X
Julkaistu: 23.08.2016

Lujatalo on yksi Eteran Työkykypalkintofinalisti!

Lujatalo Oy – Eteran Työkykypalkintofinalisti 2016: ”Työhyvinvoinnin pitää olla osa arkea”

Rakennusliike Lujatalo Oy:ssä työhyvinvoinnin kehittämisestä huolehtivat sekä työhyvinvoinnin asiantuntijat, yhteistyökumppanit että yrityksen johto ja jokainen työntekijä omalla paikallaan.

Työhyvinvoinnin kehittäminen ei ole Lujatalossa uusi asia. Yritystä viisi vuotta johtanut toimitusjohtaja Arto Pohjonen kertoo, että sitä on tehty jo paljon ennen hänen aikaansa. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on osa yrityksen jokapäiväistä työtä sekä konttoreissa ja palaverihuoneissa että yli 120 työmaalla ympäri Suomen.

Pohjonen ei väsy korostamaan ”hyvän porukan” merkitystä. ”Meillä on erinomainen porukka kehittämässä myös työhyvinvointia koko ajan eteenpäin”, Pohjonen sanoo.

Oikeat ihmiset oikeilla paikoilla

Arto Pohjoselle ”porukka” tarkoittaa työhyvinvointia kokopäiväisesti kehittäviä henkilöstöhallinnon ihmisiä, kuten henkilöstö-, työturvallisuus- ja työhyvinvointipäällikköä. Pohjonen nostaa esiin myös luottamushenkilöt. ”Luottamushenkilömme ovat hyvin aktiivisia. Myös työntekijämme osallistuvat tehokkaasti työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen”, Pohjonen kertoo.

Aktiivisuus näkyy työturvallisuushavaintojen määrän jatkuvana kasvuna. Lujatalossa tehtiin työturvallisuushavaintoja vuonna 2015 ennätysmäärä eli 1 454 kappaletta, kun niitä oli edellisvuonna 830.

”On hienoa, että porukkamme tekee havaintoja sekä parantamiskohteista että hyvistä työturvallisuuskäytännöistä ja että niistä halutaan kertoa eteenpäin. Näin voimme jakaa hyviä käytäntöjä ja puuttua nopeasti epäkohtiin.”

Apuna mobiilisovellus

Turvallisuushavaintojen tekemistä ja jakamista varten Lujatalossa on kehitetty mobiililaitesovellus. Henkilöstöä kannustetaan aktiivisuuteen palkitsemalla työturvallisuushavaintojen tekijöitä.

”Työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnin kehittämisestä pitää puhua avoimesti koko henkilöstölle kertomalla, mitä puutteita on havaittu, miten niitä on korjattu ja mitä hyviä tuloksia on saavutettu”, Pohjonen muistuttaa.

Lujatalossa on käytössä Lujavire-tietopankki, jonne on vuosien aikana kertynyt satoja arjen työhön liittyviä työturvallisuutta, työhyvinvointia ja ergonomiaa parantavia toimintamalleja.

Työhyvinvointi on välittämistä

Arto Pohjonen uskoo, että työhyvinvoinnissa on kyse oikeudenmukaisesta johtamisesta. ”Ei voi olla niin, että työhyvinvointia kehitetään liiketoiminnan lähtökohdista ja tulostavoitteet mielessä. Kyllä tämä asia menee niin päin, että työhyvinvoinnin kehittämisestä seuraa automaattisesti hyvä tulos. Tärkeintä on, että porukalla on vahva tsemppihenki. Meilläkin tämä näkyy jatkuvasti paremmin rullaavana bisneksenä”, hän sanoo.

Ihmisestä huolehtiminen näkyy muun muassa varhaisen välittämisen mallissa. Sitä Lujatalo on kehittänyt yhteistyössä Eteran kanssa. ”Esimiehelle tulee automaattisesti viesti, jos työntekijällä on paljon sairauspoissaoloja. Puutumme tilanteeseen aktiivisesti ja lähdemme miettimään työntekijän kanssa esimerkiksi työn keventämistä, uudelleenkoulutusta tai tarvittaessa ammatin vaihtoa. Tärkeintä on, että ihmiset saadaan pysymään mukana työelämässä”, Pohjonen kertoo.

Sitoutuneisuus ja tyytyväisyys työhön käyvät ilmi muun muassa säännöllisessä henkilöstötutkakyselyssä. Työhyvinvointiarviot ovat kivunneet pysyvästi yli lukeman 4/5. Työhyvinvoinnin johtamiseen on sitoutunut myös yrityksen johtoryhmä. Johtoryhmän kokouksissa käsitellään aina ensimmäisenä työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyvät asiat.

Tulokset todistavat onnistumisesta

Työhyvinvoinnin kehittäminen näkyy Lujatalossa jatkuvasti parantuneina tapaturma- ja sairauspäiväindekseinä. Lujatalossa tapaturmataajuus on laskenut merkittävästi viime vuosina. Vuonna 2015 tapaturmia sattui miljoonaa työtuntia kohti vain 14, kun niitä oli edeltävänä vuonna 23. ”Parhaimmillaan olemme päässeet tapaturmataajuudessa jopa alle seitsemän. Vastaavasti sairauspoissaoloissa olemme päässeet tavoitteeseemme eli alle viiteen prosenttiin kokonaistyöajasta”, Pohjonen iloitsee.

Molemmat mittarit osoittavat Lujatalon onnistuneen työhyvinvointityössä paremmin kuin rakennusala keskimäärin. ”Olemme päättäneet, että teemme hommat tässäkin asiassa kunnolla”, Pohjonen tiivistää.

Neljä teesiämme

1.Työhyvinvointi on osa arjen työtä.

2.Kaikki työtekijät on saatava mukaan työhyvinvointityöhön.

3.Työhyvinvointi käsitellään johtoryhmän asioista aina ensimmäisenä.

4.Parhaat osaajat kehittävät työhyvinvointia sekä yrityksen sisällä että yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lujatalo Oy

  • Lujatalo on valtakunnallinen asunto- ja toimitilarakentaja, jonka erikoisalana ovat peruskorjaus ja energiatehokas rakentaminen.
  • Yhtiö hallitsee rakentamisprosessin tontinhankinnasta ja hankesuunnittelusta myyntiin.
  • Lujatalo tarjoaa kattavat palvelut hanke- ja kiinteistökehittämiseen.
  • Lujatalo Oy kuuluu Luja-yhtiöihin. Konsernin muut yritykset ovat Lujabetoni, Luja-Kivi, Lujakiinteistöt ja Fescon sekä tytäryhtiöt Ruotsissa ja Venäjällä.
  • Yhtiön tunnuslause on Yhdessä rakentaen.
  • Lujatalolla on noin 120 rakennustyömaata vuodessa.
  • Yhtiön liikevaihto oli 353 miljoonaa euroa vuonna 2015. Siitä kasvua oli 12 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2016 ennustettu liikevaihto on 370 miljoonaa euroa.
  • Työntekijöinä on yli 700 rakentamisen ammattilaista.
  • Vuonna 2015 valmistui yli 1 400 Lujakotia.

Teksti Jukka Nortio Kuvat Nina Simelius

Linkki Eteran uutishuoneeseen

Julkaistu: 16.10.2023

Hyväntekeväisyys on osa Lujan vastuullisuutta

Luja-yhtiöt haluaa perheyhtiönä noudattaa toiminnassaan kestävän liiketoiminnan periaatteita. Tämä tarkoittaa asiakaskeskeisyyden lisäksi sitä, että olemme mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa vastuullisesti, eettisin keinoin ja Lujia arvoja noudattaen.

Lue lisää
Lisää uutisia