X
Julkaistu: 19.01.2015

Oikaisu Rakennuslehdessä 16.1.2015 olleeseen kirjoitukseen Espoon Sairaalan SR-urakasta

Rakennuslehti kirjoitti 16.1.2015 ilmestyneessä jutussaan Espoon Sairaalan SR (Suunnittele ja Rakenna) elinkaari-urakasta yksipuolisin ja puutteellisin tiedoin. SR-urakkamallissa urakoitsijan päävelvollisuus on aikaansaada sopimusasiakirjojen mukainen työ, joka luovutetaan määrättynä aikana rakennuttajalle. Lisäksi urakoitsijalle kuuluvat rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa (YSE) mainitut velvollisuudet, jotka ovat tarpeen rakennussuorituksen aikaansaamiseksi. Lujatalo on kokeneena ja tämän urakkamuodon hyvin tuntevana urakoitsijana suorittanut velvollisuutensa täysmääräisesti.

Koska elinkaari-urakan ehtojen mukaisesti vastaamme hankkeesta vielä 10 vuotta sen valmistumisen jälkeenkin, ei Lujatalolla ole tässäkään hankkeessa mitään syytä tehdä laatua tai ylläpitoa heikentäviä valintoja suunnittelussa tai toteutuksessa. Toteutuksesta ja suunnittelun ohjauksesta vastaa kokenut toteuttajaorganisaatio, jonka mittavia ja tilaajatahojen kiittelemiä sairaalahankereferenssejä lähivuosilta ovat olleet mm. TAYS Radius, HUS Potilastorni, Nikkilän terveysasema ja Seinäjoen keskussairaalan eri vaiheet. Näistä osa on ollut vaativia SR-urakoita.

SR-muotoisen rakennushankkeen onnistuminen edellyttää hankkeeseen osallistuvien hyvää yhteistyötä. Rakentaminen on ihmisten välistä yhteistoimintaa, ja projektien ongelmat ovat usein henkilöityneitä johonkin tahoon. Niin tässäkin tapauksessa. Espoon Sairaalahankkeen suurimmat ongelmat liittyvät yksittäisten henkilöiden välisiin ristiriitoihin ja niistä johtuvaan yksipuoliseen asioiden vääristelyyn julkisuudessa.
Rakennuslehden artikkeli sisälsikin useita tilaajatahon tekemiä väitteitä ja vihjailuja, joihin Lujatalo haluaa lyhyesti vastata puhtaisiin faktatietoihin nojaten. Alihintaiseksi väitetty Urakkahinta perustui ammattimaisen tarkkaan laskentaan. Lujatalo voitti urakan äärimmäisen niukasti eli vain 0,0065% erolla (8 t€) seuraavaan. Alihinnoittelusta siis ei voida puhua. Lisä- ja muutostyöt ovat olleet puolestaan tilaajan ja käyttäjien haluamia. Lujatalo on tarjonnut ne ennakkoon tilaajalle mahdollisuutena, joista koituvat lisäkustannukset ovat olleet täysin tilaajan päätettävissä.
Tilaaja väitti Rakennuslehden artikkelissa saaneensa suunnitelman nähtäväkseen vasta kuukausia niiden valmistumisen jälkeen. Lujatalo on kuitenkin toimittanut suunnitelmat tilaajan tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi sopimuksen mukaisesti. Hankkeen kaikki yli 10.000 suunnitelmaa ovat olleet valmistuttuaan heti tilaajan käytettävissä. Asia on dokumentoitu suunnittelukokousten pöytäkirjoihin hyväksymispyyntöineen.
Rakennuslehden artikkelista sai myös käsityksen, että sääsuojat olisi otettu käyttöön vasta tilaajan niitä vaatiessa. Sääsuojien käytöstä oli kuitenkin sovittu jo urakkasopimuksessa, ja niille on omat maksupostit urakan maksuerätaulukossa. Sääsuojat ovat alusta alkaen kuuluneet työmaan kosteudenhallintaohjelmaan. Lisäksi Rakennuslehdessä ollut tieto tilaajan esittämistä korvausvaatimuksia sääsuojaukseen liittyen oli väärä. Sellaista ei ole Lujatalolle toimitettu.
Tilaaja on tuonut konsulttinsa laatimat kosteudenhallintasuositukset Lujatalolle tiedoksi reklamaatioina huomattavasti jälkikäteen. Lujatalo on antanut reklamaatioihin, jotka ovat koskeneet mm. vesilammikoita pysäköintilaitoksen vesitiiviillä välipohjalla, kommenttinsa ja esittänyt tilaajalle yhteisötyötä, mutta tilaaja ei ole yhteistyöhön suostunut. Kuitenkin jopa rakennuttajan oma kosteudenhallintakonsultti, Vahanen Oy, on esitellyt työmaan sääsuojausta esimerkillisenä Helsingin rakennusvalvonnan kosteuden hallintaseminaarissa 9.10.2014. Myös talonrakennustekniikan professori Ralf Lindbergin 11.1.2015 tekemän lausunnon mukaan kosteudenhallinta on hoidettu tässä kohteessa moitteettomasti (linkki lausuntoon).

Kohteessa on betonielementtejä noin 12.000 kpl, joista jännebetonipalkkeja 800 kappaletta. Kesällä 2014 Lujatalo havaitsi näistä 15 kappaleessa laatupoikkeaman ja välittömästi sekä oma-aloitteisesti otti ongelman esille rakennesuunnittelijan, rakennusvalvontaviranomaisen ja tilaajan kanssa. Tilaaja reklamoi palkeista vasta tämän jälkeen. Tutkimus, korjaussuunnitelmat ja koekuormitukset on tehty ja tehdään rakennusvalvontaviranomaisen määräämän ulkopuolisen asiantuntijan (VTT) vaatimalla tavalla. Tämän lisäksi palkit toimittanut Lujabetoni Oy on tarkentanut omia laadunvarmistustoimenpiteitänsä, joilla vastaavien poikkeamien mahdollisuus eliminoidaan jatkossa.

 

Lujatalo korostaa, että se haluaa saada ristiriidat tilaajan kanssa ratkaistua hyvässä hengessä. Henkilötason kemioista poikineet vaikeudet ovat haitanneet projektin edistymistä, eikä se ole kenenkään etu. Lujatalo ja tilaaja ovat kokoontuneet ja tulevat jatkossakin kokoontumaan ylintä johtoa myöten neuvottelemaan tilanteesta. Käytyjen keskustelujen perusteella olemme jo oikealla tiellä tilanteen normalisoinnissa.

Julkaistu: 16.10.2023

Hyväntekeväisyys on osa Lujan vastuullisuutta

Luja-yhtiöt haluaa perheyhtiönä noudattaa toiminnassaan kestävän liiketoiminnan periaatteita. Tämä tarkoittaa asiakaskeskeisyyden lisäksi sitä, että olemme mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa vastuullisesti, eettisin keinoin ja Lujia arvoja noudattaen.

Lue lisää
Lisää uutisia