihin. Asuntojen kuluttajakauppaa aktivoi kuluttajien luottamuksen paraneminen, vaikka edelleen alueelliset erot ovat kysynnän osalta suuret. Toimitilarakentaminen kasvaa mm. julkisen sektorin hankkeiden myötä.

Lujatalo jatkaa vahvaa asuntorakentamistaan, tosin uudet asuntoaloitukset tehdään tarkkaan harkiten. Uusiin elinkaari- ja allianssihankkeisiin panostetaan ja korjausrakentamisen osuutta lisätään. Lujabetoni tavoittelee selkeästi kasvavaa liikevaihtoa ja parantaa edelleen tulostaan. Kokonaisvaltaisilla betonirakentamisen ratkaisuilla haetaan erityisesti isoja megaluokan projekteja. Mielenkiintoisia uutuustuotteita ja –ratkaisuja tullaan lanseeraamaan pitkin vuotta. Esimerkiksi elementtivalikoimaan tulee mullistava uusi tuote vuoden 2017 aikana. Isoja investointeja tullaan käynnistämään, mukaan lukien uusia tehdaslaajennuksia. Ruotsin korkeasuhdanteen myötä Lujabetoni odottaa kasvua sekä valmisbetoniliiketoiminnassa että elementtivalmistuksessa. Fescon panostaa erityisesti uusien tuotteiden kehittämiseen ja niiden markkinointiin. Hiekkaliiketoiminnan tuotantokapasiteettia laajennetaan ja siitä haetaan uutta kasvua.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Hannu Isotalo, puh. 044 585 2600
Lujatalon toimitusjohtaja Jussi Tanhuanpää, puh. 050 593 6162
Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo, puh. 044 585 2305
Fesconin toimitusjohtaja Kimmo Peltola, puh. 050 3077 413

Liitteenä:

Luja-yhtiöiden tilinpäätöstiedote 17.3.2017

Hannu Isotalon suhdannekatsaus 2017

Linkki vuosikertomukseen

Julkaistu: 16.10.2023

Hyväntekeväisyys on osa Lujan vastuullisuutta

Luja-yhtiöt haluaa perheyhtiönä noudattaa toiminnassaan kestävän liiketoiminnan periaatteita. Tämä tarkoittaa asiakaskeskeisyyden lisäksi sitä, että olemme mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa vastuullisesti, eettisin keinoin ja Lujia arvoja noudattaen.

Lue lisää
Lisää uutisia