X
Julkaistu: 04.05.2011

Lujatalon työtapaturmien määrä on laskenut 70 prosenttia

Luja-yhtiöihin kuuluva rakennusliike Lujatalo on saavuttanut vuonna 2010 erinomaisia tuloksia työturvallisuuden osalta, kun työtapaturmien määrä laski jo kolmantena vuonna peräkkäin. Lujatalon tapaturmataajuus on pudonnut 70 % vuodesta 2008 ja oli vuoden 2010 lopussa 36,3 tapaturmaa/miljoonaa työntuntia kohden. Rakennusalan työtapaturmamäärät ovat olleet viime vuosina nousussa, toisin kuin Lujatalossa. Rakennusalan keskimääräinen tapaturmataajuus oli noin 80 vuonna 2010.

Lujatalon tulosten taustalla on usean vuoden määrätietoinen työtapaturmien alentamiseksi ja yrityksen johdon sitoutuminen asiaan. “Esimerkiksi vakavien työtapaturmien määrä on vähentynyt meillä radikaalisti. Ja kesällä 2009 voimaan tulleella lakimuutoksella silmäsuojainten käytöstä työmailla on ollut suora vaikutus silmätapaturmien määrään”, kertoo Lujatalon työturvallisuuspäällikkö Jukka Moilanen.

“Lujatalo sai valtakunnallisen työterveys ja –turvallisuussertifikaatti OHSAS 18001:n viime vuonna. Tämän jälkeen nostimme työturvallisuuden vakioaiheeksi muun muassa yrityksen johtoryhmän ja YTTK:n kokouksiin. Yhdenmukainen toiminta eli se, että jokaisella Lujatalon työmaalla ympäri Suomen toimitaan samalla tavalla, on meille todella tärkeää “, Moilanen jatkaa. Lujatalo jatkaa työturvallisuuden eteen tehtävää työtä tänäkin vuonna. “Yksikin työtapaturma on liikaa. Hyvä lähtökohta on nolla tapaturmaa”, kiteyttää Moilanen.

Lisätietoja:
Työturvallisuuspäällikkö Jukka Moilanen, Lujatalo Oy, puh. 044 585 2824
Toimitusjohtaja Tapio Pitkänen, Lujatalo Oy, puh. 044 585 2200 tai
sähköposti: etunimi.sukunimi@luja.fi

Julkaistu: 16.10.2023

Hyväntekeväisyys on osa Lujan vastuullisuutta

Luja-yhtiöt haluaa perheyhtiönä noudattaa toiminnassaan kestävän liiketoiminnan periaatteita. Tämä tarkoittaa asiakaskeskeisyyden lisäksi sitä, että olemme mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa vastuullisesti, eettisin keinoin ja Lujia arvoja noudattaen.

Lue lisää
Lisää uutisia