X
Julkaistu: 24.06.2015

Yara ja Lujabetoni säästävät ympäristöä innovatiivisella kierrätyksellä

Yara Suomi Oy ja Lujabetoni Oy ovat sopineet Yaran Siilinjärven kaivoksessa syntyvän kiviaineksen hyödyntämisestä betonin raaka-aineena. Yaran tuotantoprosessissa käyttämättä jäävä kiviaines eli sivukivi murskataan ja toimitetaan Lujabetonin tehtaille Siilinjärvelle ja Kuopioon käytettäväksi betonintuotantoon. Käytettävä sivukivi on korkealaatuista graniittigneissiä ja alkava kierrätys korvaa suoraan muuta Lujabetonin kiviaineskäyttöä.

Kalliomurskeella korvataan vastaava määrä luonnonsoraa tai neitseellistä kalliolouhintaa, joten soraharjujen kaivamisen tarve vähenee ja Yaralle tarpeeton louhe saadaan hyötykäyttöön. Luonnonsoran saatavuus on nykyisin heikkoa asutuskeskusten lähiympäristöissä ja jäljellä olevia harjuja halutaan suojella. Kalliosta valmistettu sora on siksi betoniteollisuudelle mielenkiintoinen tulevaisuuden raaka-aine. Toisin kuin soraharjuja, kalliota on Suomessa lähes ehtymätön määrä.

– Yaran Siilinjärven kaivos hyödyntää tällä hetkellä noin kolmasosan sivukivestään. Suurista louhintamääristä jää myös hyödyntämättä runsaasti kiveä, jonka läjittäminen vaatii paljon tilaa ja energiaa. Yaran Siilinjärven kaivos pyrkii aktiivisesti etsimään uusia käyttökohteita sivukivelleen ja Lujabetonin kanssa tehty sopimus on uusi päänavaus kohti korkeampaa kierrätysastetta, toteaa Yaran kaivoksen tuotantopäällikkö Teija Kankaanpää.

– Graniittigneissilouheen jalostus betonin raaka-aineeksi vaatii kehittämistä ollakseen kustannuksiltaan kilpailukykyistä. Meillä on nyt hyvä tilaisuus tehdä tätä kehitystyötä yhdessä Yaran kanssa, kun merkittävien volyymien raaka-ainelähde on löytynyt, kertoo hankintajohtaja Tapio Voutilainen Lujabetonilta.

Tuotantomäärät ovat viime vuosien aikana kasvaneet Yaran Siilinjärven toimipaikalla. Vuonna 2014 kaivoksella tuotettiin apatiittia enemmän kuin koskaan aiemmin, lähes miljoona tonnia. Sivukiven määrä vaihtelee, viime vuonna sivukiveä syntyi kaivoksen louhoksilta yhteensä noin 20 miljoonaa tonnia.

Lujabetoni tuottaa Siilinjärvellä valmisbetonia, rakennuselementtejä, maatalouden tuotantorakennusten erikoiselementtejä sekä ratapölkkyjä. Siilinjärven tehdas on Lujabetonin suurin tehdas ja se käyttää noin 100.000 tonnia kiviainesta vuodessa. Kuopion tehtaalla tuotetaan valmisbetonia ja se käyttää noin 40.000 tonnia kiviainesta vuodessa.


Lisätietoja:
Tapio Voutilainen, Lujabetoni, hankintajohtaja, puh. 044 5852 308, tapio.voutilainen@luja.fi

Julkaistu: 05.05.2022

Kokkolalainen NyCon on nyt Lujatalo

Kokkolalainen rakennusliike NyCon Oy on nyt osa Lujataloa. Kesällä 2021 tehdyssä yrityskaupassa Lujatalo osti NyCon Oy Ab:n koko osakekannan. Kaupassa NyCon Oy Ab:n omistus siirtyi kokonaisuudessaan Lujatalolle, mutta varsinainen siirtyminen Lujatalo-katon alle tapahtui 2.5.2022.

Lue lisää
Lisää uutisia